Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Brosjyre for overvannsløsninger av betong

Norges største VA-leverandør, Basal, har de siste årene utviklet produktspekteret sitt fra i hovedsak betongrør og -kummer til et rikt utvalg innovative løsninger for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann.

av | nov 19, 2020

Blant overvannsløsningene fra Basal-bedriftene er også produkt utformet for sirkulærbruk av vann. Felles for løsningene er at de bygger på standard produkter, noe som gjør det trygt og enkelt å kombinere flere behov i ett og samme system.

Her er Basals produktkatalog for overvannsløsninger.

Basal er en kontinuerlig pådriver innen innovasjon og produktutvikling i tett samarbeid med sine norske kunder som byggherrer, konsulenter og entreprenører. Selskapet har fire ansatte og eies av 14 produsenter og leverandører av VA produkter i Norge. Basals hovedoppgave er å utarbeide felles produktløsninger og standarder. De utgir en rekke produktpublikasjoner. Basal holder også foredrag og kurs for byggherrer, konsulenter og entreprenører, og foreleser for studenter på universiteter og høyskoler.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vannbransjen: Bærekraftkonferanse overvann

Vannbransjen: Bærekraftkonferanse overvann

Konferansen om muligheter og utfordringer knyttet til bærekraft og overvann er en del av kursdagene til Tekna i Trondheim. Det ble en faglige tung og samtidig engasjerende møteplass. I media, og i den grad det oppleves av befolkningen, omtales overvann i hovedsak som...

Ny veileder for viktig vann-verktøy 

Ny veileder for viktig vann-verktøy 

Konsekvensen av klimaendringene er blant annet at vi samtidig må forberede oss på både tørke og vannskader. I tillegg må vi håndtere den pågående naturkrisen. I alt dette har vann en vesentlig rolle. Permeable dekker bidrar til å redusere vann- og flomskader, avlaster...

Naturbaserte løsninger på privat eiendom

Naturbaserte løsninger på privat eiendom

– Er det ett sted vi trenger grønne flater og flere arealer som infiltrerer overvann, så er det i Oslo og andre større byer. Men det er mange hensyn som skal ivaretas. Sitatet kommer fra Yvona Holbein, overvannskoordinator i Oslo kommune. I juni holdt hun foredraget...