Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

De som har ansvar, må ha kunnskap

Ingenting er viktigere enn VANN, er tittelen på Norsk Vanns ferske brosjyre til folkevalgte i kommunene. Mangel å kunnskap er en betydelig utfordring for forsvarlig forvaltning av ledningsnettet, som samfunnet er grunnleggende avhengig av.

av | nov 29, 2023

I alt for stor grad handler debatten om vann- og avløpstjenester om nivået på gebyrene. Muligheten for bedre drift, mer effektive samarbeidsmetoder og effektivisering er i det offentlige så å si fraværende. Politikerne løs ned av oppgaver og ansvar, så lenge vann- og avløp fungerer slik nogen lunde, får ikke sektoren nødvendig oppmerksomhet.  Norsk Vann har lagt ned et formidabelt arbeid for å dele kunnskap og videreutvikle kunnskap knyttet til ledningsnettet og tjenestene, blant annet med en egen portal for politikker-opplæring.

Det følgende er hentet fra presentasjonen av den nye brosjyren: 

«10 000 hverdagshelter i vannbransjen, den komplette verdikjeden av vann- og avløpsanlegg, teknologibedrifter og leverandørindustri, konsulentselskaper og utdannings- og forskningsinstitusjoner, sørger for at innbyggere og næringsliv kan ha denne tryggheten.

Det er kommunestyrets ansvar å sikre at kommunen leverer trygt drikkevann til innbyggere og næringsliv, nok vann til brannslokking, og at avløpsvannet håndteres på forsvarlig måte slik at det ikke er til fare for helse og miljø når det slippes tilbake i naturen.»

 

Som politiker har du et stort ansvar for å gi disse heltene gode rammebetingelser slik at de kan gjøre jobben sin – å sikre vårt desidert viktigste næringsmiddel.

Norsk Vann
Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Klimatilpassing overvann: Verktøy for å gjøre det

Klimatilpassing overvann: Verktøy for å gjøre det

Målet med Rambøll og Teknas kurs i Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering er å bidra til å styrke prosjektledere og andre aktører, som spiller en nøkkelrolle i å gjøre byer og tettsteder i Norge klimarobuste, slik at vi som samfunn kan tilpasse oss det...

Om å vekke politisk interesse for vann

Om å vekke politisk interesse for vann

Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad, fra Høyre, gikk fra å være en engasjert 17-åring, som kjempet for full barnehagedekning, til å grave seg ned i kunnskap om vann og avløp. Hva skjedde på veien?

Innovasjon i vannbransjen – innsats, iver og inspirasjon 

Innovasjon i vannbransjen – innsats, iver og inspirasjon 

– Det er et hav av muligheter i vannbransjen og mye som må gjøres fremover. Innovasjonskonferansen var en fin mulighet til å få faglig påfyll om siste nytt innen innovasjon for hele vannbransjen. Det er inspirerende å møte bransjekollegaer som anerkjenner det enorme behovet og potensiale for løsninger som vi står ovenfor.

[instagram-feed cols=5]