Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Tips til deg som har hus

Betydelig bedre med smarte vannmålere

Betydelig bedre med smarte vannmålere

Hvorfor?  For å levere bedre tjenester til innbyggerne og for å arbeide mer rasjonelt – kall det gjerne bærekraftig. Dette handler blant annet om å fjerne unødig, kostnadskrevende arbeid,...

les mer