Vannfakta: en uavhengig nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Tips oss

+47 907 666 43

Veier

Har bygget vannrensende og flomforebyggende bed

Har bygget vannrensende og flomforebyggende bed

Bydrift i Sandnes kommune har verksted, kontorbygg og lagerområde på Vatne. Nederst i området, ved utkjørselen, ble det i sommer anlagt et regnbed. Initiativet kom fra Sveinung Sviland, kommunens...

les mer
Et vått klimatiltak i skolevegen

Et vått klimatiltak i skolevegen

DET BARNA IKKE VET: Det er den siste arbeidsuken før jul. Teknisk avdeling i kommunen har fått besøk av representanter fra teknisk avdeling i Time kommune, som har invitert med seg representanter...

les mer
Ny sluk-løsning for tryggere og smalere veier

Ny sluk-løsning for tryggere og smalere veier

Å bygge flerfeltsveger med midtdeler tar mye areal og gir betydelige CO2- utslipp. Ved å redusere vegbredden oppnås formidable gevinster per løpemeter veg. Forutsetningen er at det etableres en...

les mer
Fullskalaforskning permeable dekker – detaljer

Fullskalaforskning permeable dekker – detaljer

Multiblokk er en av landets største produsenter av blant annet belegningsstein. Sammen med sine søsterselskap Skjæveland og Storm Aqua satser de tungt innen overvannsdisponering. For allerede fem år...

les mer