Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Svømmehall med salamanderhotell

Vet du dette? Da Austrått svømmehall ble bygget på Iglemyr i Sandnes kommune, ble det laget en liten forsenkning med vann, stein og vegetasjon på skog-siden av bygget. Derfra går det salamandertunneler under veien.

av | mai 5, 2023

Artikkelen er produsert av Vannfakta i samarbeid med Sandnes kommune.

Svømmehallen står i et våtdrag som i uminnelige tider har vært tilholdssted for amfibier, insekter og smådyr. De er en del av naturmangfoldet, og har også rett til liv. Geografiske navn forteller ofte en historie. Når noe heter Iglemyr, er det ikke uten grunn.

Svømmehallen står i et søkk i fjellet. Bygget står faktisk talt i vann. Derfor er ikke bare svømmebassengene støpt vanntette. Hele underetasjen på svømmehallen er en vanntett konstruksjon. Da svømmehallen ble bygget ble den festet til fjellet, for å hindre oppdrift.

Vannet fra taket til svømmehallen, til venstre, blir ledet til salamanderdammen. Til høyre skogområdet Riaren på Austrått i Sandnes.

Biotopforberedende tiltak

Nå er det ikke så mye igjen av våtområdet. Utbyggingen har steg for steg overtatt for naturen. Riaren, skogtoppen, er fortsatt der. I tillegg ligger en dam på nedsiden av veien, og så salamander-hotellet da, som er bygget ved svømmehallen. 

I forbindelse med utbyggingen av idrettsanlegget på Iglemyr fikk Ecofact, ved Bjarne Homnes Oddane, i oppdrag å kort beskrive praktiske råd til utforming av konkrete tiltak for salamander i anleggsperioden og etterpå. Artikkelen bygger på en samtale med ham, og anbefalingene hans.

Det er fortsatt bittelitt natur igjen på Iglemyr.

Salamandernes livssyklus

Salamanderne lever det meste av livet på land, men de yngler i vannet, så la oss starte der.  

Alle trenger vann for å bli født, og salamanderne yngler i dammen. Om våren trekker salamanderne til stillestående fiskeløse smådammer. Der legger de egg i vannet. Larvene klekkes i vannet, og vokser opp i vann. 

På sør-vestlandet begynner våren for salamanderne allerede i februar-mars. Etter ynglingen blir de voksne salamanderne i vannet til mai-juni. Så går de i land, og er på land til neste yngling. Larvene blir i vannet til de er blitt store nok. Noen går opp på land utpå høsten. Andre blir ikke store nok før året etter. Når de først er krøpet på land, holder de seg der til de er ungdommer, kjønnsmodne. Det tar to-til fire år. Når våren så kommer, kryper de ut i vannet igjen for å yngle. 

Grønt- og våtområdene ved veikrysset er forbundet med salamandertunneler under veien.

Farlig å leve i sakte kino

Salamandere er vekselvarme. Det betyr at kroppstemperaturen for det meste er samme temperatur som omgivelsene. Når det er kaldt, går det sakte for salamandere. 

På land trenger salamanderne et stort leveområde, med trygg plass å leve og overvintre. De trenger verken asfaltert vei, fortau, en flott svømmehall eller en fotballbane. De trenger våtdammer og areal som Riaren, hvor de kan gjemme seg i steinur og skog og ligge trygt om vinteren.

Da svømmehallen skulle bygges, ble det et hav av trafikk i amfibienes leveområde. I tillegg ble det bygget fortauskanter. For salamandere er fortauskanter stengsler, som de ikke kommer over. Mens kumlokk danner feller, som de aldri kommer opp av. 

Amfibiefakta: Salamandere kan bevege seg langt. Men det er det ikke noen vits i å gjøre, hvis en kan overleve der en er. Det samme gjelder for padder. De kan krype flere kilometer fra dammen hvor de holder til, men de vil helst være 100 – 150 meter unna. 

Tiltak på Iglemyr

For å lykkes i å bevare salamandere i en byggesone og i et bebyrd område, må vi gi dem det de trenger for å leve. Det vil si gytedammer, tilstrekkelig store leveområder på land, overvintringsplasser og trygge veier mellom disse. Det ble gjort før og under byggingen av svømmehallen på Iglemyr.

Her er et nærbilde av selve salamanderhotellet, med inngang for salamanderne.

Salamanderhotellet er et kunstig overvintringssted. Den er bygget som en steinrøys, med et drenerende og varmeisolerende dekke over. Fra kjernen i hotellet ligger det dreneringsrør. Disse er salamanderveiene inn i hotellet. Fra området rundt salamanderhotellet er det bygget salamander-tunneler under hovedveien, både til Riaren og til dammen på østsiden. Mange av barna i området kjenner til disse amfibie-veiene.

Salamandertunneler blir gjerne latterliggjort. Men hvis vi vil ha disse dyrene, må vi skape løsninger for dem som lar dem overleve, når vi tar over områdene hvor de har levd i uminnelige tider.

Vet du dette? Salamandrene har en fossil historie. De eldste salamanderfossiler som er funnet stammer fra midtre deler av jura. Det er 170–159 millioner år før vår tidsalder. Kilde.

Fremfor å lede vannet fra taket til rør, ledes det til salamanderdammen.

Flere kunnskap-artikler om vann, bærekraft og klimatilpasning finner du her.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

Vann + høydeforskjell = foss i ungdomsskolen

Vann + høydeforskjell = foss i ungdomsskolen

Samspill med naturen er helt avgjørende for å håndtere klimaendringene. Nå vet vi at vi må forme byene våre, skolene, veiene, byggefelt, lekeplasser – alt, slik at vannet og naturen blir tatt vare på. Slik det er gjort på Bogafjell ungdomsskole.

[instagram-feed cols=5]