Vannfakta: en uavhengig nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Tips oss

+47 907 666 43

Prefabrikkert betongregnbed i permeabelt dekke

Kan effekten av et prefabrikkert regnbed økes, ved å plassere dette i et stedbygget bed, for eksempel av permeabelt dekke?

av | jul 7, 2020

NTNU-student Anwei Sun forsket på effekten av et prefabrikkert regnbed i et drenerende dekke.

Alma regnbed er et prefabrikkert og vintertilpasset regnbed av betong, tilrettelagt for god infiltrasjon. Funksjonen og vekstmassen er dokumentert og optimalisert gjennom et grundig utviklingsarbeid, samt en bachelor- og en masteroppgave.

På Skjæveland Gruppens Test- og demonstrasjonsfelt hos Multiblokk ble det våren 2019 montert et Alma regnbed av betong, i et areal av den permeable belegningssteinen Borg fra Multiblokk. Produsentene arbeider for å dokumentere effekten av produktene de utvikler for overvannsdisponering. Der gjennomførte Anwei Sun samme vår den praktiske delen av forskningen sin. 

Simulerte nedbør

Eksperimentene ble gjennomført ved at hun tilførte gitt mengder vann til regnbedet. Vann-nivået i og utenfor bedet ble målt ved gitte intervaller. Det regnet litt de to dagene eksperimentet ble gjennomført, men aldri så mye at hadde betydning for det endelige resultatet, eller på andre måter ble en utfordring.

Før eksperimentene registrerte hun blant annet væskeinnholdet i vekstmassen i regnbedet og i det permeable dekket, og la all informasjon inn i en modell. Noe informasjon ble også hentet fra tidligere studier.

Regnbed med overløp

– I regnvær faller nedbør direkte både på regnbedet og på det permeable dekket, mens den generelle avrenningen kun vil gå inn i regnbedet. Der infiltreres nedbøren gjennom vekstmediet, og vil samle seg på jordoverflaten hvis innstrømningsintensiteten er høyere enn den potensielle infiltrasjonshastigheten, beskriver studenten.

Det infiltrert vannet kan magasineres i vekstmediet og opptas av planter. Dersom vann-nivået når oppe til overløpsrøret, vil vannet bli ledet til fordrøyningskammeret i bunnen av regnbedet, gjennom overløpsrøret. Dersom også kapasiteten på fordrøyningskammeret er nådd, og det fortsatt tilføres nedbør, eller overløpshastigheten er lavere enn tilstrømningshastigheten, vil vannet stige opp og til slutt renne ut og over til det permeable dekket, forklarer Anwei Sun.

I masteroppgaven sin utarbeider hun en modell som kan benyttes til kapasitetsberegning.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Rammeverk for prosjektering av blågrønne tak

Rammeverk for prosjektering av blågrønne tak

I en pressemelding fra Sintef beskrives de typiske utfordringene, mulighetene og et nytt prosjekteringsverktøy som skal hindre byggskader ved bruk av blågrønne tak. Prinsippet er enkelt. På et vanntett tak legges matter med vegetasjon. Nedbør vil tidsforsinkes i...

Ruten: Et blågrønt, bærekraftig byrom

Ruten: Et blågrønt, bærekraftig byrom

Superlativene er mange. Folk trives i Rutenparken og har virkelig tatt det nye byrommet i bruk. Det kommenteres i samtaler og skrives i lokalpressen. Blant dem er arkitekturanmelder Rolf Skjelstads med sin anmeldelse: «Nye Ruten en flott bybygging.» Han beskriver...