Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Delte kunnskap om smarte og digitale vannmålere

Gikk du glipp av webinar om smarte og digitale vannmålere, i regi av Vannklyngen, InfoTiles, Microsoft, Nordic Edge og Smart Enovations? Her er lenke til opptak av webinaret.

av | nov 24, 2021

Smarte vannmålere engasjerer. 101 personer deltok på webinaret da kommuner og leverandører delte erfaringer om bruk av digitale vannmålere. Et vesentlig tema er anbefalinger til kommuner som vurderer å ta i bruk smarte vannmålere. 

Webinaret startet med at Horten kommune delte av sine erfaringer. Horten tematiserte blant annet fordeler og ulemper ved de ulike vannmålerne, og bruk av vannmålere knyttet opp til lekkasjesøk. Deltakerne lærte om forskjellige vannmålerne, om hvordan dataen bør samles og hvordan kommuner kan bruke denne.  

Her er lenken til hele webinaret

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Illustrasjonen over er fra Oprerastranden syd for Operaen i Oslo sentrum. Norconsult har utført detaljprosjektering av stranden, med tilhørende grøntarealer, og i dette har sirkulærdisponering og bærekraaft vært et viktig tema. Å lære av hverandre Hvordan skaper vi...

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Sirkulærdisponering: henter fosfor fra avløpsvann

Foto: Linda Fornes. På avveie er fosfor en betydelig kilde til forurensning. Det er spesielt viktig å begrense utslipp av fosfor til ferskvann, men også i grunnvann og hav er fosforutslipp en fare. Samtidig kan fosformangel bli katastrofalt for verdens...

Kunnskap om naturbaserte løsninger

Kunnskap om naturbaserte løsninger

Pandemi og krig kan overskygge mindre merkbare kriser, som klima- og naturkrisen. Men også de krever målstyrt handling og en veldig omlegging. Konsekvensene angår alle, og kommunene har et spesielt ansvar. Arbeidet har startet og kunnskapsdeling blir ett viktig verktøy.