Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Linda Hummervoll er trainee i Norsk Vanns traineeVANN-program. For tiden er hun plassert hos ØyVAR AS i Øygarden kommune. Der har hun nylig dratt i havn et ENØK-prosjekt som har resultert i at ØyVAR har fått strømstøtte, og støtte fra Enova til ENØK-tiltak på til sammen 2,4 millioner kroner!

av | feb 2, 2023

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass.

Tradisjonelle ENØK-tiltak

Øygarden kommune oppsto ved sammenslåingen av kommunene Fjell, Sund og Øygarden, 1. januar 2020. Det er en langstrakt vestlands-kommune, med mye kyst, mye vann, få folk og 450 øyer, holmer og skjær. 

ØyVAR AS har ansvar for vann, avløp og renovasjonstjenester. Men i egenpresentasjonen sin legger de vekt på virksomheten som en miljøbedrift: Den fremste næringsmiddel- og miljøbedrifta i nye Øygarden kommune. 

I miljøsammenheng har energibruk en vesentlig rolle. Prosjektene som kan realiseres med Enova-støtte, takket være Hummervolls søknad, er tradisjonelle enøktiltak, som også får økonomisk betydning for virksomheten. 

– Planen er å isolere kontorbygget. Det skal monteres solcellepanel på taket av et renseanlegg. I tillegg skal noen pumper, på en pumpestasjon, byttes ut med pumper som er mer strømsparende, forklarer traineen.

Velfortjent kake!

Skjermbilde fra LI-kontoen til Norsk Vann.

At det ble full pott fra Enova kom litt overraskende. Søknaden ble sendt før jul.

Da personalet kom tilbake etter ferien fikk de det Linda Hummervoll omtaler som en sen julegave; en bekreftelse på et tilskudd på 800.000 kroner. De startet å planlegge feiring, med kake, som seg hør og bør. Så – den dagen kaka ble servert – ble det avklart at det ikke var 800.000 kroner de hadde fått, men 2,4 millioner!

Slikt er hyggelig å dra i land et halvt år etter oppstart på en ny jobb. 

Først ut

Linda Hummervoll startet som trainee på ØyVAR i september, og skal være der i et år. Derfra skal hun videre til ett års arbeid i Bergen Vann. Det gir henne god erfaring fra to svært ulike arbeidsplasser, som begge ivaretar verdens viktigste næringsmiddel; vann. 

– Dette er din første fulltids arbeidsplass. Hvordan er det å arbeide hos ØyVAR?
– Jeg synes det er spennende, og lærerikt. Og fordi jeg er den første traineen de har, lærer vi også litt sammen. At jeg er først ut gir meg i tillegg anledning til å gå opp veien litt, jeg har muligheten for å stille forventinger til dem.

– Og da ber du om?
– Det eneste jeg har måtte be om er mer å gjøre. Jeg jobber litt fort av og til! 

Trainee Linda Hummervoll på jobb hos ØyVAR i Øygard kommune. Her tar kjemikeren vannprøver.

Variert arbeidsplass

Kommunen har mange hytter og spredt bebyggelse. Det påvirker arbeidshverdagen. Hun har arbeidet mest administrativt, blant annet knyttet til registrering og kundeoppfølging. I tillegg har hun vært noe ute på drift, for å få kjennskap til hva hverdagen til driftspersonalet består i. Ja, så fikk hun også ansvar for å søke om ENØK-tilskudd.

– Nå arbeider vi med å heve vannkvaliteten på et av vannverkene. I den forbindelse har jeg ansvar for å samle inn data, beskriver Hummervoll. 

I praksis handler det om å kjøre til et prøvepunkt, det ligger lengst nord i kommunen. Der tar hun prøver av vannet, leser av dataen fra disse og registrerer resultatene fortløpende.

For det meste arbeider den unge kvinnen alene, men traineen har gode ressurspersoner å støtte seg til i alt hun gjør. Gjennom Norsk Vanns trainee-program har hun også vært på befaring sammen med de andre traineene. Sist var de på Svartediket, Bergens største vannbehandlingsanlegg. Da var ett av temaene biogass. 

Veien videre

Hun har ikke helt landet på arbeidsplass når trainee-perioden er over. Det er fortsatt god tid til den beslutningen. 

– Faglig opplever jeg å ha mye igjen for å være på denne arbeidsplassen. Jeg lærer mye innen både vann og avløp. Her jobber jeg også tett på de som har ansvar for avfallet, og lærer mye av dem i tillegg. Det eneste jeg er sikker på, er at jeg skal hjem igjen, svarer Linda Hummervoll.

Hun komme fra Sandnes og bor i Bergen. Med en bachelorgrad innen kjemi og miljø, og en naturvitenskapelig mastergrad i kjemi, kan hun i praksis arbeide med alt som har med kjemiske prosesser å gjøre. Vi snakker mat, olje, tekstil og vann, med mer. 

– Og så har du valgt å jobbe med vann? Du vet at for de fleste vil vann være så langt fra kjemikalier som det kan komme? 
– Ja, svarer hun og ler lett. 

Noen avgjørelser skyldes tilfeldighetene. Eller kanskje det likevel var en rød tråd gjennom det hele. 

Det faren gjør

– Faren min har arbeidet i IVAR (Interkommunal vann, avløp og renovasjon i Stavanger-regionen) hele livet mitt. Da jeg var liten, sa jeg alltid at jeg ønsket å bli sånn som Pappa. Innimellom ville jeg bli politi og frisør, men så var jeg tilbake til sånn som Pappa igjen, innleder hun.

Faren er ingeniørutdannet, og har en ledende stilling knyttet til drikkevannsforsyningen hos IVAR.

– Etter videregående tenkte jeg på en ingeniørutdanning. Kjemi var det gøyeste faget på realfag, så da valgte jeg det. Det var også litt tilfeldig at jeg kom hit. Jeg så at det ble lyst ut trainee-stillinger via Norsk Vann. Da tenkte jeg at jeg kanskje skulle søke på en av dem. Så endte det opp med jobb her. I etterkant ser jeg at jeg er blitt sånn som pappa, ingeniør, som jobber med vann. 

I denne artikkelen fra årskonferansen til Norsk Vann 2022 kan du lese mer om rekruttering og vannbransjen.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

[instagram-feed cols=5]