Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Næringsliv

Det sløses rått med vannet her i landet!

Det sløses rått med vannet her i landet!

Multiblokk AS er blant landets største og mest nyskapende produsenter av belegningsstein, permeable dekker, heller, kantstein, forskalingsblokker og støttemurer. Produksjonen er basert på bruk av...

les mer