Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Lærer for lederrollen innen bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering

Overvannshåndtering er høyaktuelt, fagfeltet er komplekst og innebærer både muligheter og utfordringer. Men hvilke ansvar har vi, hvor skal vi starte og hvem vet hva?

av | nov 13, 2023

Hovedbildet: Mellom foredragene arbeider kursdeltakerne med engasjerende gruppeoppgaver, som i etterkant gjennomgås i plenum. Det er mye samlet kompetanse i salen.

Ikke før hadde daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide i juni lagt frem regjeringens Stortingsmelding «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn», før vi ved hjelp av Hans ble minnet om viktigheten av klimatilpassing knyttet til overvann. Regjerningens plan inneholder 70 punkter som svarer på hva vi må gjøre for å ruste oss frem mot et forverret klima. Av disse mente Eide at det viktigste er «alt som går på overvannshåndtering, og hvordan vi må bruke naturen mer som vår viktigste partner». 

Nettopp dette er vi samlet for å lære, vi som deltar på Rambøll og Teknas kurs: Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering – ta lederrollen og sikre gjennomslag for gode tverrfaglige løsninger.

Første samling var lagt til inspirerende Forskningsparken.

Å lære og å lære av hverandre

Kursdagen startet med god frokost og anledning til småprat før vi var rett på temaet: Hvorfor er overvann og klimatilpasning viktig? Hvilke utfordringer og muligheter ser vi? Det var Jakob Myking, som er seksjonsleder klimatilpasning og overvann i Rambøll Water, som åpnet foredragsrekken. Så fortsatte dagen med det ene foredraget – like interessant og engasjerende – som det andre. 

De i overkant av 30 kursdeltakerne var på forhånd fordelt på 6 bord, og utgjør 6 læringsgrupper. Mellom foredragene var det gruppeoppgaver, som ble diskutert ivrig rundt bordet og i etterkant i plenum. Bakgrunnen til deltakerne er variert, og kunnskapsnivået høyt. Derfor er det også mye å lære av å dele på tvers. 

Fra kursbeskrivelsen: 

Vannet berører så mange samtidig og ingen klarer å løse klimautfordringene alene. Derfor må vi finne løsningene i fellesskap.

Arrangørene har lyktes i å invitere inn engasjerte og dyktige forelesere, med spesialkompetanse innen sine fagområder.
Fra v. Ellen Birgitte Strømø, klimalos – egen virksomhet, Gerd Beate Vik som er lederrådgiver og fasilitator og jobber med tverrfaglig samhandling i prosjekter, samt team- og kompetanseutvikling i Rambøll, Mia Ebeltoft – jurist og ekspert innen klima- og naturrisiko, forsikring og bærekraftig finans, Lene Nordrum medarrangør, prosjektleder og utvikler av kurs og konferanser i Tekna, Rasmus Benestad, D. Phil. University of Oxford og Seniorforsker i klimaanalyse ved Meteorologisk Institutt, Sigrid Langsjøvold Seniorrådgiver Norges Vassdrags- og energidirektorat, Tonje Brommeland Olstad prosjektleder i Skien kommune og Jakob Mykling, seksjonsleder Klimatilpassing og overvannshåndtering Urban Water, Oslo.

Høye læringsmål 

Det er Rambøll og Tekna som i samarbeid har utviklet dette nye kurskonseptet innen bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering. Kurset består av to samlinger med til sammen tre kursdager. De er logisk strukturert. På den første samlingen var målet å få kunnskapsgrunnlag om utfordringer og muligheter vi står overfor, for å få en tydelig forståelse av hvorfor klimatilpasning og overvannshåndtering er viktig. I samling to skal vi lære om hva som skal, kan og bør gjøres, både med utgangspunkt i lover og bestemmelser, kommunens planarbeid og erfaring fra andre overvannsprosjekter. På kursets tredje og siste dag skal deltakerne lære hvordan de kan gå frem, ved å få innsikt, metoder og verktøy som setter dem i stand til å skape den samhandlingen Regjeringen i Stortingsmeldingen om klimatilpasning etterspør.

Glimt fra første kursdag.

Når deltakerne er tilbake på jobb, skal de ha utviklet en egen plan for hvordan de kan jobbe med å utvikle og implementere smidige overvannsløsninger og klimatilpasningstiltak.

Den første kursdagen gikk rivende fort, med engasjerende diskusjoner både mellom foredragene og i de gode pausene. Til nese samling fikk deltakerne gruppeoppgaver, som skulle løses digitalt. Svarene skal drøftes i plenum på neste samling. Den starter allerede onsdag 15. november. Da møtes vi på Scandic Hotel Vulcan, hvor det er kort vei til befaring av regnbed. 

For ordens skyld: Vannfaktas redaktør er blant kursdeltakerne på i denne første kurs-runden.

Takhagen på Forskningsparken er inspirerende, motiverende og lærerik.

Kan du svare på oppgavene?

 • 1: Hva er så spesielt med overvann, som gjør at vi må jobbe annerledes? 
 • 2: Når vi er gode på å jobbe med bærekraftig klimatilpassing og overvannshåndtering, og lykkes med å utvikle og iverksette gode løsninger:
 • – Hva gjør vi da?
 • – Hvordan ser det ut?
 • 3: Hva er mest annerledes fra i dag?

Vannfakta har skrevet om disse temaene en rekke ganger. Se på Vannfakta.no

De øvrige foredragene:

 • Innlegg # 2 – Om klimaendringer i tall – trender og konsekvenser. «Ikke bare en klimakrise – men en menneskekrise» ved Rasmus Benestad, D. Phil. University of Oxford og Seniorforsker i klimaanalyse ved Meteorologisk Institutt.
 • Innlegg # 3 – Samfunnsøkonomiske konsekvenser og klimaansvar, ved Mia Ebeltoft – Jurist. Ekspert innen klima- og naturrisiko, forsikring og bærekraftig finans.
 • Innlegg # 4 – Forventninger og krav fra myndighetshold – rammene du må forholde deg til, igjen ved Mia Ebeltoft. 
 • Innlegg # 5 – Kommunenes mandat og rolle i bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering – hvilke krav stilles til kommunen – og hvordan kan du spille en viktig rolle her? Ved Ellen Birgitte Strømø, klimalos – egen virksomhet.
 • Innlegg # 6 – Hvordan kan arealplanlegging redusere risiko for overvannsskader? ved Sigrid Johanne Langsjøvold, Seniorrådgiver Norges Vassdrags- og energidirektorat.

Målgrupper for kurset er:

 • Kommunale overvannskoordinatorer og tilsvarende roller
 • Prosjektledere
 • Arkitekter
 • Landskapsarkitekter
 • Saksbehandlere
 • Planrådgivere og tekniske rådgivere
 • Utbyggere
 • Entreprenører
 • Miljørådgivere
 • Andre fagpersoner og beslutningstakere med et engasjement for bærekraftig klimatilpasning

Er du i en av målgruppene? Kurset gjennomføres igjen både til våren og høsten. Se i høyre stolpe her.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

[instagram-feed cols=5]