Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Kalkulator for beregning av mengde og effekt

I et webinar onsdag 8. juni lanserer Leca Norge en nyutviklet overvannshåndteringskalkulator, for Leca Lettklinker. Verktøyet lar deg beregne mengden og effekten av ulike typer Leca-materialer for klimatilpasningstiltak.

av | jun 2, 2022

Leca Lettklinker er ekspandert leire, i form av kuler med en åpen porestruktur. Produktet benyttes blant annet til regnvannshåndtering og skadeforebygging. Les mer om Leca Lettklinker i Vannfakta-artikkelen Kuler som suger.

Effektiv kunnskapsdeling

Leca Norge har, som flere andre, benyttet de siste årenes muligheter til å arrangere webinar. Onsdag 8. juni kl. 10.00 arrangerer selskapet denne gangen et mini-webinar. I løpet av 30 minutter vil selskapets ekspert på overvannshåndtering og grønne tak Jaran Raymond Wood, presentere overvannshåndteringskalkulatoren for Leca Lettklinker. Han vil også drøfte Leca som produkt i jordblandinger; som komponent for å lage lette jordmasser, forbedre hydrauliske egenskaper i jorden, samt gi gode vekstforhold til planter.

Lenke til på melding finner du her. Her er en Vannfakta-artikkel om et tidligere webinar i regi av Leca Norge.

Fordi Leca Lettklinker har evnen til å både suge opp og avgi vann, fungerer et lag som dette som et fordøyende magasin.

Bilder fra Leca Norge.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Alt av klimatilpasning skal skje i kommunen og KS bidrar etter beste evne. Samtidig angår klimatilpasning oss alle og utfordringene må løses i samarbeid, mener avdelingsdirektøren.

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Tretrinnsstrategi for overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 har det blitt innført en lovfestet treleddsstrategi for overvannshåndtering, som bygger på infiltrasjon, fordrøyning og sikker avledning av nedbør. Trinnene er satt opp i prioritert rekkefølge, og skal hver for seg – og samlet bidra til at overvann håndteres lokalt, ikke tilføres fellesledninger for avløp og forebygger flomskader.

Nasjonale mål for vann og helse

Nasjonale mål for vann og helse

Regjerningens 25 punktsplan med nasjonale mål for vann og helse inneholder en frist for når hvert mål skal være oppnådd.

[instagram-feed cols=5]