Vannfakta: en uavhengig nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Tips oss

+47 907 666 43

Forberedelser mot ekstremvær

Forsikringsselskapene har utbetalt 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo de siste ti årene. Hver 20. nordmann sier at de planlegger å gjøre utbedringer av bolig som følge av mer ekstremvær.

av | mai 10, 2021

Det viser en ny befolkningsrepresentativ undersøkelse fra Norstat, gjennomført for Codan forsikring.

45 prosent av forsikringsselskapenes utbedringer til vær og naturskader knyttet til bygning og innbo, gjelder skader på grunn av ekstremnedbør eller kraftige regnskyll. Dette viser tall fra Finans Norge, og beskrives i en pressemelding fra Codan Forsikring.

Naturskadeerstatningen sikrer at alt som er forsikret mot brannskade, også er forsikret mot naturskade. Men erstatningen kan settes ned eller bortfalle. Værhendelser må vi lære oss å leve med på en ny måte, blant annet ved å i større grad forebygge skader forårsaket av vann. 

Verre vannskader

Framtidens klima vil også gi mer nedbør, flere regnflommer og mer skred, både jord- og snøskred. Ifølge Miljøstatus.no har den årlige nedbøren for hele Norge økt med cirka 20 prosent siden år 1900. I 2020 lå nedbørsmengden 26 prosent over normalen.

– Vi ser en særlig økning i skader forårsaket av vann, både som følge av nedbør, flom og snøsmelting. Ekstremvær kan gjøre store skader, både på bolig, ting og mennesker. Det kan ta lang tid å reparere og bygge opp igjen, og er en stor belastning for de det rammer, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan forsikring i meldingen. 

Erstatningen kan utebli

I Norge har vi tradisjon for at forsikringen dekker skader, også forårsaket av vann og andre værhendelser. Vær klar over at loven åpner for unntak.

FRA LOV OM NATURSKADEFORSIKRING: Ting i Norge som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av annen forsikring. 

Naturskadeerstatning kan settes ned, eller falle bort når skadens inntreden eller omfang helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn, eller når den skadelidte kan lastes for at han ikke forebygget skaden eller hindret dens omfang. 

KILDE: LOVDATA

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Ruten: Et blågrønt, bærekraftig byrom

Ruten: Et blågrønt, bærekraftig byrom

Superlativene er mange. Folk trives i Rutenparken og har virkelig tatt det nye byrommet i bruk. Det kommenteres i samtaler og skrives i lokalpressen. Blant dem er arkitekturanmelder Rolf Skjelstads med sin anmeldelse: «Nye Ruten en flott bybygging.» Han beskriver...

Bærebjelken i det blågrønne skiftet

Bærebjelken i det blågrønne skiftet

Overvannsdisponering handler om skadeforebygging, men også om å håndtere nedbør som ressurs, fremfor problem. Transformasjonen byr på utfordringer, og betydelige muligheter. Fra å frakte nedbør vekk i rør, skal vannet håndteres gjennom naturbaserte tiltak. Regjeringen...

Prosjekt for lekkasjetetting

Prosjekt for lekkasjetetting

Høg lekkasje på ledningsnettet gir unødige kostnader for forbrukerne, unødige CO2-utslipp, unødig slittasje på pumper og utstyr, og åpner opp for forurensing av renset drikkevann.