Vannfakta: en uavhengig nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Tips oss

+47 907 666 43

Norconsult, bærekraft og vann

Norconsult, bærekraft og vann

Med riktige forebyggende og tverrfaglige tiltak kan vi både beskytte oss mot ødeleggelser forårsaket av vann og skape et bedre miljø, basert på bærekraft og biodiversitet. Dette var tema i Norconsults webinar «Slik spiller VA på lag med naturen,» som var ett av 12...

Norconsult, bærekraft og vann

Med riktige forebyggende og tverrfaglige tiltak kan vi både beskytte oss mot ødeleggelser forårsaket av vann og skape et bedre miljø, basert på bærekraft og biodiversitet. Dette var tema i Norconsults webinar «Slik spiller VA på lag med naturen,» som var ett av 12 webinar i Norconsults bærekraftsuke. Fremfor å kjøre webinarene internt, valgte konsulentselskapet å dele kunnskapen åpent med alle....

les mer
Ikke bare dyrere og mer

Ikke bare dyrere og mer

En mulighetsstudie, utarbeidet av rådgivere i Oslo Economics, Kinei og COWI, skal peke på...

OGSÅ PÅ VANNFAKTA:

En bevilgende flom

En bevilgende flom

Hå kommune har seks tettsteder, er 258 kvadratkilometer og...

Aktuelle temaer

Bærekraft

Vann og nærmiljø

Rådgiverne

Hydrologi

Flere saker

Bønder frykter mer ustabilt vær

Bønder frykter mer ustabilt vær

I en undersøkelse Sentio har gjort for Frende Forsikring svarer 61 prosent at de er mest redde for konsekvensene av mer styrtregn, flom og...

les mer
Rent vann i en tørr verden

Rent vann i en tørr verden

To tredjedeler av jordens landareal ser ut til å få betydelig redusert ferskvannstilgang innen 2100. To tredjedeler av landarealet vårt er...

les mer