Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Brosjyre for overvannsløsninger av betong

Norges største VA-leverandør, Basal, har de siste årene utviklet produktspekteret sitt fra i hovedsak betongrør og -kummer til et rikt utvalg innovative løsninger for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann.

av | nov 19, 2020

Blant overvannsløsningene fra Basal-bedriftene er også produkt utformet for sirkulærbruk av vann. Felles for løsningene er at de bygger på standard produkter, noe som gjør det trygt og enkelt å kombinere flere behov i ett og samme system.

Her er Basals produktkatalog for overvannsløsninger.

Basal er en kontinuerlig pådriver innen innovasjon og produktutvikling i tett samarbeid med sine norske kunder som byggherrer, konsulenter og entreprenører. Selskapet har fire ansatte og eies av 14 produsenter og leverandører av VA produkter i Norge. Basals hovedoppgave er å utarbeide felles produktløsninger og standarder. De utgir en rekke produktpublikasjoner. Basal holder også foredrag og kurs for byggherrer, konsulenter og entreprenører, og foreleser for studenter på universiteter og høyskoler.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Ingen flomskade i Jørpeland

Ingen flomskade i Jørpeland

Fjellsidene over bebyggelsen er et veldig nedslagsfelt. Ved nedbør må store vannmengder gjennom Jørpeland sentrum før vannet når fjorden. Denne artikkelen er en del av Vannfaktas innsats for å vise muligheter for flomsikring og bedre disponering av overvann....

Deltakerne har lærte å bygge regnbed

Deltakerne har lærte å bygge regnbed

- Sammen skal vi utvikle et klimarobust samfunn, som både gjør oss bedre rustet i møte med klimaendringene og som skaper lokalsamfunn hvor det er godt å leve. Naturen er en nøkkel for å dempe effektene av klimaendringene. Regjeringen satser videre på naturbaserte...

Overvannsveileder for klimatilpasning

Overvannsveileder for klimatilpasning

Konsekvensene av klimaendringene, i kombinasjon med økt fortetning og et foreldet avløpssystem som aldri var dimensjonert for å håndtere dagens og morgendagens nedbørsmønster, har vært varslet lenge. Det samme har behovene for tiltak. Blant annet i NOU 2015: 16...

[instagram-feed cols=5]