Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Delte kunnskap om smarte og digitale vannmålere

Gikk du glipp av webinar om smarte og digitale vannmålere, i regi av Vannklyngen, InfoTiles, Microsoft, Nordic Edge og Smart Enovations? Her er lenke til opptak av webinaret.

av | nov 24, 2021

Smarte vannmålere engasjerer. 101 personer deltok på webinaret da kommuner og leverandører delte erfaringer om bruk av digitale vannmålere. Et vesentlig tema er anbefalinger til kommuner som vurderer å ta i bruk smarte vannmålere. 

Webinaret startet med at Horten kommune delte av sine erfaringer. Horten tematiserte blant annet fordeler og ulemper ved de ulike vannmålerne, og bruk av vannmålere knyttet opp til lekkasjesøk. Deltakerne lærte om forskjellige vannmålerne, om hvordan dataen bør samles og hvordan kommuner kan bruke denne.  

Her er lenken til hele webinaret

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....