Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Kurs om etablering av regnbed: Du har fortsatt sjansen!

Det er stor interesse for kurset «Lær å etablere et regnbed som virker» ved Norges grønne fagskole – Vea. Kurset er spesielt tilrettelagt for gartnere og anleggsgartnere, det er første gang fagskolen kjører et slikt kurs og fire uker før påmeldingsfristen går ut er det fortsatt noen få, ledige plasser.

av | mai 4, 2023

Hovedbildet: Til h. Faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim ved regnbedet i grøntområdet til Norges grønne fagskole – Vea.

Når naturbaserte løsninger skal være primærvalget for all overvannshåndtering, og nedbøren i all hovedsak skal håndteres der den lander og på overflaten, stiller det helt nye krav til kompetanse.

Overflatevann har inntil forholdsvis nylig vært VA-ingeniørenes fagområde. Nå skal grøntsektoren ta en betydelig del av ansvaret for vekkledning og trygg disponeringen av nedbøren. Det innebærer utfordringer og betydelige muligheter for å kombinere skadeforebygging med bedre bruk av vannet som ressurs, økt trivsel og biodiversitet, blant annet.

Infiltrasjonsmåling blir en del av kurset. Foto: Dorte Finstad ved Vea.


Konkret og praktisk rettet

For en anleggsgartner bør det være like naturlig å anlegge et regnbed som å sette opp en støttemur eller plante en hekk. Med kompetansen du får gjennom dette kurset skal du kunne planlegge, dimensjonere, etablere og ikke minst skjøtte mindre regnbed-prosjekter uten å behøve bistand fra en Landskapsarkitekt eller VA-ingeniør, skriver Vea i omtalen sin av kurset «Lær å etablere regnbed som virker».

Kurset arrangeres ved Norges grønne fagskole – Vea i dagene 13. og 15. juni i år. Påmeldingsfristen er 1. juni, men det er få plasser igjen. Kursholdere er faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim fra Vea og  sjefsingeniør Bent Braskerud i Oslo kommune. Kurset består både av praktisk arbeid knyttet til forming av landskap, graving, planting og vanningstester, men også en solid dose teori. Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne planlegge, anlegge og drifte regnbed hvor som helst i landet.

Regnbed kan være alt fra små perler i asfalt-jungelen til store parkanlegg. Forutsetning for funksjonen er korrekt planlegging, etablering og drift. Også dette er et fag som må læres.

Solid kompetanse

Det er første gang fagskolen arrangerer et konkret kurs om anlegging og drift av regnbed, men faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim har undervist både i LOD og Sirkulærdisponering av vann. I denne Vannfakta-artikkelen sier han blant annet at: «Erfaringsmessig ser han at det er et stort behov for løsningskomptanse, som kan sikre den faglige utførelsen av tiltak som regnbed, både i planlegging, gjennomføring og over i krav til kontroll knyttet til oppfølging, overlevering og vedlikehold.»

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Ingrid vant hedersprisen!

Ingrid vant hedersprisen!

– Nå har ikke jeg vært i bransjen i 20 år. Men de 7 årene jeg har vært en del av dette, har Ingrid etter min mening pekt seg ut som den som har jobbet mest for de yngre, beskriver avtroppende leder i VA-yngre, Martin Stensland. Det var han som nominerte henne. 

Mindre sanitære avløpsanlegg: Kommunene svikter

Mindre sanitære avløpsanlegg: Kommunene svikter

Det beskriver Miljødirektoratet i en pressemelding. Under en tilsynsaksjonen Statsforvalteren har gjennomført i 25 kommuner, ble det avdekket at tre av fire kommuner fører ikke systematisk tilsyn og oppfølging med mindre sanitære avløpsanlegg. Når det ikke føres...

Dritdyrt EU-direktiv er ikke miljøvern

Dritdyrt EU-direktiv er ikke miljøvern

Nye unødige EU-krav som gjør at fullt fungerende avløpsrenseanlegg ikke lengre er innenfor kravene er det siste vi trenger for å redusere forurensingen og miljøskader.