Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Rørnorge

Ikke bare dyrere og mer

Ikke bare dyrere og mer

En mulighetsstudie, utarbeidet av rådgivere i Oslo Economics, Kinei og COWI, skal peke på muligheter for å sikre vannkvaliteten og samfunnssikkerheten, samtidig som samfunnsøkonomiske...

les mer