Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Naturskader, klimaskader og menneskelig dårskap

Flom, flomskade, skred, overvann og ødeleggelser. Styrtregnet i sommer har sannelig gjort sitt. Men vet du forskjell på naturskade og skader som ikke dekkes av naturskadeforsikringen?

av | aug 2, 2023

Naturen har alltid herjet med Norge. Geografien vår er formet av kraftige værhendelser, spesielt knyttet til vann. Helt siden 1920 har det vært mulighet for å tegne forsikring mot naturskade i Norge, da det ble åpnet for å tegne en begrenset naturskadeforsikring i Norges Brannkasse mot skader på bygning forårsaket av skred, oversvømmelse, flom, storm og stormflod. Ordningen er senere endret og forbedret en rekke ganger.

Naturskadeforsikringen i Norge er unik i global sammenheng. Ingen andre land har en like omfattende erstatningsordning for naturskader. Men skader forårsaket av vann, selv flomvann, kan også skyldes klimaendringer eller menneskelig dårskap. Disse dekkes ikke av den norske naturskadeordningen.

Naturskader er skader som forårsakes av naturen selv, uten direkte menneskelig innvirkning. Da dette vannutløste skredet hadde lagt seg, var spørsmålet om skredet skyldtes nedbør alene, eller graving på toppen av fjellet for etablering av fundament for strøm-master.

Innen vannrelaterte skader skiller forsikringsbransjen mellom naturskade og klimatisk skade. Det kan beskrives kompleks, og det kan forklares enkelt. Simon Andre Olsen sier det forståelig i denne artikkelen. Avsnittet nedenfor er fra artikkelen.

Klimarelatert vannskade øker

– Som en spissformulert tommelfingerregel sier man at «naturskader skyldes gudenes vrede, ikke menneskelig dårskap». Hvis en elv, upåvirket av mennesker, flommer over, er det naturskade. Hvis vi har lagt store grøntareal under asfalt, og kanskje i tillegg fører elven som rant naturlig gjennom området i rør og det så kommer et kraftig regnvær som sprenger rørkapasiteten, da skyldes skadene «menneskelig dårskap». Slike skader som erstattes går direkte fra forsikringsselskapene egne bøker, ikke via Norsk Naturskadepool, beskriver han.

Så vanskeliggjøres nok problemstillingen ved at i begge tilfeller vil selve nedbørshendelsene være påvirket av et forverret klima, med flere og kraftigere regnskyll, men den lar vi ligge i denne omgang.

Skal forebygges

Denne flommen skylder verken natur- eller klimaskade. Denne flommen skyldes feilprosjektering og manglende vedlikehold av et fordrøyningsbasseng oppstrøms.

Bildene under er fra en kommunal vei, nedenfor et betydelig fjellområde. Fra fjellet ledes nedbøren ned i flere bekker, en av dem til siden av denne veien. Så renner vannet ned langs veien, inn i et rør under den og åpent ut på den andre siden. For flere år siden begynte vannet å danne et lite hull, der det ved kraftig nedbør traff asfalten. Så fikk hullet utvide seg i fred … Over lang tid skjedde det ikke noe på overflaten. Så begynte det plutselig å oppstå ujevnheter i asfalten. Derfra gikk det fort i regnværet.

Skadene i veien skyldes verken ekstremnedbør eller klimaskade. Den skyldes manglende vedlikehold.

26. juli 2023 kl. 19.00 er skadene formidable og representerer stor fare for kjørende. Vannet renner fortsatt ned i hullet og inn i veioppbyggingen da dette bildet ble tatt.

For ordens skyld: Bildet av flomvann i hagen er fra hagen til Inger Anita Merkesdal, fagjournalist innen vann og redaktør for Vannfakta.no.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Mange svar i ny VA-rapport

Mange svar i ny VA-rapport

Anette Kveldsvik Desjardins presenterte innholdet i rapporten og prosessen frem mot den, for et lydhørt publikum under Norsk Vanns årskonferanse nylig. Hun er fagansvarlig for VA planer og forvaltning hos Asplan Viak, har ledet prosjektet som munnet ut i...

Rambøll inviterer til fagseminar i Sveits

Rambøll inviterer til fagseminar i Sveits

Å reise til Sveits for å lære er selvfølgelig en betydelig investering, men noen ganger er spørsmålet: Har vi råd til å la være?

Hvordan står det til med mikroforurensninger fra avløpsvannet hos dere? Og husk at det haster.

Løsning for lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

Løsning for lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

Artikkelen bygger på en pressemelding fra Olimb Rørfornying. Vi har utallige kilometer med forfalne vann- og avløpsledninger som lever på overtid, og med dagens fornyelsestakt vil det ta rundt 150 år å ta igjen etterslepet. Norsk Vann har beregnet at det vil...

[instagram-feed cols=5]