Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Leca inviterer til webinar om overvannshåndtering

Det er fullt mulig å gå seg vekk i mylderet av verktøy som tilbys i arbeidet for overvannshåndtering. Leca arrangerer webinar for igjen å presentere sine produkt på en skikkelig måte.

av | des 13, 2021

Lecas kommende webinar er onsdag 15. desember, klokken 10:00-10:30. Her er lenken til påmeldingen.

Leca har hatt webinar om overvannsløsninger tidligere, blant annet knyttet til Leca-lettklinker. Denne artikkelen på Vannfakta.no beskriver hvordan Leca ivrer for å kombinere overvannshåndtering med trivelige uterom, gjennom kuler som suger.

 

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Til alle som frykter at flomsikring bli dyrt

Til alle som frykter at flomsikring bli dyrt

Foto hovedbilde: Grethe Lohne Hansen. Ingressen er innledningen på en kronikk skrevet av forsker Eivind Lekve Bjelle, forsker Eli Sandberg og sjefsforsker Berit Time, alle ved Sintef. Vi vet at vi må forberede oss på et forverret vær, blant annet med flom og...

Permeable dekker kan kutte kostnader

Permeable dekker kan kutte kostnader

Kostnadene av overvannsskader i samfunnet totalt sett er beregnet til å være mellom 3,3 til 5,8 milliarder 2020-kroner, altså 1 400 og 2 400 kroner per husstand per år. (ref. Oslo Economics, COWI og Kinei, 2022). De tradisjonelle måtene å lede vekk overvann...

Innsjøer har alvorlig miljøtilstand

Innsjøer har alvorlig miljøtilstand

Næringsstoffene fosfor og nitrogen fra avløp og jordbruk er viktige kilder til oppblomstring av alger i norske innsjøer. De kan være uheldig for både drikkevann, badevann, fisk og annet liv i innsjøen.  En rapport Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har laget på...