Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Webinar: Beredskap for drikkevann

I dagens samfunn er det en økende oppmerksomhet knyttet til behov for økt beredskap, og på nasjonalt plan ser vi større forekomst av flom og overvannsutfordringer.

av

Britt Viljugrein,Project Development Manager, Scandinavian Water Technology AS.

feb 3, 2022

Beredskap for drikkevann er tema på webinaret fredag 18. februar.

Bak initiativet er vi en prosjektgruppe som jobber med kompetanseheving for beredskap innenfor vannkriser. Denne består av Universitetet i Sørøst-Norge, Høyskolen i Innlandet, Horten kommune teknisk og Scandinavian Water Technology AS.

Beredskap for drikkevann er kritisk fordi vi har sårbare drikkevannskilder og en infrastruktur som mange steder krever oppgradering. Kommunaletat er som bransje skåret inn til beinet når det kommer til ressurser. Samtidig skal de håndtere leveransekrav til drikkevann og avløpstjenester, og mange sliter med å prioritere beredskap.

Utfordrende utstyrsdeling

Hendelser den siste tiden har vist at det blant annet er mangel på rutiner, overvåkning, automatikk i varsling, utstyr og kunnskap om bruk av utstyr.

Regelverket i dag beskriver hva kommunen skal ha i en krise som sikrer beredskap, men det er også tillatt å dele utstyr på tvers av kommuner. I en tenkt situasjon hvor en vannrelatert krise skulle inntreffe er det mange som nevner det kunne være fint å vite hvor man kan henvende seg for støtte og lån av utstyr eller andre ting.  

Bakgrunn

Webinaret er utviklet med bakgrunn i et ønske om å sette tematikken på agendaen og for å skape et møtested for informasjonsoverføring og for å knytte kontakter på tvers av regioner.

Vi ønsker også å vise hva som rører seg av utviklingsprosjekter nasjonalt og vi ønsker også å fortelle kort om et 3-dagers kurs i konseptledelse og praktikk vi gjennomfører i slutten av april.

Kurset er relevant for alle med ansvar innenfor vann og avløp i kommunaletat. Det er også relevant for ansatte i store institusjoner (sykehus/sykehjem/skoler) og for frivillig engasjerte i nød- og humanitærlandskapet. 

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Illustrasjonen over er fra Oprerastranden syd for Operaen i Oslo sentrum. Norconsult har utført detaljprosjektering av stranden, med tilhørende grøntarealer, og i dette har sirkulærdisponering og bærekraaft vært et viktig tema. Å lære av hverandre Hvordan skaper vi...

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Foto: Linda Fornes. På avveie er fosfor en betydelig kilde til forurensning. Det er spesielt viktig å begrense utslipp av fosfor til ferskvann, men også i grunnvann og hav er fosforutslipp en fare. Samtidig kan fosformangel bli katastrofalt for verdens...

Permeable dekker i Norsk Standard

Permeable dekker i Norsk Standard

Vannfakta.no har på oppdrag av Lintho Steinmiljø AS, utformet tre veiledere knyttet til permeable dekker. Veilederen om prosjektering, dimensjonering og teknisk informasjon om permeable dekker er nå oppdatert, etter publiseringen av endringen i Norsk Standard....