Vannfakta: en uavhengig nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Tips oss

+47 907 666 43

Energien i tappevannet

Energien som allerede er investert i tappevannet vårt burde i større grad utnyttes, mener Svein Marienborg i en artikkel i VB Bloggen. Vannfakta er enig.

av | jun 16, 2020

Å benytte energi fra tappevann også til byggoppvarming, gir bedre ressursbruk. I Norge har vi høyt forbruk av tappevann, likevel benyttes denne energien i svært liten grad til oppvarming, viser Svein Marienborg til i artikkelen.

Han refererer til en masteroppgave om temaet, og beskriver hvordan tappevannsenergien kan benyttes i kombinasjon med forenklede vannbårne varmeanlegg.

Overdimensjonerte vannbårne varmeanlegg er unødig dyrt, unødig ressurskrevende og utgjør et unødig hinder for effektiv energibruk. I bærekraftsammenheng er det avgjørende å utnytte alle tilgjengelige energiressurser optimalt. Vannfakta støtter oppfordringen fra Svein Marienborg, og oppfordrer til lesing av kommentaren hans her.

Foto: Vannfakta

Å føre varmt forbruksvann rett til avløp, er forkastelig ressursbruk. Ett godt alternativ er å benytte energien til romoppvarming. 

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Dugnad mot havnespy

Dugnad mot havnespy

Miljødirektoratet oppfordrer til en dugnad for å forebygge spredning av den ødeleggende arten havnespy. Lær om tre tiltak som kan bidra.

Delte kunnskap om smarte og digitale vannmålere

Delte kunnskap om smarte og digitale vannmålere

Smarte vannmålere engasjerer. 101 personer deltok på webinaret da kommuner og leverandører delte erfaringer om bruk av digitale vannmålere. Et vesentlig tema er anbefalinger til kommuner som vurderer å ta i bruk smarte vannmålere.  Webinaret startet med at Horten...

InfoTiles: Selger kunnskap og frihet

InfoTiles: Selger kunnskap og frihet

Først med detaljkunnskap over ledningsnettet kan kommunene arbeide bærekraftig og målrettet for å tette lekkasjene og trygge vannforsyningen.