Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Tildelte tilskudd til klimatilpasning 2022

Kommuner fra åtte fylker har søkt om støtte til økt kunnskap om klimatilpasning. Årets tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet fordeles mellom små og store kommuner i hele landet.

av | sep 15, 2022

Miljødirektoratet deler ut 6,4 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil øke kunnskapen om klimatilpasning. Bredden i søknadene fra kommunene speiler bredden i kommende utfordringer. Det er mye å vinne på å være tidlig nok ute i arbeidet med klimatilpasning, og flere av prosjektene vil bidra til viktig læring og erfaringsdeling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

I år har Miljødirektoratet mottatt 46 søknader for til sammen 20,2 millioner kroner. Formålet med tilskuddsordningen er å heve kunnskapen om hvordan dagens og framtidens klimaendringer berører kommunens ansvarsområder, og hvordan de best kan tilpasse seg og forebygge negative virkninger av klimaendringer. 

Det er åttende år på rad Miljødirektoratet deler ut slike tilskudd.

Klimatilpasning favner bredt

Det er stor tematisk bredde i søknadene som får støtte. Klimatilpasning i kulturmiljø i Møre og Romsdal, veiledning for flomveier i Oslo og klimatilpasning i forvaltningen av truet natur på Røst er eksempler på søknader med nye problemstillinger.

Flere av de innvilgede søknadene handler om nettverksbygging og regionale samarbeid, blant annet i Innlandet.

Miljødirektoratet gir også støtte til flere søknader som omhandler overvann. For eksempel skal Bodø og Moss se på bruk av blågrønn faktor, mens Harstad skal se på mulige overvannsveier ved økt avrenning på frossen mark.

Her er oversikten over de 19 prosjektene som støttes i 2022.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Alt av klimatilpasning skal skje i kommunen og KS bidrar etter beste evne. Samtidig angår klimatilpasning oss alle og utfordringene må løses i samarbeid, mener avdelingsdirektøren.

[instagram-feed cols=5]