Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Forberedelser mot ekstremvær

Forsikringsselskapene har utbetalt 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo de siste ti årene. Hver 20. nordmann sier at de planlegger å gjøre utbedringer av bolig som følge av mer ekstremvær.

av | mai 10, 2021

Det viser en ny befolkningsrepresentativ undersøkelse fra Norstat, gjennomført for Codan forsikring.

45 prosent av forsikringsselskapenes utbedringer til vær og naturskader knyttet til bygning og innbo, gjelder skader på grunn av ekstremnedbør eller kraftige regnskyll. Dette viser tall fra Finans Norge, og beskrives i en pressemelding fra Codan Forsikring.

Naturskadeerstatningen sikrer at alt som er forsikret mot brannskade, også er forsikret mot naturskade. Men erstatningen kan settes ned eller bortfalle. Værhendelser må vi lære oss å leve med på en ny måte, blant annet ved å i større grad forebygge skader forårsaket av vann. 

Verre vannskader

Framtidens klima vil også gi mer nedbør, flere regnflommer og mer skred, både jord- og snøskred. Ifølge Miljøstatus.no har den årlige nedbøren for hele Norge økt med cirka 20 prosent siden år 1900. I 2020 lå nedbørsmengden 26 prosent over normalen.

– Vi ser en særlig økning i skader forårsaket av vann, både som følge av nedbør, flom og snøsmelting. Ekstremvær kan gjøre store skader, både på bolig, ting og mennesker. Det kan ta lang tid å reparere og bygge opp igjen, og er en stor belastning for de det rammer, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan forsikring i meldingen. 

Erstatningen kan utebli

I Norge har vi tradisjon for at forsikringen dekker skader, også forårsaket av vann og andre værhendelser. Vær klar over at loven åpner for unntak.

FRA LOV OM NATURSKADEFORSIKRING: Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. 

Naturskadeerstatning kan settes ned, eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. 

KILDE: LOVDATA

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....