Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Havnivåstigning og Sandnes sentrum

Store deler av sentrum i Sandnes ligger på det som tidligere var sjø. Over tid er det fylt masse ut i sjøen, og så er byen bygget på dette.

av | aug 8, 2022

Hovedbilde: Fra Langgata i Sandnes. Der er det etablert et nytt rørsystem for å lede vekk overvannet. Diss rørene ligger høyere enn de opprinnelige, blant annet for å forebygge at sjøvann kommer inn i gågata, når havet stiger.

Det betyr at hvis du graver et hull i bakken i sentrum, tyter det opp sjøvann. Hullet trenger ikke engang være dypt. Det meste av nedbøren som lander i Sandnes, ledes fortsatt vekk via rør. Overvannsrør i sentrum leder nedbøren til fjorden.

Arealet rundt rådhuset i Sandnes preges av idyll. Arealet er også bygget opp for å ta hensyn til havnivåstigning og mer uforutsigbart vær.

Når havet stiger

Klimaendringene fører ikke bare til mer regn og mer ustabilt vær, men også til at havet stiger. Fordi store deler av sentrum i byen ligger lavt, og endatil på utfylt masse, er byen i Sandnes spesielt utsatt når havet stiger. Det som vil skje, er at havet vil komme inn de rørene vi har lagt for å lede nedbør ut i sjøen. Derfor må vi forberede oss på dette.

Sandnes begynte systematisk å se på konsekvensene av klimaendringene i sentrum på midten av 1990-tallet. Da knyttet til konsekvensene av økt nedbørsmengde i Storåna. Likevel ble Kulturhuset, som åpnet 1. januar 2000, prosjektert og bygget for å ivareta konsekvensene av kommende havstigning. Da ble kommunens rørleggerreglement lagt til grunn. I 2009 gav Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ut rapporten «Havnivåstigning Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner.» Etter at den ble publisert har havnivåstigningen vært førende for alle tiltak i Sandnes sentrum.

Fra fremsiden av Tinghuset i Sandnes. Bygget er lagt høyere enn arealet rundt, for å forebygge at vannet kommer inn når havet stiger.

Forebygging ved Vågen

Det laveste punktet i Ruten-området er mellom parken og kjøpesenteret Amfi Vågen. Dette historiske bygget ligger like over en meter over dagens havnivå. Fra bygget er det anlagt et slakt fall mot vest, hvor det er lagt en såkalt slisserenne. Dette er en rørkonstruksjon med en åpning i toppen, hvor regnet renner ned. Fra rennen er det en stigning mot parken. Slisserennen ved Amfi Vågen skal samle opp nedbør og samtidig sørge for at folk kan gå tørrskodd inn i Amfi Vågen. Ti meter fra bygget, mot parken, er nivået høyere enn på gulvet inne. Hvis det står mer enn 110 cm vann i sentrum, vil gulvet i Amfi Vågen kunne stå under vann.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

Vann + høydeforskjell = foss i ungdomsskolen

Vann + høydeforskjell = foss i ungdomsskolen

Samspill med naturen er helt avgjørende for å håndtere klimaendringene. Nå vet vi at vi må forme byene våre, skolene, veiene, byggefelt, lekeplasser – alt, slik at vannet og naturen blir tatt vare på. Slik det er gjort på Bogafjell ungdomsskole.

[instagram-feed cols=5]