Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Løsning for lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

For å holde kostnadene til rørfornying nede er det viktig at kommunene velger smarte og effektive løsninger. Grøftefri rørfornying kutter kostnadene, sparer miljøet og går raskere enn tradisjonelle metoder.

av | sep 10, 2023

Artikkelen bygger på en pressemelding fra Olimb Rørfornying.

Vi har utallige kilometer med forfalne vann- og avløpsledninger som lever på overtid, og med dagens fornyelsestakt vil det ta rundt 150 år å ta igjen etterslepet. Norsk Vann har beregnet at det vil koste rundt 360 milliarder kroner å sikre vann- og avløpstjenestene frem mot 2040, og med den siste tidens inflasjon, renteoppgang og materialmangel kan vi nok plusse litt på det regnestykket.

Pengene lekker ut av dårlige rør

Lekkasjer fra vannledningene fører til høyere kostnader for rensing og distribusjon, og fremmedvann som lekker inn på avløpsledningene overbelaster renseanlegg og gir høyere driftskostnader. Større ledningsbrudd kan føre til omfattende skader med tilhørende kostnader for utbedring. Å bedrive «brannslukking» av lekkasjer er en dårlig strategi – det er rimeligere å investere i vedlikehold av det vi har, fremfor å la det forfalle og så reparere når skaden først har skjedd.

Grøftefri rørfornying gir flest meter rør for pengene.

Utsetter nødvendig vedlikehold

I rapporten Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann kommer det frem at 42 prosent av kommunene ikke vil øke gebyret til sluttbrukerne, og at dette blir sett på som det største hinderet for fornyelse innad i kommunene. Å holde kostnadene nede ved å utsette vedlikehold blir som å spare seg til fant – jo større etterslepet er, desto mer øker trykket i «kostnadsbomben» som før eller siden vil gå av.

En kostnadsbombe som eksploderer

Med rekordmange rentehevinger og en drastisk prisøkning på nødvendige varer som mat, strøm og drivstoff, vil nordmenn merke vedlikeholdsetterslepet på lommeboka når kostnadsbomben nå eksploderer i form av en skyhøy økning i kommunale vann- og avløpsgebyr i årene fremover.

Til valg på lavere avgifter – et tveegget sverd

For å holde kostnadene nede for sluttbrukerne er det enkelte partier som går til valg på å ikke øke kommunale avgifter og gebyrer. Selvsagt er det ingen som har økte avgifter som kampsak, og det er bra at politikere oppfordrer til at det jobbes smartere i kommunene – for det må gjøres betraktelige investeringer i årene fremover, og pengene må komme fra et sted. Da er det viktig at kommunene tenker nytt og velger kostnadseffektive løsninger, uansett om det er staten eller innbyggerne som tar regningen.

I Norge har vi dyktige firma innen grøftefri rørfornying. Kommunene må benytte dem, og deres kompetanse.

Rørfornying er en kostnadseffektiv løsning

Ledningsnettet er selve bindeleddet mellom vann- og avløpstjenestene og abonnentene, og det er avgjørende at det fornyes for å sikre trygt drikkevann og et velfungerende avløpssystem. Ved å velge kostnadseffektive løsninger kan større deler av ledningsnettet fornyes på kortere tid – og rørfornying gir flest meter rør for pengene.

Samme kvalitet, flere fordeler

Rørfornying av offentlige avløpsledninger kan gi kostnadsbesparelser på mellom 20 – 80 prosent sammenlignet med graving og rørbytte.* I stedet for å grave gjenbruker vi de gamle rørene ved å føre inn en plastmettet filtstrømpe som herdes til et nytt rør inni det gamle, med samme kvalitet som et nytt rør og til betydelig lavere pris. Anleggsperioden er vesentlig kortere enn ved graving, og fordi rørfornying skjer fra kum til kum trengs det mindre plass til rigging av biler og utstyr. Rørfornying kan gjøres i områder hvor graving ville vært svært vanskelig, som i tettbebygde og trafikkerte bymiljøer og i bratt, utilgjengelig terreng.

*Kilde: Forvaltningsrevisjon av selvkost innen vann- og avløp (side 35)

Setter fart på ledningsfornyelsen

Det er hverken praktisk gjennomførbart eller økonomisk fornuftig å grave opp alle ledningene som må utbedres i Norge, men med rørfornying kan vi øke tempoet på ledningsfornyelsen samtidig som kostnadene holdes nede. Større andel fornyede vann- og avløpsledninger betyr færre lekkasjer – og dermed lavere kostnader til rensing, pumping og fortløpende reparasjoner. 

Bra for budsjettet – og miljøet

Også miljøregnskapet påvirkes positivt med rørfornying. Det er ikke behov for deponering av masser og gamle rørdeler fra oppgravde grøfter, og med kortere anleggstid reduseres også utslippene fra biler og utstyr. Med rørfornying kan CO2-utslippene reduseres med så mye som 87 prosent sammenlignet med graving.

Et viktig og tidsriktig valg

Vi kommer nok ikke helt unna en økning i de kommunale vann- og avløpsgebyrene fremover, men med allerede skyhøye levekostnader mener vi det er både riktig og viktig at ledningseiere, konsulenter og rådgivere velger smarte og effektive løsninger som kan holde kostnadene nede. Med rørfornying og andre innovative metoder kan kommunene sikre en kostnadseffektiv drift og vedlikehold av vann- og avløpstjenestene – som kan gi lavere økning i kommunale avgifter for deg og meg.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Klimatilpassing overvann: Verktøy for å gjøre det

Klimatilpassing overvann: Verktøy for å gjøre det

Målet med Rambøll og Teknas kurs i Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering er å bidra til å styrke prosjektledere og andre aktører, som spiller en nøkkelrolle i å gjøre byer og tettsteder i Norge klimarobuste, slik at vi som samfunn kan tilpasse oss det...

Om å vekke politisk interesse for vann

Om å vekke politisk interesse for vann

Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad, fra Høyre, gikk fra å være en engasjert 17-åring, som kjempet for full barnehagedekning, til å grave seg ned i kunnskap om vann og avløp. Hva skjedde på veien?

De som har ansvar, må ha kunnskap

De som har ansvar, må ha kunnskap

Ingenting er viktigere enn VANN, er tittelen på Norsk Vanns ferske brosjyre til folkevalgte i kommunene. Mangel å kunnskap er en betydelig utfordring for forsvarlig forvaltning av ledningsnettet, som samfunnet er grunnleggende avhengig av.

[instagram-feed cols=5]