Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Strakstiltak.no: et verktøy for klimatilpasning

– Næringslivet må forholde seg til en ny virkelighet der klimaendringer forårsaker hyppigere ekstremværhendelser og naturkatastrofer. Behovet for klimatilpasning er stort, men få bedrifter har kompetanse og kapasitet til å arbeide strukturert med forebyggende tiltak.

av | feb 23, 2022

NVE har beregnet at det vil koste 85 milliarder kroner å sikre bygg i Norge mot flom og skred. Over 200 000 bygninger trenger sikring. Dette jord- og steinskredet ble utløst av store nedbørsmengder.

Ordene over kommer fra konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DN, i en pressemelding i forbindelse med lanseringen av strakstiltak.no. Kommunalbanken, Fremtind samt Skift – Næringslivets klimaledere – står bak denne nye læringsarenaen.

Strakstiltak.no henvender seg til næringsliv og offentlig sektor som ønsker å bygge kompetanse og samarbeide om hvordan en best tilpasser seg et varmere, våtere og villere klima. Læringsarenaen rommer åtte tiltak næringslivet anbefaler å iverksette umiddelbart for å tilpasse seg klimaendringene.

Tall fra Norsk Naturskadepool viser at det så langt i år er meldt inn flere naturskader enn for hele 2021 til sammen. Rundt 6 500 bygningsskader er meldt inn til forsikringsselskapene i januar i år som følge av værrelaterte hendelser. Erstatningene summerer seg til 510 millioner kroner.

Næringsliv og myndigheter må samarbeide

I pressemeldingen presiseres det at myndighetene har en sentral rolle i det videre arbeidet med klimatilpasning i Norge. Det er begrenset kunnskap i samfunnet om de totale konsekvenser av et klima i endring, behovet for klimatilpasningstiltak og kostnadene det innebærer. Det er derfor avgjørende at næringsliv og myndigheter jobber sammen for å øke ambisjonsnivået og finner gode, praktiske løsninger for å gjennomføre klimatilpasninger.

– Kommunesektoren og det lokale næringslivet har felles interesser i å tilpasse seg et klima i endring, både for å begrense skader, men også fordi det kan skape nye forretningsmuligheter. Mange investeringer har en økonomisk levetid på flere tiår. Da gjelder det å planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere både fysisk klimarisiko og overgangsrisiko, sier Jannicke Trumpy Granquist, administrerende direktør i Kommunalbanken, som er kommunesektorens viktigste långiver, i meldingen.

Kraftige regnskyll er en av farene vi må forberede oss på når været blir våtere og villere.

Mange virksomheter må gjennomføre tiltak

NVE har beregnet at det vil koste 85 milliarder kroner å sikre bygg i Norge mot flom og skred. Over 200 000 bygninger trenger sikring. Mer enn fire av ti bedriftsledere som eier egne bygg sier at de må gjennomføre tiltak for å unngå bygningsskader som følge av våtere og villere vær, ifølge en undersøkelse gjennomført av Respons analyse for Fremtind i 2021**.

– Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, forstå konsekvensene og iverksette tiltak, enten for å forebygge skader, eller utnytte muligheter endringene kan medføre. Nå lanserer vi et nasjonalt samarbeid for å bygge kompetanse i norsk næringsliv og offentlig sektor, sier Bjørn K. Haugland administrerende direktør i Skift.

De som har utarbeidet strakstiltakene er blant annet toppledere og fagpersoner i Umoe, Multiconsult, NITO, GK Gruppen, KLP, NMBU, Elektroforeningen, Norconsult, NRK, Agder Energi, Asplan Viak, Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret, Formuesforvaltning, DNV GL og Fo°tprint Consulting – i tillegg til ledelse og fagpersoner i Fremtind, KBN og Skift.

Klimatilpassing og skadeforebygging kan blant annet handle om å forberede oss på ekstremværhendelser ved å etablere ovesrsvømmingsareal, som denne lekeplassen i et byggefelt nær Bryne sentrum.

**Undersøkelsen er gjennomført av Respons analyse på vegne av Fremtind forsikring, i februar 2021. 100 bedriftsledere med egen bygningsmasse/infrastruktur har respondert på undersøkelsen.

Her finner du Skift Norge, der kan du også lese mer om tiltaket og finne kontaktinformasjon.

På fagdagen Overvann – naturligvis er temaet naturbasert overvannsdisponering som tiltak for klimatilpassing og økt bærekraft. Blant foredragsholderne er jurist Mia Ebeltoft, som blant annet vil snakke om kommunenes ansvar og muligheter.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....