Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Bymiljø

Kuler som suger

Kuler som suger

Leca Lettklinker er ekspandert leire, produktet består av kuler med en åpen porestruktur. Mest kjent er Leca som byggematerialer i form av blokker, piper og elementer. Filtralite er et høykvalitets...

les mer
Brosjyre for overvannsløsninger av betong

Brosjyre for overvannsløsninger av betong

Blant overvannsløsningene fra Basal-bedriftene er også produkt utformet for sirkulærbruk av vann. Felles for løsningene er at de bygger på standard produkter, noe som gjør det trygt og enkelt å...

les mer
Flom og vannmangel

Flom og vannmangel

Sommeren 2011 ble Danmarks hovedstad rammet av en nedbørshendelse av nærmest bibelske dimensjoner. Flere samfunnskritiske funksjoner ble hardt rammet og «alle» i vannbransjen kjenner til...

les mer
Regnbed: spesialkonstruert vekstmedium

Regnbed: spesialkonstruert vekstmedium

I Eidsvollsgate i Sandnes ligger to prefabrikkerte betongregnbed. Dette er en del av Sandnes kommunes bidrag i ROBÆR-prosjektet. Da Sandnes kommune skulle delta i forskningsprosjektet, valgte de å...

les mer
Kombinerte byfornyelse med overvannstiltak

Kombinerte byfornyelse med overvannstiltak

Fremfor å fortviles over problemene i Lyngdal valgte byens næringsliv og politikere å definere mulighetene, og legge inn innsats for å heve kvaliteten i sentrum. Det har de lyktes med både i...

les mer