Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Bærekraft og klimatiltak på skolevegen

Sandnes kommune har, i samarbeid med andre, i flere år arbeidet for å utvikle nye, trygge og effektive løsninger innen overvannsdisponering og robuste klimatiltak. Et villere og våtere klima vil påvirke alle urbane strøk og Sandnes sentrum er spesielt utsatt.

av | okt 22, 2020

DET BARNA IKKE VET: Det er den siste arbeidsuken før jul. Teknisk avdeling i Sandnes har fått besøk av representanter fra teknisk avdeling i Time kommune, som har invitert med seg representanter fra IVAR IKS. Sammen med Per Møller-Pedersen og Aage Gjesdal i Storm Aqua har Torstein Dale, fagleder vei og trafikksikkerhet ved teknisk avdeling i Sandnes, tatt gjestene med seg til Eidsvollsgate i Trones, et veletablert boligområde på et høydedrag rett opp av sentrum.

I Eidsvollsgate er det montert to prefabrikkerte regnbed av betong, som Skjæveland har utviklet og produsert blant annet i forbindelse med et interkommunalt og tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt kalt ROBÆR.

Er det diamanter?

Det er endt skoledag, og på motsatt side av veien går tre gutter i 8 – 9 års alderen.

– Hvorfor ser de på de kloakk-greiene?
Det er en av guttene som spør. Sannsynligvis har de aldri før sett en gruppe godt voksne mennesker klynge seg sammen for å se ned på en kum.

– Jeg tror det er gull i kloakken.
– Tenk om det er diamanter!

I Eidsvollsgate diskuterte representantene fra Sandnes og Time kommuner, IVAR IKS og Storm Aqua utfordringer og muligheter. Ingen av dem så guttene på skolevegen, som lurte på om det var diamanter i de kloakk-greiene.

En viktig brikke

Det er verken gull eller diamanter, men det er viktig uansett.

Det guttene ennå ikke vet, er at kommunen har utpekt skoleveien deres til å romme ett av flere prosjekt i arbeidet med å utvikle infrastruktur som er rustet til å håndtere klimaet de skal vokse opp i og miljøet de skal arve. Dette er en del av ROBÆR-prosjektet, hvor målet er å utvikle robuste blå-grønne klimatiltak. Regnbedene i Eidsvollsgate er kommunens bidrag.

Foto stedbygget regnbed: Inger Anita Merkesdal, frilanser Stavanger
Dette bildet, av ett av de prefabrikkert regnbedene, ble tatt sommeren etter besøket fra Time.

Landet skal klimatilpasses bærekraftig

I ROBÆR er målet å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og til et forventet fremtidig klima. Her er vannfaktas artikkel om selve prosjektet.

Sandnes kommune skulle uansett gjennomføre et trafikksikringsprosjekt i Eidsvollgate, støttet av Rogaland Fylkeskommune. Da vann og avløp i Sandnes samtidig var på utkikk etter et prosjekt kommunen kunne koble til ROBÆR, så en at det var riktig å koble de to. Kommunen lyste ut en anbudsforespørsel, den vant rådgivings- og prosjekteringsselskapet Rambøll. I forlengelse av et Ofu-samarbeid mellom Sandnes kommune og Skjæveland ble Storm Aqua koblet til prosjektet, og detaljene og produktene utarbeidet. Regnbedene Skjæveland har utviklet og produsert ble montert høsten 2017, samtidig startet oppgraderingen av miljøgaten.

Time kommune skal i gang med noe tilsvarende, og ble invitert til Sandnes for å lære av nabokommunen i nord. Hva de lander på i Time, er ikke avgjort. Men vi vet at barna på Trones får en tryggere og triveligere skolevei, som samtidig er en brikke i regjerningens landsomfattende miljøsikringsarbeid. Det skal også barna få vite etter hvert, for informasjon om tiltakene inngår som en del av kommunens prosjekt.

Økt mangfold

På vestsiden av veien har kommunen også etablert en infiltrasjonsgrøft, et stedbygget regnbed. Dette er delt inn i seks seksjoner, hver på 25 kvadratmeter. Alt er beplantet med vegetasjon, som også bidrar til økt biodiversitet.

La oss håpe at guttene, og alle elevene i området, etterhvert får lære hva bedene i skoleveien egentlig er.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 har det blitt innført en lovfestet treleddsstrategi for overvannshåndtering, som bygger på infiltrasjon, fordrøyning og sikker avledning av nedbør. Trinnene er satt opp i prioritert rekkefølge, og skal hver for seg – og samlet bidra til at overvann håndteres lokalt, ikke tilføres fellesledninger for avløp og forebygger flomskader.

Ingen flomskade i Jørpeland

Ingen flomskade i Jørpeland

Fjellsidene over bebyggelsen er et veldig nedslagsfelt. Ved nedbør må store vannmengder gjennom Jørpeland sentrum før vannet når fjorden. Denne artikkelen er en del av Vannfaktas innsats for å vise muligheter for flomsikring og bedre disponering av overvann....

Deltakerne har lærte å bygge regnbed

Deltakerne har lærte å bygge regnbed

- Sammen skal vi utvikle et klimarobust samfunn, som både gjør oss bedre rustet i møte med klimaendringene og som skaper lokalsamfunn hvor det er godt å leve. Naturen er en nøkkel for å dempe effektene av klimaendringene. Regjeringen satser videre på naturbaserte...

[instagram-feed cols=5]