Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Oppsummert Norsk Vanns årskonferanse 2022

Ja, vannbransjen har vilje, engasjement og kunnskap som bidrar til å løse utfordringene vi står overfor. Men dette er virkelig ikke bransjens ansvar alene.

av | sep 13, 2022

Kommentar etter Norsk vanns årskonferanse 2022: I vårt langstrakte land er det stor variasjon i utfordringene lokalt, samtidig er det en rekke problemer som går igjen. Etterslep, rekrutterings- og kapasitetsutfordringer, fragmentert ansvar, akselererende problem knyttet til forurensing, overvannsproblematikk, klimaendringer og you name it. Derfor er det riktig og viktig å samle aktører fra kommuner, rådgivingsselskap, leverandører, organisasjoner og andre, for å dele kunnskap, erfaringer og inspirasjon. All ære til Norsk Vann for vel gjennomført årskonferanse 2022. 

Hovedtema kort oppsummert: Bransjens utfordringer blant annet behov for en handlingsplan, samt forurensing og utfordringer på avløpsområdet, rekruttering, myndighetskrav, vannbransjens omstilling til bedre bærekraft, finansiering, samfunnsøkonomi, kostnad knyttet til overvann, skybruddsplan og fordrøying.

Første dags foredragsrekke ble avsluttet med Dag O. Hessens foredrag «Verden på vippepunktet» og startet med Thomas Breens åpningsforedrag. Han er direktør i Norsk Vann, pekte på rekken av utfordringer og sa: «– Nå handler det om å løse utfordringene sammen. Da trenger vi en stat som bidrar til at vi investerer i nye løsninger for framtida.» Derfor var det skuffende at verken Lene Vågslid, leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen eller Aleksander Øren Heen, statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, kunne bidra med konkrete meldinger om hva myndighetene kan, skal eller vil bidra med, bortsett fra å se på saken og å snakke med bransjen. Forsamlingen var nok allerede klar over at temaet vann og klimaendringer, vann og avløp samt vann og forurensing viktig og engasjerer regjeringen. Aleksander Øren Heens gjentakende invitasjoner til å snakke sammen er ikke godt nok. Landet trenger at myndighetene tar ansvar for sine myndighetsområder.

Les gjerne mer i artikkelen om åpningsforedragene, skrevet av Odd Borgestrand på oppdag av VVS-aktuelt og RIN-artikkelen en invitasjon ellers lite konkret.

Vårt felles ansvar

Da var Lasse Hansen, administrerende direktør kommunenes sentralforbund tydeligere. – Skal vi nå felles mål må vi løfte i flokk. Da må også staten bidra, blant annet ved å sørge for at både fylkeskommune og kommunene kan få gjort sin del av jobben ved sitt sørge-for-ansvar, beskrev han.

Avslutningsvis siterte Lasse Hansen tidligere utenriksminister i USA, John Kerry, som oppsummerte verdenssituasjonen ved å si: «Vi vet nok til å handle, det vi mangler er politisk vilje og mot.» Den administrerende direktøren i kommunenes sentralforbund tilføyde: Riktignok sa nok John Kerry dette knyttet til klimaendringer, men budskapet kan overføres til vann og kloakk. Det har Lasse Hansen rett i.

Annet: Kan sjablongmessige krav til overvannshåndtering forsvares ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv? Førsteamanuensis ved NMBU, Kim H. Paus, presenterte svaret i et foredrag, og svaret er nei. Det er ingen tid å miste for å redde Oslofjorden, Drammen kommune ble tildelt Norsk Vanns pris for landets mest aktive organisasjon blant Norsk Vanns medlemmer, Klepp er årets kommune når det kommer til best resultat innen vann- og avløpstjenester og Unge VA-ingeniører bør være nøkkelpersoner.

Faget trenger folk

Lederen i VA Yngre, Martin Steinsland, har påtatt seg rollen som leder av det norske Vannforsvaret. Her er en kort oppsummering av to innlegg om rekruttering, skrevet av Odd Borgestrand.

Truls Inderberg, divisjonsdirektør for Vann og avløp i Norconsult AS, viste til Norsk Vanns rapport: Rekrutteringsbehov i vannbransjen, status og prognoser 2020 – 2050 der det i klartekst står at det er staten som har ansvaret for å utdanne nok arbeidskraft i dette landet. 
– Det vil i så fall bety at norsk vannbransje kan skyve ansvaret over på Staten, men så enkelt kan det ikke være, mente Inderberg.

Derfor var det overraskende at statssekretæren i Klima- og miljødepartementet, Aleksander Øren Heen, da han skulle beskriv regjerningens bidrag rundt rekruttering med følgende:– Det er avgjørende å få nok fagfolk. Vi lytter til problemene bransjen står overfor, men det er ikke den enste bransjen som mangler folk. Les resten av svaret hans her.

Truls Inderberg, divisjonsdirektør for Vann og avløp i Norconsult AS.
Norsk Vanns kommunikasjonsrådgiver Frode Skår, produksjonsteknikker i Risør Julie Bang og prosessoperatør hos Ivar Linda Gåserud Fornes i barkrakk-samtale om rekruttering og synlighet.

Mer fra den positive siden? Norsk Vann, (noen) kommuner og (noen) VA-folk gjør en solid innsats for å dele kunnskap om bransjen og jobbmulighetene den byr på. På forsiden av RIN og SSTTs hjemmesider ligger nå tre artikler om innsats og muligheter for å gjøre «De hemmelige tjenester» synlige og attraktive. Artiklene er skrevet av undertegnede, Inger Anita Merkesdal, redaktør for Vannfakta og journalist på oppdrag av RIN og SSTT på Norsk Vanns årskonferanse. 

Her er en artikkel om Vannbransjens Oscar-utdeling og her finner du foredragene fra årskonferansen til Norsk Vann 2022.

Norsk Vanns årskonferanse samlet om lag 200 deltakere til to dager pir fulle av aktualitetsstoff og faglig innhold. Fra arrangørens og aktørers side er det en tydelig vilje til innsats for verdens viktigste bransje.

Oppsummert: Utfordringene står i kø, men for en bransje og for noen folk! Vannbransjen er (nesten) usynlig, har ansvar for det viktigste i verden og gjør en solid jobb. Men å bidra til å løse utfordringene er et felles ansvar.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Alt av klimatilpasning skal skje i kommunen og KS bidrar etter beste evne. Samtidig angår klimatilpasning oss alle og utfordringene må løses i samarbeid, mener avdelingsdirektøren.

[instagram-feed cols=5]