Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Norsk Vann presser på i Stortinget

Følgene av klimaendringene tar ikke pause! Norsk vann har gitt innspill til regjeringens stortingsmelding om klimatilpasning. Der adresserte organisasjonen primært utfordringene med å håndtere store mengder overvann samt behovet for statlige avklaringer knyttet til finansiering av forebyggende tiltak og erstatningsansvar etter skader.

av | nov 3, 2022

– Vi er bekymret for at forebyggende tiltak ikke blir etablert i tilstrekkelig grad, på grunn av departementets manglende fremdrift i å følge opp forslagene fra Overvannsutvalget i NOU 2015:16, sier Elin Riise i en artikkel på Norsk vanns hjemmeside. Det var hun som førte ordet for Norsk Vann i høringen på Stortinget i slutten av oktober.

Etterslepet på vann- og avløpsnettet er formidabelt og voksende. Dette handler om de samfunnskritiske vann- og avløpstjenestene som vannbransjen leverer til innbyggere og næringsliv. Følgene av klimaendringen vil forsterke problemene. Fagfolkene i vannbransjen er av gode grunner utålmodige. 

I debatten som oppsto i etterkant av presentasjonen forklarte Norsk Vann behovet for å både å se på kommunenes mulighet for å finansiere forebyggende tiltak, og å nyansere det omfattende ansvaret for skader.

Artikkelen beskriver at Norsk Vann er bekymret for at en ny Stortingsmelding om klimatilpasning ytterligere vil forsinke endringer i regelverket. Forbedringer som burde vært på plass for lenge siden. Organisasjonen forutsetter at arbeidet gis tilstrekkelig fremdrift og prioritet.

Været blir våtere, varmere og villere. Klimaendringene er blitt varslet i lang tid. Vi har rapporter nok. Norsk Vann etterlyser handling.

Her er Norsk Vanns innspill til Stortingsmeldingen om klimatilpasning.  

Her finner du kopien av en oppsummerende presentasjon Norsk Vann delte ut. 

Vi vet om hullene – ta grep, er Vannfaktas kommentar om at vi har rapporter og utredninger nok. Den ble publisert i januar 2022.

Her er hele artikkelen om Norsk Vanns innspill til Stortinget.

 

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....