Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Webinar: Beredskap for drikkevann

I dagens samfunn er det en økende oppmerksomhet knyttet til behov for økt beredskap, og på nasjonalt plan ser vi større forekomst av flom og overvannsutfordringer.

av

Britt Viljugrein,Project Development Manager, Scandinavian Water Technology AS.

feb 3, 2022

Beredskap for drikkevann er tema på webinaret fredag 18. februar.

Bak initiativet er vi en prosjektgruppe som jobber med kompetanseheving for beredskap innenfor vannkriser. Denne består av Universitetet i Sørøst-Norge, Høyskolen i Innlandet, Horten kommune teknisk og Scandinavian Water Technology AS.

Beredskap for drikkevann er kritisk fordi vi har sårbare drikkevannskilder og en infrastruktur som mange steder krever oppgradering. Kommunaletat er som bransje skåret inn til beinet når det kommer til ressurser. Samtidig skal de håndtere leveransekrav til drikkevann og avløpstjenester, og mange sliter med å prioritere beredskap.

Utfordrende utstyrsdeling

Hendelser den siste tiden har vist at det blant annet er mangel på rutiner, overvåkning, automatikk i varsling, utstyr og kunnskap om bruk av utstyr.

Regelverket i dag beskriver hva kommunen skal ha i en krise som sikrer beredskap, men det er også tillatt å dele utstyr på tvers av kommuner. I en tenkt situasjon hvor en vannrelatert krise skulle inntreffe er det mange som nevner det kunne være fint å vite hvor man kan henvende seg for støtte og lån av utstyr eller andre ting.  

Bakgrunn

Webinaret er utviklet med bakgrunn i et ønske om å sette tematikken på agendaen og for å skape et møtested for informasjonsoverføring og for å knytte kontakter på tvers av regioner.

Vi ønsker også å vise hva som rører seg av utviklingsprosjekter nasjonalt og vi ønsker også å fortelle kort om et 3-dagers kurs i konseptledelse og praktikk vi gjennomfører i slutten av april.

Kurset er relevant for alle med ansvar innenfor vann og avløp i kommunaletat. Det er også relevant for ansatte i store institusjoner (sykehus/sykehjem/skoler) og for frivillig engasjerte i nød- og humanitærlandskapet. 

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Klimatilpassing overvann: Verktøy for å gjøre det

Klimatilpassing overvann: Verktøy for å gjøre det

Målet med Rambøll og Teknas kurs i Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering er å bidra til å styrke prosjektledere og andre aktører, som spiller en nøkkelrolle i å gjøre byer og tettsteder i Norge klimarobuste, slik at vi som samfunn kan tilpasse oss det...

Om å vekke politisk interesse for vann

Om å vekke politisk interesse for vann

Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad, fra Høyre, gikk fra å være en engasjert 17-åring, som kjempet for full barnehagedekning, til å grave seg ned i kunnskap om vann og avløp. Hva skjedde på veien?

De som har ansvar, må ha kunnskap

De som har ansvar, må ha kunnskap

Ingenting er viktigere enn VANN, er tittelen på Norsk Vanns ferske brosjyre til folkevalgte i kommunene. Mangel å kunnskap er en betydelig utfordring for forsvarlig forvaltning av ledningsnettet, som samfunnet er grunnleggende avhengig av.

[instagram-feed cols=5]