Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Brosjyre for overvannsløsninger av betong

Norges største VA-leverandør, Basal, har de siste årene utviklet produktspekteret sitt fra i hovedsak betongrør og -kummer til et rikt utvalg innovative løsninger for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann.

av | nov 19, 2020

Blant overvannsløsningene fra Basal-bedriftene er også produkt utformet for sirkulærbruk av vann. Felles for løsningene er at de bygger på standard produkter, noe som gjør det trygt og enkelt å kombinere flere behov i ett og samme system.

Her er Basals produktkatalog for overvannsløsninger.

Basal er en kontinuerlig pådriver innen innovasjon og produktutvikling i tett samarbeid med sine norske kunder som byggherrer, konsulenter og entreprenører. Selskapet har fire ansatte og eies av 14 produsenter og leverandører av VA produkter i Norge. Basals hovedoppgave er å utarbeide felles produktløsninger og standarder. De utgir en rekke produktpublikasjoner. Basal holder også foredrag og kurs for byggherrer, konsulenter og entreprenører, og foreleser for studenter på universiteter og høyskoler.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Illustrasjonen over er fra Oprerastranden syd for Operaen i Oslo sentrum. Norconsult har utført detaljprosjektering av stranden, med tilhørende grøntarealer, og i dette har sirkulærdisponering og bærekraaft vært et viktig tema. Å lære av hverandre Hvordan skaper vi...

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Foto: Linda Fornes. På avveie er fosfor en betydelig kilde til forurensning. Det er spesielt viktig å begrense utslipp av fosfor til ferskvann, men også i grunnvann og hav er fosforutslipp en fare. Samtidig kan fosformangel bli katastrofalt for verdens...

Permeable dekker i Norsk Standard

Permeable dekker i Norsk Standard

Vannfakta.no har på oppdrag av Lintho Steinmiljø AS, utformet tre veiledere knyttet til permeable dekker. Veilederen om prosjektering, dimensjonering og teknisk informasjon om permeable dekker er nå oppdatert, etter publiseringen av endringen i Norsk Standard....