Vannfakta: en uavhengig nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Tips oss

+47 907 666 43

Forberedelser mot ekstremvær

Forsikringsselskapene har utbetalt 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo de siste ti årene. Hver 20. nordmann sier at de planlegger å gjøre utbedringer av bolig som følge av mer ekstremvær.

av | mai 10, 2021

Det viser en ny befolkningsrepresentativ undersøkelse fra Norstat, gjennomført for Codan forsikring.

45 prosent av forsikringsselskapenes utbedringer til vær og naturskader knyttet til bygning og innbo, gjelder skader på grunn av ekstremnedbør eller kraftige regnskyll. Dette viser tall fra Finans Norge, og beskrives i en pressemelding fra Codan Forsikring.

Naturskadeerstatningen sikrer at alt som er forsikret mot brannskade, også er forsikret mot naturskade. Men erstatningen kan settes ned eller bortfalle. Værhendelser må vi lære oss å leve med på en ny måte, blant annet ved å i større grad forebygge skader forårsaket av vann. 

Verre vannskader

Framtidens klima vil også gi mer nedbør, flere regnflommer og mer skred, både jord- og snøskred. Ifølge Miljøstatus.no har den årlige nedbøren for hele Norge økt med cirka 20 prosent siden år 1900. I 2020 lå nedbørsmengden 26 prosent over normalen.

– Vi ser en særlig økning i skader forårsaket av vann, både som følge av nedbør, flom og snøsmelting. Ekstremvær kan gjøre store skader, både på bolig, ting og mennesker. Det kan ta lang tid å reparere og bygge opp igjen, og er en stor belastning for de det rammer, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan forsikring i meldingen. 

Erstatningen kan utebli

I Norge har vi tradisjon for at forsikringen dekker skader, også forårsaket av vann og andre værhendelser. Vær klar over at loven åpner for unntak.

FRA LOV OM NATURSKADEFORSIKRING: Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. 

Naturskadeerstatning kan settes ned, eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. 

KILDE: LOVDATA

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

For sent når vannet kommer

For sent når vannet kommer

Det er over ti år siden lørdag 2. juli 2011, da København ble rammet av et regn av bibelske dimensjoner. I etterkant har den danske hovedstaden gjennomført et enormt flomsikringsarbeid. Vi andre vet om faren, og gjør lite.  Ekstremværet Lena traff Sør-Vestlandet...

Singapore etterlyser fire innovative vann-løsninger

Singapore etterlyser fire innovative vann-løsninger

Allerede 14. juli arrangeres informasjonsmøte.  Utenlandske bedrifter eller institusjoner kan delta i utfordringen, og vinnende løsninger mottar SG$250,000, hvilket tilsvarer ca. 1,6 millioner norske kroner. Deltakerne trenger ikke å være Singapore-registrert,...

VA-nettet: hullene må tettes

VA-nettet: hullene må tettes

Etterslepet på det norske vann- og avløpsnettet er enormt, og hullene må tettes – både i bokstavelig og overført betydning. Utette og underdimensjonerte rør fører til forurensing, betydelige unødige kostnader, unødig CO2-utslipp, og kan føre til sykdom og...