Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Billigere, bedre og mer bærekraftig

Et høyde- og overvannsproblem resulterte i en trivelig miljøgate, med bedre trafikksikkerhet og trivsel. Samt økt biodiversitet og badevannskvalitet.

av | feb 28, 2022

Den opprinnelige planen var å legge nye rør, i større dimensjon. Kostnaden i forprosjektet var kalkulert til 30 millioner kroner, samlet. Fordi kommunen tenkte nytt og snudde vannstrømmen, ble det unødig å gjennomføre deler av planen (plan B). Det gav en besparelse på 9 millioner kroner.

Den naturbaserte løsningen, med permeable dekker og regnbed, men også med nye rør, er temaet for foredraget Billigere, bedre og bærekraftig. Det skal Vannfaktas redaktør, Inger Anita Merkesdal, holde på fagdagen om naturbasert overvannsdisponering i Prøysenhuset, Ringsaker, den 3. mars 2022.

I tillegg til å drenere nedbør, hever de permeable dekkene det estetiske uttrykket.

Her er historien

Tjødnavegen ligger i et etablert byggefelt i Bryne, i Time kommune. I vegen lå gamle rør, også av asbest, og en underdimensjonert fellesledning. Ved kraftig regnvær rant spillvann inn i kjellere. Det skjedde blant annet en regnværshelg i august 2014. Da fikk 10 – 12 av kjellerne på nedsiden av veien tilbakeslag av avløpsvann. Denne regnhendelsen, i kombinasjon med flere vannledningsbrudd i området, var utslagsgivende for tiltaket.

Snudde vannstrømmen

I alle år har nedbøren fra Tjødnavegen blitt ledet vekk via rør. Etter hvert var kapasiteten i rørnettet nedstrøms for liten til å håndtere alt overflatevannet som kom fra Tjødnavegen, med tilhørende areal.

Den opprinnelige planen var å erstatte fellesledningen med en ordinær avløpsledning og en overvannsledning. De involverte så tidlig at det nesten var fysisk umulig, på grunn av et lite høydedrag i vestenden av vegen. Høydedraget gjorde at de i tilfelle måtte ned på mellom 6 og 7 meters dybde. I en smal gate og med hus på begge sider. Dette tvang kommunen til å tenke nytt. Times prosjektleder Øyvind Østbø så på muligheten for å snu retningen på vannstrømmen og sende vannet den andre veien. Der lå det et tjern, som led under manglende tilførsel av oksygenrikt, friskt vann.

Øyvind Østbø har ledet prosjektet i Time kommune.

Billigere og bedre

I sitt foredrag på fagdagen vil Inger Anita Merkesdal beskrive hvor Time kommune hentet inspirasjon og bistand fra, vise tegninger og detaljbilder og forklare hvordan det naturbaserte tiltaket virker.

Resultatet av tiltaket er økt biodiversitet, hevet vannkvalitet, tilførsel av vann til grunnvannet, betydelig redusert anleggsvirksomhet – og penger spart.

På det personlige plan er prosjektleder Øyvind Østbø opptatt av grunnvannet og vannkvaliteten. Ved å infiltrere nedbøren i regnbed og permeable dekker, bidrar tiltaket til å holde grunnvannet stabilt. I tillegg oppnås en renseeffekt av vannet.

Her er en artikkel som beskriver fagdagen og arrangørene, Norges grønne fagskole – Vea i samarbeid med FAGUS. Forkortelsen står for Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren. Denne artikkelen er om faglærer Magnus Nyheims foredrag.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Nå arrangerer Norges grønne fagskole – Vea et høyaktuelt kurs, hvor deltakerne lærer å avdekke og å utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering.

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

[instagram-feed cols=5]