Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Anleggsgartnere skal ved hjelp av regnbed og andre LOD tiltak, kunne trygge en privat eiendom i tråd med framtidig styrtregn, kommunale krav og strategier for overvann. Nå arrangerer Norges grønne fagskole - Vea et høyaktuelt kurs, hvor deltakerne lærer å avdekke og å utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering.

av | apr 25, 2024

Kurset gjennomføres over fra 4. til og med lunsj-tid 6. juni og inneholder både teoretisk kunnskap samt praktiske øvelser innen temaer tilknyttet overvannshåndtering på større og mindre tomter. Kurset vil gi anleggsgartnere og andre som jobber i boligområder innsikt og praktiske øvelser i å prosjektere LOD-tiltak som regnbed for å hindre skade, samtidig som uterommene ser innbydende ut i solskinn. Deltakerne får lære mer om hvordan de kan gjøre gode vurderinger for å bistå i arbeidet med å trygge eiendom mot skadelige oversvømmelser. 

Bildene er fra et tidligere regnbed-kurs på fagskolen. Foto: Grethe Bøhn Busterud, Vea.

Kunnskapsrike kursholdere

Det er to av landets ledende fagpersoner på overvannshåndtering som skal dele av sin ekspertise og veilede kursdeltakerne gjennom kurset: Bent Braskerud – sjefsingeniør i Oslo kommune VAV, og Magnus Nyheim – anleggsgartnertekniker og faglærer på Vea. De har begge utviklet spisskompetanse på området gjennom sitt engasjement og sine stillinger, og har i flere år samarbeidet om kompetanseformidling rundt dette med overvann. Les mer om overvannskurset på Vea her. Via lenken får du også tilgang til påmeldingsskjema.

I juni 2023 arrangerte fagskolen et kurs i bygging av regnbed, i regi av de samme kursholderne. Målet med kurset var å lære å bygge regnbed som virker.

Bent Braskerud fra Oslo kommune. I Norge er han en nestor i regnbed-sammenheng. Foto: Grethe Bøhn Busterud, Vea.

Vant vannprisen med overvannskunnskap

Bent Braskerud ble for kort tid siden utropt til vinneren av Vannprisen 2024. Vannprisen ble stiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988 og blir i år delt ut for 35. gang. Bent Braskerud ble tildelt prisen for hans mangeårige engasjement og nytenking innen overvannshåndtering. Han har gjennom mange år vært en ledende stemme for å fremme overvannsfaget og testet og utviklet innovative løsninger, særlig anvendelig for urbane forhold. Les mer om juryens begrunnelse og Vannprisen her.

Norges grønne fagskole – Vea har en fantastisk beliggenhet og solid historie.

Om skolen

Norges grønne fagskole – Vea er en fagskole, ved Mjøsa i Ringsaker kommune. Veas historie strekker seg tilbake til 1923, da det ble opprettet en hagebruksskole for kvinner på gården Vea. I dag tilbyr Norges grønne fagskole – Vea høyere yrkesfaglig utdanning innen fagene gartner, anleggsgartner, anlegg, interiør, blomsterdekoratør og flere andre håndverksfag. Vea har også studenter som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen eget fagområde og tilbyr derfor fleksible utdanninger. Dette gjennomføres ved at det tilbys nettbasert utdanning med samlinger, samt utdanning på deltid.

I 2020 – 2021 opprettet Norges grønne fagskole – Vea, som første og fortsatt eneste undervisningsinstitusjon i landet, fagstudie i sirkulærdisponering av vann.

 

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 har det blitt innført en lovfestet treleddsstrategi for overvannshåndtering, som bygger på infiltrasjon, fordrøyning og sikker avledning av nedbør. Trinnene er satt opp i prioritert rekkefølge, og skal hver for seg – og samlet bidra til at overvann håndteres lokalt, ikke tilføres fellesledninger for avløp og forebygger flomskader.

Deltakerne har lærte å bygge regnbed

Deltakerne har lærte å bygge regnbed

- Sammen skal vi utvikle et klimarobust samfunn, som både gjør oss bedre rustet i møte med klimaendringene og som skaper lokalsamfunn hvor det er godt å leve. Naturen er en nøkkel for å dempe effektene av klimaendringene. Regjeringen satser videre på naturbaserte...

Klimatilpassing, ja, men å gjøre det …

Klimatilpassing, ja, men å gjøre det …

«Både politiske vedtak og styringsstrategier må til, om klimatilpassede byer skal bli mer enn fagre løfter» skriver konserndirektør Siri Hunnes Blakstad og sjefforsker Berit Time i en kronikk, publisert i mai. «Skal vi unngå at byer blir flomfeller og...

[instagram-feed cols=5]