Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

VA

Kvikkleire-område sikret med VA-prosjekt

Kvikkleire-område sikret med VA-prosjekt

Løsningen beskrives i en pressemelding fra VA-dagene og PAM Norge – 28. mars 2023.  Skaun kommune i Trøndelag bygger for tiden nye hovedledninger for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa....

les mer
Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids...

les mer
LOD; en infiltrerende kum i 2007

LOD; en infiltrerende kum i 2007

Det snakkes om krav til lokal overvannsdisponering som om temaet er nytt. Det er det ikke. Skjæveland Cementstøperi i Sandnes leverte allerede for over 15 år siden sandfangkummer som drenerte...

les mer