Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Vannfakta gratulerer RIF med VM-seier!

RIF har i løpet av de siste ti årene dyrket rollen som samfunnsrådgiver. Nylig fikk organisasjonen førsteplassen i den årlige kåringen av verdens beste organisasjon for rådgivere. Dette er en bragd, og Vannfakta gratulerer!

av | sep 15, 2022

RIF deltok i klassen for «Best advancement of a Cause, Advocacy Campaign or Event.

– Dette er enormt motiverende», sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, i en pressemelding i etterkant. Hansteen mottok prisen i Geneve, sammen med RIFs styreleder Grethe Bergly fra Multiconsult.

«- RIF har i løpet av de siste ti årene dyrket rollen som samfunnsrådgiver», forteller Hansteen. «- Den internasjonale juryen har latt seg imponere av State of the Nation-rapportene om tilstanden i offentlig sektor på bygg- og anleggsområdet og hvordan de har lagt premisser for den politiske debatten på disse områdene», sier hun videre i pressemeldingen.

Les mer i RIFs nyhetsrom.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....