Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Næringsliv

Slambehandling: Invitasjon til markedsdialog

Slambehandling: Invitasjon til markedsdialog

Kommunene samarbeider for å søke kunnskap om hva som er riktig retning å gå for å etablere en fremtidig slambehandling, og å gjennomføre en eller flere anskaffelser for å etablere en...

les mer
Det sløses rått med vannet her i landet!

Det sløses rått med vannet her i landet!

Multiblokk AS er blant landets største og mest nyskapende produsenter av belegningsstein, permeable dekker, heller, kantstein, forskalingsblokker og støttemurer. Produksjonen er basert på bruk av...

les mer