Vannfakta: en uavhengig nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Tips oss

+47 907 666 43

Nå kan du påvirke vannet ditt

Vi har mye bra vann i Norge. Samtidig er en fjerdedel av vannet vårt i for dårlig tilstand. Nye planer er foreslått for å forbedre vannmiljøet der du bor. Nå inviteres du til å si din mening om vannet i din region.

av | apr 28, 2021

Du kan uttale deg om drikkevann, badeplasser, friluftsmuligheter og vern av arter eller områder som er verdifulle for deg. 

Hvorfor? 

Direktoratet ber om innspill

I en artikkel av Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, står blant annet; Norge har en unik vassdrags- og kystnatur, med stor betydning for friluftsliv og turisme. Både dyr, planter og mennesker er avhengige av rent vann, og vannet er en viktig ressurs for flere næringer. Samtidig er det utsatt for store påvirkninger fra for eksempel jordbruk, avløp, sur nedbør, vannkraft og annen utbygging.

Fysiske inngrep i naturen og forurensning utgjør de to største truslene for vannmiljøet. Nye tall fra portalen Vann-Nett viser at Norge har mye bra vann, samtidig som en fjerdedel av ferskvannet og kystvannet vårt ikke oppfyller miljømålet om god tilstand. Dette utfordrer oss til å ta bedre vare på det.

Det er dyrt å rette opp skade som er påført naturen, men restaurering har likevel blitt et nytt satsingsområde, fordi investeringen gir viktige gevinster.  Myrer og våtmarker har for eksempel viktige egenskaper, fordi de kan dempe flom og lagre karbon. Det er derfor riktig å restaurere slike områder. Fremover må vi også bli flinkere til å hindre at de bygges ut. Miljødirektoratet har styrket tilskuddene, og leder arbeidet med å lage en ny nasjonal strategi for å restaurere vassdrag.

Her finner du mer

hit for artikkelen på Miljødirektoratets side.

Her ligger oversikt over nye planer som er foreslått for vannet i din region.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Inspirerende løsninger på vannproblem

Inspirerende løsninger på vannproblem

I vegen lå overvannsrør som var modne for utskifting, samtidig måtte kapasiteten økes. Nedstrøms var kapasiteten i rørnettet for liten til å håndtere alt overflatevannet som kom fra Tjødnavegen med tilhørende areal. – Den opprinnelige planen var å legge nye rør, i...

Norconsult og investeringer i bærekraft

Norconsult og investeringer i bærekraft

Bærekraft er et strategisk satsningsområde for Norconsult og en viktig del av selskapets rådgivning. I Norge har Norconsult nylig gjennomført en restrukturering, for ytterligere å styrke innsatsen innen bærekraft. Ett av tiltakene er å opprette en egen stilling...

Veiledere for permeable dekker

Veiledere for permeable dekker

Permeable dekker er overflater som er dekket med produkt som er utviklet for å lede nedbør til grunnen. På den måten blir hele overflaten en del av overvannshåndteringen. Dette innebærer fantastiske muligheter – og noen utfordringer. I veilederne får du beskrivelser...

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.