Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Kontakt

Har du noen tips? Noen historier som bør fortelles? Lurer du på noe? 

Kontakt oss!

Vannfakta.no formidler løsninger og aktualitetsstoff innen vannrelaterte tema i forbindelse med klimatilpassing, bærekraft, sirkulærdisponering, spill- og overvann, vann som i drikkevann, vann som forbruksvann og vann generelt. Les mer om oss her.

Vannfakta er en del av Informasjonshuset AS.

Tips oss

+47 907 666 433