Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Norsk Vann presser på i Stortinget

Følgene av klimaendringene tar ikke pause! Norsk vann har gitt innspill til regjeringens stortingsmelding om klimatilpasning. Der adresserte organisasjonen primært utfordringene med å håndtere store mengder overvann samt behovet for statlige avklaringer knyttet til finansiering av forebyggende tiltak og erstatningsansvar etter skader.

av | nov 3, 2022

– Vi er bekymret for at forebyggende tiltak ikke blir etablert i tilstrekkelig grad, på grunn av departementets manglende fremdrift i å følge opp forslagene fra Overvannsutvalget i NOU 2015:16, sier Elin Riise i en artikkel på Norsk vanns hjemmeside. Det var hun som førte ordet for Norsk Vann i høringen på Stortinget i slutten av oktober.

Etterslepet på vann- og avløpsnettet er formidabelt og voksende. Dette handler om de samfunnskritiske vann- og avløpstjenestene som vannbransjen leverer til innbyggere og næringsliv. Følgene av klimaendringen vil forsterke problemene. Fagfolkene i vannbransjen er av gode grunner utålmodige. 

I debatten som oppsto i etterkant av presentasjonen forklarte Norsk Vann behovet for å både å se på kommunenes mulighet for å finansiere forebyggende tiltak, og å nyansere det omfattende ansvaret for skader.

Artikkelen beskriver at Norsk Vann er bekymret for at en ny Stortingsmelding om klimatilpasning ytterligere vil forsinke endringer i regelverket. Forbedringer som burde vært på plass for lenge siden. Organisasjonen forutsetter at arbeidet gis tilstrekkelig fremdrift og prioritet.

Været blir våtere, varmere og villere. Klimaendringene er blitt varslet i lang tid. Vi har rapporter nok. Norsk Vann etterlyser handling.

Her er Norsk Vanns innspill til Stortingsmeldingen om klimatilpasning.  

Her finner du kopien av en oppsummerende presentasjon Norsk Vann delte ut. 

Vi vet om hullene – ta grep, er Vannfaktas kommentar om at vi har rapporter og utredninger nok. Den ble publisert i januar 2022.

Her er hele artikkelen om Norsk Vanns innspill til Stortinget.

 

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Alt av klimatilpasning skal skje i kommunen og KS bidrar etter beste evne. Samtidig angår klimatilpasning oss alle og utfordringene må løses i samarbeid, mener avdelingsdirektøren.

[instagram-feed cols=5]