Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Det sløses rått med vannet her i landet!

Vann er en uvurderlig ressurs, som vi som samfunn betaler betydelige summer for å bli kvitt - samtidig som vi kjøper vann. Møt bedriften som sparer ressurser og penger, takket være et tak.

av | jun 22, 2020

Multiblokk AS er blant landets største og mest nyskapende produsenter av belegningsstein, permeable dekker, heller, kantstein, forskalingsblokker og støttemurer. Produksjonen er basert på bruk av tørrbetong. Den moderne betongvarefabrikken i Sandnes startet produksjonen i oktober 2008. Bygget ligger på samme tomt som selskapets opprinnelige fabrikkbygg, etablert på midten av 1900-tallet.

Forbruksvann koster penger, ofte betaler virksomheter også avløpsavgift ut fra kjøpt vannmengde. Med nye og strenge krav til håndtering av overvann på egen tomt, må utbyggere i tillegg belage seg på kostbare anlegg for å magasinere og eventuelt infiltrere nedbør.

Multiblokk gjør det motsatt. Takket være regnvannet har firmaet kuttet kostnader. Fra produksjonen i Multiblokk-fabrikken startet oktober 2008, har bedriften vært selvforsynt med produksjonsvann. På det meste produserer de over 1000 tonn betongvarer per dag. Det tilsvarer 35 vogntog med sand og singel.

Konsernleder Egil Lillebø på tak

Også i ressurssammenheng er det en klar fordel at bedrifter som bruker produksjonsvann benytter nedbør, fremfor rent drikkevann fra nettet. Her er konsernleder Egil Lillebø på fabrikktaket.


Magasinerer i betongrør

Under fabrikken ligger et 80 kubikkmeter stort betongmagasin. Magasinet er bygget opp på samme enkle prinsipp som standard fordrøyningsmagasin, av sirkulære ig-rør av betong. Alt regnvannet fra fabrikktaket, på 4000 kvadratmeter, ledes til magasinet. Derfra blir det tatt inn i produksjonsprosessen. Et overløp vil om nødvendig lede vann ut i grunnen til fordrøyning og infiltrasjon dersom magasinet blir fullt. Egil Lillebø, konsernleder i Skjæveland Gruppen og tidligere daglig leder av Multiblokk, var byggeleder da fabrikken ble oppført.

Kun små justeringer

– Motivasjonen vår var å redusere kostnader. Vi kjøper ikke produksjonsvann. Derfor sparer vi også  avløpsavgift. Når det nå kreves at utbyggere skal tidsforsinke eller infiltrere overvann på egen grunn, og derfor gjerne etablerer fordrøyningsmagasin uansett, skal det ikke mye til å justere det slik at magasinet kan benyttes til vannreservoar. Da kan virksomheter spare penger både til kjøp av forbruksvann og i avløpsavgift, beskriver han.

Tar ansvar

Med 4000 kvadratmeter takflate, et magasin på 80 kubikkmeter og en produksjon som benytter forholdsvis lite vann, anser en det som lite sannsynlig at Multiblokk skal måtte hente produksjonsvann fra det offentlige nettet. En automatisert flotør vil om nødvendig slipper inn grunnvann i tørre perioder. De har i tillegg etablert muligheten for å hente vann fra det kommunale nettet.

Fremfor å lede nedbøren fra taket til et kommunalt overvannsnett, eller til fordrøying i grunnen, benyttes regnvannet fra fabrikktaket i betongvareproduksjon.
Fremfor å lede nedbøren fra taket til et kommunalt overvannsnett, eller til fordrøying i grunnen, benyttes regnvannet fra fabrikktaket i betongvareproduksjonen hos Multiblokk.

– Grunnvannet er ekstremt stabilt her, og det holder seg stabilt også i nedbørfattige perioder. Om vi skulle ta inn noe grunnvann til produksjonen vil ikke det påvirke grunnvannsspeilet, beskriver Lillebø.

Til nå har Multiblokk altså klart seg med det som har kommet fra himmelen.
– Etterhvert har vi også sett på dette med samfunnsansvar og vannmangel. Om klimaet nå endrer seg slik at vi får fuktigere vintre og tørrere somre, kan bedrifter bidra til samfunnet ved å ikke benytte renset drikkevann, som i perioder kan bli mangelvare, til produksjonen. Jeg mener at alle som har behov for prosessvann, bør vurdere en buffer på egen tomt, understreker Egil Lillebø.

Fakta:

  • Dersom en har behov for vann i produksjonen, kan en ved å investere litt ekstra i et større vannmagasin spare penger fordi en slipper å kjøpe forbruksvann. Det en betaler i forbruksvann betales som regel tilsvarende i avløpsavgift.
  • Hadde Multiblokk ikke hatt vannreservoar ville bedriften benyttet drikkevann fra det offentlige nettet i produksjonen og samtidig sluppet ut betydelige mengder nedbør til infiltrasjon eller til overvannsledningene.

Vinn-vinn

Som en del av bedriftens kvalitetssikringssystem tas det prøver av vannet som benyttes i produksjonen. Det har vist seg at takvannet er så rent at det i praksis tilsvarer kvaliteten på drikkevann. Alle bygg med store takflate har behov for å håndtere nedbøren. Fremfor å fordrøye dette på taket, eller i grunnen, kan det benyttes. Da unngår en å kjøpe produksjonsvann samtidig som en må infiltrere nedbør fra takflater og tette dekker i egen grunn.

– Her på fabrikken ville vi uansett hatt behov for et magasin, for tidsforsinking av nedbøren. Fordi vi benytter nedbøren til produksjon måtte vi anlegge et større magasin enn om regnet kun skulle fordrøyes. Til gjengjeld er vi i all fremtid selvforsynt med forbruksvann, beskriver konsernlederen.

Multiblokk har en veldig produksjon

På det meste produserer Multiblokk over 1000 tonn betongvarer per dag. Det tilsvarer 35 vogntog med sand og singel. Det skulle tatt seg ut om de gjorde noe så meningsløst som å benytte rent norsk drikkevann, blant verdens beste næringsmiddel, til produksjon og renhold.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Invitasjon til å bidra på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Invitasjon til å bidra på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

VAnnforsk, Vannklyngen og Norsk Vann er medarrangør, sammen med Tekna. De inviterer relevante aktører til å komme med innspill til konferansen. Har du et godt innlegg eller en case? Fra meldingen Bli med og drøft hvordan vannbransjen i Norge kan bli mer innovativ og...

Kalkulator for beregning av mengde og effekt

Kalkulator for beregning av mengde og effekt

Leca Lettklinker er ekspandert leire, i form av kuler med en åpen porestruktur. Produktet benyttes blant annet til regnvannshåndtering og skadeforebygging. Les mer om Leca Lettklinker i Vannfakta-artikkelen Kuler som suger. Bilder av delt kule Leca Lettklinker sett...

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Illustrasjonen over er fra Oprerastranden syd for Operaen i Oslo sentrum. Norconsult har utført detaljprosjektering av stranden, med tilhørende grøntarealer, og i dette har sirkulærdisponering og bærekraaft vært et viktig tema. Å lære av hverandre Hvordan skaper vi...