Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Regnbed: spesialkonstruert vekstmedium

Forutsetning for at regnbed skal håndtere overvann på en effektiv måte, er at massen har tilstrekkelige drenerende egenskaper. Samtidig må vekstmediet være tett nok til å danne et godt utgangspunkt for plantevekst.

av | sep 1, 2020

I Eidsvollsgate i Sandnes ligger to prefabrikkerte betongregnbed. Dette er en del av Sandnes kommunes bidrag i ROBÆR-prosjektet. Da Sandnes kommune skulle delta i forskningsprosjektet, valgte de å kombinere behovet for bedret trafikksikkerhet med klimatilpasningsarbeid.

Regnbedene ble sensommer 2018 fylt med spesialkonstruert vekstmedium. NIBIO Særheim har hatt ansvar for plantevalget og også hatt en sentral rolle i avgjørelsene knyttet til sammensetningen av det spesialkonstruerte vekstmediet.

Både holde på og infiltrere

– Balansen mellom de hydrauliske egenskapene og de næringsmessige egenskapene er helt avgjørende. Blir det for åpent, vokser ikke plantene. Blir massen for tett, renner ikke vannet gjennom, beskriver Per Møller-Pedersen.
Han er daglig leder i Storm Aqua, som gjennom Skjæveland Gruppen er deltaker i prosjektet. Sandnes kommune er utførende og eier.

– Dette er en del av et større forskningsprosjekt, hvor vårt hovedmål er å få erfaring med hva som kan fungere i vårt vestlandsklima. Vi ønsker å samle erfaring fra drift- og vedlikehold av regnbedene, for å kartlegge hva det krever av kommunen å følge opp slike anlegg, forklarer senioringeniør Kirsten Vike fra Sandnes kommune.

Sentrale faktorer er effekt, plantevalg og salting av veier, samt at anlegget både må tåle både store nedbørsmengder og tørkeperioder.

Foto prefab-regnbed: Inger Anita Merkesdal, frilanser Stavanger
Vekstmedium og plantevalg har stor betydning for effekten av regnbed. Dette testes ut i prosjektet i Sandnes.

FAKTA:

  • Det er allerede utført omfattende forskning knyttet til blågrønne tiltak. Disse er imidlertid gjort i områder av Europa med lavere nedbørsmengder og høyere temperaturer enn i Norge. Derfor er det viktig for kommunene å undersøke og dokumentere hvordan ulike blå-grønne løsninger passer under de rådende klimaforholdene og i et forverret fremtidig klima.
  • Forskningsprosjektet ROBÆR, som er forkortelsen for «Robuste og bærekraftige lokalsamfunn – Lokal overvannsdisponering og blågrønne tiltak er en del av løsningen», ble gjennomført i perioden juli 2014 til juni 2017.
  • Initiativet kom fra Hugo Kind, fagkoordinator for klimatilpassing i Stavanger kommune. Han ledet også prosjektet.
  • Målet var å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima. Spesielt så en på hvordan en bør kombinere flere løsninger for samme kilde, for å øke effektiviteten.
  • I tillegg til initiativtakerne Stavanger kommune og NIBIO Særheim deltok kommunene Sandnes, Randaberg, Sola og Bergen, samt Sverges Landbruksuniversitet, SLU. ExxonMobil, Bergknapp og Skjæveland Gruppen er tre bedrifter som bidro med betydelige ressurser til prosjektet.
Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Mange svar i ny VA-rapport

Mange svar i ny VA-rapport

Anette Kveldsvik Desjardins presenterte innholdet i rapporten og prosessen frem mot den, for et lydhørt publikum under Norsk Vanns årskonferanse nylig. Hun er fagansvarlig for VA planer og forvaltning hos Asplan Viak, har ledet prosjektet som munnet ut i...

Rambøll inviterer til fagseminar i Sveits

Rambøll inviterer til fagseminar i Sveits

Å reise til Sveits for å lære er selvfølgelig en betydelig investering, men noen ganger er spørsmålet: Har vi råd til å la være?

Hvordan står det til med mikroforurensninger fra avløpsvannet hos dere? Og husk at det haster.

Løsning for lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

Løsning for lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

Artikkelen bygger på en pressemelding fra Olimb Rørfornying. Vi har utallige kilometer med forfalne vann- og avløpsledninger som lever på overtid, og med dagens fornyelsestakt vil det ta rundt 150 år å ta igjen etterslepet. Norsk Vann har beregnet at det vil...

[instagram-feed cols=5]