Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Webinar-deling av kunnskap om klimatilpasningstiltak

Fra tid til annen arrangerer Leca webinar, tema for det forrige var Leca og betraktninger om grønne tak og overvannshåndtering. Hvem er målgruppen for webinarene og hva er målet?

av | jan 12, 2022

Nye nedbørsmønster og behov for klimatilpasningstiltak gjør at overvannshåndtering ikke lengre bare er kommunenes VA-avdelings ansvar. Nå angår overflatevann folk flest, også næringsdrivende og privatpersoner.

Derfor er temaet overvann og kommunikasjon vesentlig, og derfor stilte redaksjonen spørsmål til Lecas prosjektleder for forrige webinar: Hvem er målgruppen og hva er målet?

Når bredt

Leca Norge har i «alle år» kommunisert systematisk, blant annet gjennom brosjyrer, og artikler i magasin, nett og nyhetsbrev. Webinarene startet for dem, som for så mange andre, som korona-tilpassing.

– Målgruppen er bred. Gjennom webinarene kommuniserer vi med alt fra eksperter i forskningsinstitusjoner og universiteter, til studenter og nyutdannede, og andre som er interessert i overvannshåndtering. Deltakere er alt fra personkunder, entreprenører, kommuner, rådgivende ingeniører og bygge- og anleggsbransjen generelt, svarer Jaran Raymond Wood hos Leca.

Han har ansvar knyttet til utvikling, produkter og bærekraft i AS Norsk Leca, etablert i 1954.

Bildet er fra opparbeidingen av en fordrøyende grønn takhage, hvor nedbør tilbakeholdes midlertidig i Leca Lettklinker. Foto: Leca Norge.

Ting tar tid

Leca har lenge blitt brukt som drenerende materiale til lette tilbakefyllinger, drenering og frostsikring av infrastruktur. Derfor er veien til fordrøyning og infiltrasjons-formål er kort. Leca har også forsket på bruken av Leca-materialer som tiltak for klimatilpasning gjennom Klima 2050, og ser at materialet egner seg godt til overvannshåndtering.

– Egenskapene er dokumentert og materialet er robust. På overordnet nivå er det økt oppmerksomhet mot klimatilpasning og mye er gjort, men på prosjektnivå er det vanskeligere å definere spesifikke tiltak og forstå effekten av disse. Det er en treghet i bransjen når det gjelder å ta i bruk nye løsninger innen overvannshåndtering, beskriver han. 

Brukerne trenger trygghet

Som produsent har Leca ansvar for produktdokumentasjon og funksjonstesting, og tilbyr Leca-materialet som et nytt verktøy for de som beskriver løsninger for overvann. Så er det opp til entreprenøren å etablere disse, og på overordnet nivå er det kommunene som har ansvaret for å tillate løsningen eller ei. Jaran Raymond Wood beskriver en verdikjede hvor alle ledd har en grunnleggende kunnskap om tiltakene, og innehar en felles forståelse av hvordan klimatilpassingstiltaket etableres, vedlikeholdes og driftes for at det skal fungere. Leca ser at brukeren trenger erfaring og tilbakemelding, før nye og innovative løsninger ikke forbindes med usikkerhet.

Når uventede segment

Webinarene vekker oppmerksomhet. Før, under og etter webinarene får Leca spørsmål og tilbakemeldinger. Henvendelser kommer fra mennesker og organisasjoner utenfor byggebransjen, som ikke har noe med overvannshåndteringer å gjøre, men som rett og slett er folk som er opptatt av overvannshåndtering som en del av klimatilpassingsløsningene. Utbyggere og utviklere av byområder, som er opptatt av klimatilpasningstiltak knyttet til overvann, tar kontakt. Det samme gjør kommunale avdelinger og rådgivere, som ønsker å lære mer eller å finne en løsning de kan bruke.

Jaran Raymond Wood hos Leca under forrige webinar.

– Det som er felles for henvendelsene er at avsenderne ønsker å unngå å føre overvann i rør, blant annet fordi det er en dårlig utnytting av vann som ressurs, forklarer prosjektlederen hos produsenten.

Leca får også forespørsler fra private som vil ha overflatevann vekk fra hagen sin, eksempelvis fra grunnmuren og terrasser.

Fortsetter tryggingen

Webinaret om overvannshåndtering med Leca Lettklinker og grønne tak, i midten av desember 2021, gav god oppmerksomhet. Prosjektlederen planlegger flere webinar.

– Forutsatt at tiltak bygges riktig og smart, har Leca mange gode egenskaper og muligheter innen overvannsdisponering. Blant annet har Leca produkter som er egnet til rensing av forurenset vann, gjennom filtrering som fjerner tungmetaller. Dette skal vi vise gjennom webinar. Nå er produktet og løsningene ferdig forsket, vi vet at det virker. Nå skal mulighetene synliggjøres for markedet, sier Jaran Raymond Wood, som har ansvar knyttet til utvikling, produkter og bærekraft hos AS Norsk Leca.

Vannfakta har tidligere skrevet om Leca, blant annet i denne artikkelen om Kuler som suger. Her finner du Lecas egen beskrivelse av Leca og overvannshåndtering.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Nå arrangerer Norges grønne fagskole – Vea et høyaktuelt kurs, hvor deltakerne lærer å avdekke og å utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering.

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

[instagram-feed cols=5]