Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Klimatilpassing, ja, men å gjøre det …

Det varmere, våtere og villere klimaet vil ramme byene våre hardt, om vi ikke forbereder oss. Å forebygge katastrofale forhold er mulig. Men i all hovedsak fortsetter vi som før.

av | jun 3, 2023

«Både politiske vedtak og styringsstrategier må til, om klimatilpassede byer skal bli mer enn fagre løfter» skriver konserndirektør Siri Hunnes Blakstad og sjefforsker Berit Time i en kronikk, publisert i mai.

«Skal vi unngå at byer blir flomfeller og «varmemagneter,» kan vi bli nødt til å anlegge våtmarksområder og grøfter midt i byen.» Den type tiltak kan være rimelige, og bidra med en rekke pluss-faktorer, som biodiversitet og bedre helse. Men hvor forberedt er vi på det?

 Her finner du hele kronikken, på Sintefs side.

Bygger klimatilpasset bydel

Klimaendringene vil stedvis gi enorme styrtregnsflommer. Men vann er grunnlag for alt liv, og klimaendringene fører også til tørke-problematikk. Tilgjengelig vann er i tillegg avgjørende for å reversere den pågående naturkatastrofen. Og bare ved å spille på lag med naturen kan vi håndtere klimaendringene. Derfor må nedbør tas vare på som den livsviktige ressursen det er, og tilgjengeliggjøres også i by- og bomiljøene.

I Danmark bygges Nye Aarhus som en helt ny bydel ut fra terrengforståelsen og kunnskapen om vannets vei. Det har ført til et livskraftig økosystem hvor vegetasjon, dyre- og insektliv trives og utvikles. I tillegg er bydelen klimaresistent.

Også i Norge gjøres en innsats. Her finner du blant annet artikler om klimatilpassing i Sandnes, Rogaland.

Et lite strekk av Stangelandsåna er åpnet, som et ledd i arbeidet med å klimatilpasse sentrum i Sandnes.
Et lite strekk av Stangelandsåna er åpnet, som et ledd i arbeidet med å klimatilpasse sentrum i Sandnes. Åpne bekker og elver er langt mer robuste enn lukkede rør.
Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

1 kommentar

  1. Hans Hermansen

    Det bra vi har en som deg som brenner for hvordan vi kan bruke overvann/regnvann til gode formål.
    Jeg håper at ditt arbeid blir verdsatt av de besluttende myndigheter både lokalt og sentralt.

    Svar

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Alt av klimatilpasning skal skje i kommunen og KS bidrar etter beste evne. Samtidig angår klimatilpasning oss alle og utfordringene må løses i samarbeid, mener avdelingsdirektøren.

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 har det blitt innført en lovfestet treleddsstrategi for overvannshåndtering, som bygger på infiltrasjon, fordrøyning og sikker avledning av nedbør. Trinnene er satt opp i prioritert rekkefølge, og skal hver for seg – og samlet bidra til at overvann håndteres lokalt, ikke tilføres fellesledninger for avløp og forebygger flomskader.

Nasjonale mål for vann og helse

Nasjonale mål for vann og helse

Regjerningens 25 punktsplan med nasjonale mål for vann og helse inneholder en frist for når hvert mål skal være oppnådd.

[instagram-feed cols=5]