Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Kuler som suger

Klimatilpassing åpner opp for nye og bedre måter å innrede byene våre på. Leca ivrer for å kombinere overvannshåndtering med trivelige uterom.

av | nov 20, 2020

Leca Lettklinker er ekspandert leire, produktet består av kuler med en åpen porestruktur. Mest kjent er Leca som byggematerialer i form av blokker, piper og elementer. Filtralite er et høykvalitets Leca-produkt for vannrensing. Nå bidrar Leca også innen regnvannshåndtering.

Fanger og holde på vann

– Det som gjør Leca egnet for regnvannshåndtering er porene i kulene, og at disse er koblet til hverandre i komplekse nettverk. Dette gir en betydelig kapasitet for midlertidig lagring av vann. Vann renner også lett inn og ut av kulene og massene. Denne egenskapen har vi tatt i bruk for å fordrøye og infiltrere nedbør, beskriver Jaran Raymond Wood.

Han er prosjektleder for forskning- og utviklingsavdelingen i Leca, og deler nå sin kunnskap via en webinar-serie. Først ute var webinaret: «Slik kan Leca bidra til å løse overvannsproblemene.» Tirsdag 26. november kommer det neste: «La grønne tak med Leca ta seg av regnvannet.»

Grundig forarbeid 

Lecas innsats for bruk av Leca Lettklinker i forbindelse med skadeforebygging og nedbørshåndtering, startet med World Green Conference i København 2012. Dette arbeidet ble videreført gjennom klimatilpasningsprosjektet Klima 2050. Et konkret resultat av dette er Urbane Uterom, i regi av Leca, Multiblokk og Bergknapp. Urbane Uterom leverer grønne oppholdsrom på tak, hvor trivsel, miljø og fordrøyning er bærende element. 

Under webinaret presenterte Leca en serie effektive vannhåndteringsløsninger basert på Leca Lettklinker. Foruten i uterom på tak er produktet egnet i regnbed, permeable overflater, i grøfter og svaler. Lettklinker fordrøyer, infiltrerer, filtrerer og kan benyttes til å forme terreng. Leca kan både bidra til fordrøyning som et åpent system med fritt utløp eller i vannmagasin, med strupet utløp.

Urbane Uterom er fordøyende tak basert på Leca Lettklinker, Multiblokks lette betongsteiner for tak og serum, levert av Bergknapp. Målet er å kombinere trivsel og vegetasjon med trygg tidsforsinkelse av nedbør på tak.

Dokumentert effekt

I webinaret viste Jaran Raymond Wood resultat av en serie tester utført ved SINTEF og NTNU. Disse bekrefter at Leca forsinker avrenningen betydelig. Best resultat får en ved bruk av finknust Leca til fordrøyning. Årsaken er massens evne til å bremse ned vannstrømmen, og avgi dette over tid, slik at spissvannet reduseres betydelig. Det er selve friksjonen mellom vannet og Leca-kornene som gir fordrøyningseffekten, i form av en materialegenskap kalt detention.

Finknust Leca reduserer vannhastigheten mest, et annet vesentlig element er, ikke overraskende, tykkelsen på Leca-laget. 

Prosjektlederen i Lecas FoU-avdeling beskrev også hvordan Leca oppfyller kravene i Oslo kommunes tre-trinns modell for overvannshåndtering. For småregn vil vannet absorberes, og kan utnyttes av planter. Moderate vannmengder fordrøyes, mens ekstreme vannmengder dreneres og kan ledes videre til trygg flomveg. 

Mer enn fordrøyning

Ved å bruke knust Leca i oppbyggingen, legger en til rette for vegetasjon og variasjon, og kan skape attraktive, funksjonelle uteområder som folk trives i og vil betale for å bo i og ved. 

Jaran Raymond Wood viser til eksempler, blant annet fra Makrillen i Gøteborg, hvor Leca er blåst inn under et permeabelt dekke for å danne et midlertidig vannlagringsvolum. I Valkyriegata i Oslo er Leca et vesentlig element i en takhage på 320 kvm. Vann ledes til denne fra omliggende, høyere hustak. I takhagen tidsforsinker Leca påslippet av nedbør til rørnettet. I Budolfi Plads i Ålborg er Leca benyttet til å bygge terreng, og for å infiltrere nedbøren. Mens knust Leca er benyttet for å lage en lett jord-blanding ved et kjøpesenter i Finnland

Lecas budskap er at å kombinere overvannstiltak med gode uterom og fine plasser, gir god arealutnyttelse og bruk av penger. Blå-grønne bymiljø øker det biologiske mangfoldet. Grøntinnslag danner positive sosiale arenaer og attraktive miljø, som i tillegg bedrer luftkvaliteten, demper støv og støy, og kan virke kjølende om sommeren. 

Dette er en fordøyende bakhage, hvor nedbør tilbakeholdes midlertidig i Leca Lettklinker.

Blir gjentatt

Leca Norge melder om betydelig interesse for webinaret. 
– Jeg brukte de påfølgende dagene til å svare på spørsmål. Henvendelser kom fra et bredt spekter fagfolk fra kommune-Norge, samt leverandører, entreprenører, landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører. Markedet trenger overvannsløsninger som balanserer pris og funksjon, og i tillegg gir en merverdi for de som bor i og bruker området, oppsummerer Jaran Raymond Wood. 

Som materialleverandør er Leca opptatt av å synliggjøre materialets egenskaper og bruksområder. De viser hvordan Leca Lettklinker kan benyttes til å fordrøye overvann, og også infiltrere nedbøren til grunnen ved å simulere naturens egne premisser.

– Så blir det opp til utbyggere å ta dette videre, sier han. For Lecas del blir det uansett nye webinar. Dette gav mersmak. 

Leca Lettklinker utgjør en lett og fordøyende oppbygging under sedummattene på dette grønne taket, eller snarere rød-gule som det er under blomstring.
Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Overvann for gartnere: Norges grønne fagskole – Vea arrangerer et høyaktuelt kurs, hvor deltakerne lærer å avdekke og å utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering.

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

[instagram-feed cols=5]