Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Ny fagskoleutdanning – Sirkulærdisponering av vann

I september begynte de første studentene på det som er den første utdanningen i Norge innen sirkulærdisponering av vann. Vann som ressurs er det bærende elementet i studiet.

av | nov 4, 2020

Vi har enorme vannmengder i Norge, mye nedbør er somregel et større problem enn tørke. Samtidig er tilgangen til rent vann en voksende utfordring også her. Kombinasjonen urbanisering og et økt og endret nedbørsmønster krever nye løsninger, blant annet fra kommunene. I bærekraftsammenheng er vann en bærende faktor. 

Artikkelforfatteren i grønn jakke, i forbindelse med et studieforsøk knyttet til infiltrasjonstesting. Foto: Dorte Finstad ved Vea.

På tvers av land og fag

Ny kunnskap og nye samarbeidsformer er forutsetninger for å løse dagens og morgendagens utfordring knyttet til vann, i Norge og internasjonalt. Tverrfaglig samarbeid er vesentlig ved planlegging og utførelse av sirkulær vannhåndteringstiltak. Derfor er utdanningen ved Norges grønne fagskole – Vea, utviklet som en del av et internasjonalt prosjekt og i samarbeid med Nordiske Håndverksforum, Rørentreprenørene Norge, organisasjonen for Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (naml) og Maskinentreprenørenes forbund.

Utdanningen er rettet mot anleggsgartnere, anleggsmaskinførere, anleggsrørlegger, vei- og anleggsfagarbeidere samt rørleggere. Målet er blant annet å utdanne dyktige, ettertraktede og miljøbevisste yrkesutøvere innen grønne yrkesfag. I tillegg er det tilrettelagt for at de tre bransjene skal lære av og med hverandre, for sammen å bidra til å arbeide frem tverrfaglige løsninger. Denne første klassen har en bred yrkes- og alderssammensetning, noe som virker lovende for den faglige utviklingen og dynamikken i gruppen.

Vann som ressurs

God vanndisponering er god økonomi, og en forutsetning for å løse dagens og morgendagens utfordringer. Hele syv av FNs 17 bærekraftsmål er integrert i utdanningen. Undervisningen er et deltidsstudium over ett år med en kombinasjon av nettbasert arbeid, syv samlinger på Vea og et fordypningsprosjekt.  For mer informasjon om faget og skolen, se her.

FAKTA:

 • Vann fra nedbørsperiodene og gjenbruk av vann fra husholdningene, representerer en ressurs som i dag er lite utnyttet.  
 • Belastningen på eksisterende avløpsnett er stor. Ledningsnett og rensetiltak har ikke kapasitet til å håndtere dagens og fremtidens belastninger. Ledningsbrudd og oversvømmelser fører til store samfunnsutfordringer og kostnader.  
 • Vi må i større grad ta bedre vare på vannressursene, ved gjenbruk og disponering av blant annet spillvann og overvann.  

NB: Artikkelforfatteren, Inger Anita Merkesdal, er selv blant studentene i klassen.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

3 Kommentarer

 1. Yvona Holbein

  Så interesant! Oslo har lenge snakket om at det er behov for kursing/opplæring av alle som bygger de blågrønne løsningene vi trenger! Lykke til!

  Svar
  • Inger Anita Merkesdal, redaktør Vannfakta

   Takk!

   Blant temaene vi studenter har snakket om er avgjort behovet for å etablere og vedlikeholde de blågrønne løsningene riktig. De fungerer ikke etter hensikten hvis de anlegges eller driftes feil. Som fagjournalist har jeg også flere ganger sett hvordan feil i anleggsfasen eller drift fører til at tiltakene ikke virker. Så ja – helt enig. Og et lite tips – dette kan de mye om på Vea!

   Svar
 2. Nina Strøm-Madsen

  Kjempespennende at denne utdanningen har kommet på plass og absolutt et behov for denne kompetansen også på fagskolenivå!

  Svar

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Til alle som frykter at flomsikring bli dyrt

Til alle som frykter at flomsikring bli dyrt

Foto hovedbilde: Grethe Lohne Hansen. Ingressen er innledningen på en kronikk skrevet av forsker Eivind Lekve Bjelle, forsker Eli Sandberg og sjefsforsker Berit Time, alle ved Sintef. Vi vet at vi må forberede oss på et forverret vær, blant annet med flom og...

Permeable dekker kan kutte kostnader

Permeable dekker kan kutte kostnader

Kostnadene av overvannsskader i samfunnet totalt sett er beregnet til å være mellom 3,3 til 5,8 milliarder 2020-kroner, altså 1 400 og 2 400 kroner per husstand per år. (ref. Oslo Economics, COWI og Kinei, 2022). De tradisjonelle måtene å lede vekk overvann...

Innsjøer har alvorlig miljøtilstand

Innsjøer har alvorlig miljøtilstand

Næringsstoffene fosfor og nitrogen fra avløp og jordbruk er viktige kilder til oppblomstring av alger i norske innsjøer. De kan være uheldig for både drikkevann, badevann, fisk og annet liv i innsjøen.  En rapport Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har laget på...