Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Slambehandling: Invitasjon til markedsdialog

Slambehandling: Invitasjon til markedsdialog

Kommunene samarbeider for å søke kunnskap om hva som er riktig retning å gå for å etablere en fremtidig slambehandling, og å gjennomføre en eller flere anskaffelser for å etablere en bærekraftig og fremtidsrettet løsning. Nå ønsker de en dialog med...

Slambehandling: Invitasjon til markedsdialog

Kommunene samarbeider for å søke kunnskap om hva som er riktig retning å gå for å etablere en fremtidig slambehandling, og å gjennomføre en eller flere anskaffelser for å etablere en bærekraftig og fremtidsrettet løsning. Nå ønsker de en dialog med ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer som kan gi oss innspill til hvilke aktuelle løsninger som finnes, hva det er behov for å...

les mer
Vannari? 

Vannari? 

Tall er utdatert. Alle som ønsker å bidra til å oppdatere tallene er hjertelig velkomne. Bildene er nye. Denne artikkelen er opprinnelig skrevet på oppdrag av Stavanger Aftenblad. Originalen ble publisert 7. november 2007. Torleiv Bilstad, professor i vann ved UiS,...

Vannari? 

Tall er utdatert. Alle som ønsker å bidra til å oppdatere tallene er hjertelig velkomne. Bildene er nye. Denne artikkelen er opprinnelig skrevet på oppdrag av Stavanger Aftenblad. Originalen ble publisert 7. november 2007. Torleiv Bilstad, professor i vann ved UiS, bidro i stor grad med fakta. Nå, 16 år etter, er tall og noe fakta utdatert. I mengder og kroner er innholdet foreldet. Men på...

les mer
Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids...

Overvann og muligheter på Park- og anleggsmessen

Overvann og muligheter på Park- og anleggsmessen

I Norge er kostnadene av de årlige skadene forårsaket av overvann totalt sett beregnet til å være mellom 3,3 og 5,8 milliarder 2020-kroner (Oslo Economics, COWI og Kinei, 2022)....

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

OGSÅ PÅ VANNFAKTA:

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Aktuelle temaer

Bærekraft

Vann og nærmiljø

Jobber med vann

Tips til deg som har hus

Flere saker

Om vann og å redde verden

Om vann og å redde verden

COWIs Carsten Fjorback deltok på Teknas konferanse for å beskrive Nye Aarhus, et byutviklingsprosjekt hvor bærekraft og livsvilkår i bred...

les mer
Ren energi fra drikkevannet

Ren energi fra drikkevannet

En gladsak i disse turbulente energitider: Fra februar har Glitrevannverket IKS produsert strøm av potensiell energi som tidligere gikk...

les mer