Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Slambehandling: Invitasjon til markedsdialog

Det vil i fremtiden stilles strenge krav til drift av slambehandlingsanlegg, og det som i dag er avfall kan bli viktige ressurser. 13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling» og inviterer til markedsdialog.

av | mar 23, 2023

Kommunene samarbeider for å søke kunnskap om hva som er riktig retning å gå for å etablere en fremtidig slambehandling, og å gjennomføre en eller flere anskaffelser for å etablere en bærekraftig og fremtidsrettet løsning.

Nå ønsker de en dialog med ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer som kan gi oss innspill til hvilke aktuelle løsninger som finnes, hva det er behov for å utvikle videre og hvordan de kan rigge konkurranser for å oppnå et best mulig resultat.

TID OG STED: Markedsdialogen gjennomføres onsdag 19.april kl.10-15, i Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo. Bak dialogkonferansen står de 13 kommunene vest for Oslofjorden inviterer derfor, i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Norsk Vann.

Mål for dagen er å: 

  • Gi ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer en god forståelse av utfordringene kommunene står i og behovet de har.
  • Få innspill om mulighetsrommet; hva som finnes av løsninger i dag, og hva en i samarbeid kan utvikle for å svare opp behovet best mulig. 
  • Identifisere potensielle utfordringer i prosjektet og hva som må til for å løse disse.

MÅLGRUPPEN for dialogkonferansen er markedsaktører, kunnskapsmiljøer og andre relevante aktører i verdikjeden for slambehandling, som vil bidra sammen med kommunene til å oppfylle behovene og målet med anskaffelsen(e). 

Dialogen vil bestå av flere trinn:

  • Del 1: Dialogkonferanse 19. april.
  • Del 2: Tilrettelegging for at aktører kan “koble seg sammen” for å finne de beste løsningene.
  • Del 3: Mulighet til å gi skriftlig innspill utfra konkrete spm. som sendes ut etter dialogkonferansen.
  • Del 4: Mulighet til å presentere sine innspill i én til én møter med oppdragsgiverne.

Her er fullt program, detaljert beskrivelse og lenke til påmeldingen.

Artikkelen: Næringsstoff fra avløpsvann som gjødsel beskriver et forskningsprosjekt hvor målet er å gjenvinne mer fosfor fra avløpslammet.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Ingrid vant hedersprisen!

Ingrid vant hedersprisen!

– Nå har ikke jeg vært i bransjen i 20 år. Men de 7 årene jeg har vært en del av dette, har Ingrid etter min mening pekt seg ut som den som har jobbet mest for de yngre, beskriver avtroppende leder i VA-yngre, Martin Stensland. Det var han som nominerte henne. 

Mindre sanitære avløpsanlegg: Kommunene svikter

Mindre sanitære avløpsanlegg: Kommunene svikter

Det beskriver Miljødirektoratet i en pressemelding. Under en tilsynsaksjonen Statsforvalteren har gjennomført i 25 kommuner, ble det avdekket at tre av fire kommuner fører ikke systematisk tilsyn og oppfølging med mindre sanitære avløpsanlegg. Når det ikke føres...