Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

En uavhengig nyhetsportal som formidler kunnskap om vann, og robuste løsninger:
www.vannfakta.no

En uavhengig nyhetsside om vannrelaterte tema

Vannfakta

Bærekraft, vann og robuste løsninger. 

Vannfakta.no formidler løsninger og aktualitetsstoff innen vannrelaterte tema i forbindelse med klimatilpassing, bærekraft, sirkulærdisponering, spill- og overvann, vann som i drikkevann, vann som forbruksvann og vann generelt.

Vannfakta henvender seg til hele vannbransjen; konsulenter, forskning, kommuner, entreprenører, produktleverandører, politikere og driftspersonell, men skal også utvikle verktøy for å nå folk flest. Vann angår oss alle, for at menneskene utenfor vannbransjen skal kunne bry seg og ta ansvar må de ha kunnskap. Derfor skal Vannfakta.no også nå mennesker som arbeider med barn og unge, barnehager og skoler, politikere, media og – ja – folk flest.

Verden står overfor store utfordringer, blant annet knyttet til vann. Utfordringene må løses, det finnes utallige muligheter. Forutsetningen er at informasjonen spres og synliggjøres, at flest mulig engasjerer seg og trekker i samme retning.

Vannfakta er en del av Informasjonshuset AS, som eies av Inger Anita Merkesdal. Vannfakta følger bestemmelsene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten, er gratis og har ingen skjulte forretningsmessige avtaler med andre aktører.

Informasjonshuset AS har i over ti år formidlet informasjon knyttet til vann og avløp, overvannsdisponering og konsekvenser av et endret klima. For å forsterke synliggjøringen av mulighetene, utfordringene og menneskene skilles dette ut i en egen nyhetsside: VANNFAKTA.

En positiv pådriver

Inger Anita var ansvarlig journalist for vårt fagblad «VA-forum» i mange år. Hun leverte VA-faglige artikler, intervju med bransjepersoner, reportasjer fra anlegg og gode bilder.

Inger Anita oppleves som en engasjert journalist og en positiv pådriver for å oppnå gode resultater. Vi hadde en tett dialog og et godt samarbeid gjennom prosessen.

 – Geir Sogge Johnsen​
Siv.ing VA, Produktsjef Basal

Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Inger Anita Merkesdal i mange år

Jeg har vært i vannbransjen i 44 år. De siste 38 årene som selvstendig rådgivende vanningeniør. I tillegg til rent teknisk- økonomisk rådgiving har jeg i alle disse årene vært opptatt av kunnskapsformidling. Både i egne artikler, i foredrag og som forfatter av bøker og utredninger, men også i samarbeid med journalister innen vannfaget.

Les hele referansen

Det er ofte en utfordring å kombinere grundig faglig informasjon med evnen til å finne de rette innfallsvinklene og formuleringer. Jeg har ofte måttet legge mye arbeid i korrigeringer og rettelser av misforståelser før journalistens arbeid blir korrekt. Det finnes heldigvis noen få dyktige journalister som har satt seg så godt inn i problemstillingene at de skriver korrekt, både om de overordnede samfunnsutfordringene knyttet til vannfaget og om tekniske løsninger og produkter.

Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Inger Anita Merkesdal i mange år, i tilknytning til oppdrag vi begge har hatt for Skjæveland Gruppens betongprodukter fra Sandnes. Tilsvarende gjelder også hennes arbeid med fagtiddskiftet VA-Forum for betongsprodusentenes fellesselskap Basal AS.

Vannfaget byr på økende utfordringer i årene som kommer. Det blir viktig å formidle kunnskap til ulike grupper i samfunnet, både politisk, offentlig ledelse og de tekniske etatene. Hele nettverket av bedrifter, undervisning, forskning og andre interessegrupper er i økende grad avhengig av at korrekt og god kunnskap formidles på en god måte.

Når Inger Anita nå velger å satse enda mer på vannfaglig kunnskapsformidling, hilser jeg dette velkommen og ønsker lykke til

 – Christen Ræstad
Rådgivende Vanningeniør