Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Slambehandling: Invitasjon til markedsdialog

Det vil i fremtiden stilles strenge krav til drift av slambehandlingsanlegg, og det som i dag er avfall kan bli viktige ressurser. 13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling» og inviterer til markedsdialog.

av | mar 23, 2023

Kommunene samarbeider for å søke kunnskap om hva som er riktig retning å gå for å etablere en fremtidig slambehandling, og å gjennomføre en eller flere anskaffelser for å etablere en bærekraftig og fremtidsrettet løsning.

Nå ønsker de en dialog med ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer som kan gi oss innspill til hvilke aktuelle løsninger som finnes, hva det er behov for å utvikle videre og hvordan de kan rigge konkurranser for å oppnå et best mulig resultat.

TID OG STED: Markedsdialogen gjennomføres onsdag 19.april kl.10-15, i Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo. Bak dialogkonferansen står de 13 kommunene vest for Oslofjorden inviterer derfor, i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) og Norsk Vann.

Mål for dagen er å: 

  • Gi ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer en god forståelse av utfordringene kommunene står i og behovet de har.
  • Få innspill om mulighetsrommet; hva som finnes av løsninger i dag, og hva en i samarbeid kan utvikle for å svare opp behovet best mulig. 
  • Identifisere potensielle utfordringer i prosjektet og hva som må til for å løse disse.

MÅLGRUPPEN for dialogkonferansen er markedsaktører, kunnskapsmiljøer og andre relevante aktører i verdikjeden for slambehandling, som vil bidra sammen med kommunene til å oppfylle behovene og målet med anskaffelsen(e). 

Dialogen vil bestå av flere trinn:

  • Del 1: Dialogkonferanse 19. april.
  • Del 2: Tilrettelegging for at aktører kan “koble seg sammen” for å finne de beste løsningene.
  • Del 3: Mulighet til å gi skriftlig innspill utfra konkrete spm. som sendes ut etter dialogkonferansen.
  • Del 4: Mulighet til å presentere sine innspill i én til én møter med oppdragsgiverne.

Her er fullt program, detaljert beskrivelse og lenke til påmeldingen.

Artikkelen: Næringsstoff fra avløpsvann som gjødsel beskriver et forskningsprosjekt hvor målet er å gjenvinne mer fosfor fra avløpslammet.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Klimatilpassing overvann: Verktøy for å gjøre det

Klimatilpassing overvann: Verktøy for å gjøre det

Målet med Rambøll og Teknas kurs i Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering er å bidra til å styrke prosjektledere og andre aktører, som spiller en nøkkelrolle i å gjøre byer og tettsteder i Norge klimarobuste, slik at vi som samfunn kan tilpasse oss det...

Om å vekke politisk interesse for vann

Om å vekke politisk interesse for vann

Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad, fra Høyre, gikk fra å være en engasjert 17-åring, som kjempet for full barnehagedekning, til å grave seg ned i kunnskap om vann og avløp. Hva skjedde på veien?

De som har ansvar, må ha kunnskap

De som har ansvar, må ha kunnskap

Ingenting er viktigere enn VANN, er tittelen på Norsk Vanns ferske brosjyre til folkevalgte i kommunene. Mangel å kunnskap er en betydelig utfordring for forsvarlig forvaltning av ledningsnettet, som samfunnet er grunnleggende avhengig av.

[instagram-feed cols=5]