Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

OsloMet: Ny, etterlengtet master

– Endelig kom studiet jeg ønsket da jeg studerte her, innledet Martin Stensland sitt foredrag under presentasjonen av OsloMets nye sivilingeniørstudie for smart vannteknologi.

av | feb 17, 2023

Martin Stensland studerte selv ved OsloMet i 2014 – 2017, er prosjektansvarlig vann og vannmiljø i Asker kommune og leder av VA-yngre.  Organisasjonen begynte å kartlegge ledige stillinger innen bransjen i 2021. Etter det har det til enhver tid vært fra om lag 70 til 130 utlyste stillinger.

– Sivilingeniørstudiet gir trygge jobber. Det er mindre variasjon i etterspørselen etter vann-ingeniører, enn for tilsvarende stillinger innen olje og veg. I tillegg er det stor bredde i arbeidsoppgavene, som dessuten er svært meningsfulle. Vann- og avløp handler om en vesentlig samfunnsoppgave knytet til grunnleggende trygghet for samfunnet, sa Martin Stensland, som representerte både kommune-Norge og VA yngre. 

Behovet og innholdet i vannfaget ble presentert av to sivilingeniører som selv arbeider med vann: Martin Stensland fra Asker kommune og Mariann Sæbø Wagner fra rådgivningsselskapet Asplan Viak.
Behovet og innholdet i vannfaget ble presentert av to sivilingeniører som selv arbeider med vann: Martin Stensland fra Asker kommune og Mariann Sæbø Wagner fra rådgivningsselskapet Asplan Viak.

Et betydelig behov

Vann er en avgjørende ressurs for alt liv og matproduksjon. Samtidig er urbane vannsystemer en av de største kildene til vannforurensing globalt, i tillegg gir feil og mangler i vann- og avløpssystemer betydelige unødige CO2-utslipp. I 2021 ble etterslepet på det kommunale ledningsnettet vurdert til å være over formidable 330 milliarder kroner. På toppen av dette kommer prisstigningene siste år, samt konsekvensene av et forverret vær, med mer og mer uforutsigbar nedbør. 

Her ligger også årsaken til at økt innsats virkelig begynner å haste. I realiteten er vi allerede sent ute, blant grunnene for manglende tiltak er ingeniørmangel. 

Klimaendringene fører både til behov for nye og mer bærekraftige løsninger for overvann og økt behov for ingeniører. Bildet er fra et betydelig vannrelatert prosjektsentralt i Oslo. 

Presentasjonen av OsloMets nye masterspesialisering ble gjennomført i samarbeid med Tekna tirsdag. Arrangementet startet med foredraget: «Hvorfor er vannhåndtering særlig viktig i dag?» ved Rasmus Benestad, fra UiO – Meteorologisk institutt. Han beskrev den akselererende utviklingen med mer ekstremvær i begge retninger. Vi får både tørkeproblemer og ødeleggende regnværsflommer. Klimainnsats handler om å redusere utslippene av klimagasser, men også om å bygge infrastruktur og bygg som tåler vann, ivareta nedbør som en ressurs, reversere forurensingen og håndtere overvannet åpent og lokalt. Forutsetningen for alt dette er ingeniører med vann-kompetanse. 

Sikker og inspirerende jobb

Vann-ingeniørers mulighet i konsulentbransjen ble beskrevet av rådgivende ingeniør Mariann Sæbø Wagner. Hun er fagansvarlig for overvann i Asplan Viak og har utdanning fra Danmark. Også hun hilste den nye masterspesialisseringen i Norge velkommen. Nå arbeider Sæbø Wagner med flomplaner, bærekraftig overvannshåndtering gjennom naturbaserte løsninger samt Breeamsertifisering av bygg, hvor flom og overvann er viktige tema. Opprinnelig begynte hun sitt arbeide i vannbransjen med ressursgjenvinning fra spillvann.

Behovet for ingeniører er stort innen alle fagområdene: forvaltning, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur.

Vi må ha nye vanningeniører. Jeg håper noen av dere velger dette! 

Tom Baade-Mathiesen, VA-rådgiver og universitetslektor ved OsloMet
Illustrasjonsbilde av VA-arbeid i Sandnes sentrum 2019. Her etableres nye vann- og avløpsledninger, i kombinasjon med forbedrede overvannsløsninger.  
Nye løsninger for urbant overvann.
Illustrasjonsbilde av VA-arbeid i Sandnes sentrum 2019. Her etableres nye vann- og avløpsledninger, i kombinasjon med forbedrede overvannsløsninger. 

Studieinnhold

Spesialiseringen i smart vannteknologi tar for seg analyse, design og forvaltning av urbane vannressursprosesser og infrastruktur.

Tom Baade-Mathiesen, selv rådgiver og nå universitetslektor ved OsloMet, beskrev forarbeidet og hva den nye masterspesialiseringen i smart vannteknologi innebærer. Institutt for bygg- og energiteknikk har gått sammen med næringsliv, bransjeorganisasjoner og offentlige etater. De har også vært i dialog med de øvrige universitetene med vann-spesialisering, for å forebygge overlapping og sørge for at OsloMets nye masterprogram komplementerer disse. Samarbeidet har resultert i utviding av ingeniørstudiene med innhold og sammensetning spesialtilpasset markedets behov, særlig der etterspørselen antas å øke.

– Utvidelsen av studietilbudet er et viktig og strategisk grep som OsloMet og fakultetet tar for å sørge for at nok kompetente ingeniører bidrar inn i arbeidslivet. Faget trenger folk, rådgiverne har det alltid travelt. Vi må ha nye vanningeniører! Jeg håper noen av dere velger dette, avsluttet Tom Baade-Mathiesen sitt innslag under presentasjonen av det nye masterprogrammet i smart vannteknologi, på OsloMet tirsdag.

I alle år har vi hatt ødeleggende nedbørsflommer. De vil komme oftere, og ramme uventede steder.

Etter endt studie kan vann-ingeniører søke om arbeid gjennom TraineeVANN. Det er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram over 24 måneder, hvor en er innom inntil 3 forskjellige bedrifter. Les om koordinatoren bak Norsk Vanns traineer-program her.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Alt av klimatilpasning skal skje i kommunen og KS bidrar etter beste evne. Samtidig angår klimatilpasning oss alle og utfordringene må løses i samarbeid, mener avdelingsdirektøren.

[instagram-feed cols=5]