Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Kurs om etablering av regnbed: Du har fortsatt sjansen!

Det er stor interesse for kurset «Lær å etablere et regnbed som virker» ved Norges grønne fagskole – Vea. Kurset er spesielt tilrettelagt for gartnere og anleggsgartnere, det er første gang fagskolen kjører et slikt kurs og fire uker før påmeldingsfristen går ut er det fortsatt noen få, ledige plasser.

av | mai 4, 2023

Hovedbildet: Til h. Faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim ved regnbedet i grøntområdet til Norges grønne fagskole – Vea.

Når naturbaserte løsninger skal være primærvalget for all overvannshåndtering, og nedbøren i all hovedsak skal håndteres der den lander og på overflaten, stiller det helt nye krav til kompetanse.

Overflatevann har inntil forholdsvis nylig vært VA-ingeniørenes fagområde. Nå skal grøntsektoren ta en betydelig del av ansvaret for vekkledning og trygg disponeringen av nedbøren. Det innebærer utfordringer og betydelige muligheter for å kombinere skadeforebygging med bedre bruk av vannet som ressurs, økt trivsel og biodiversitet, blant annet.

Infiltrasjonsmåling blir en del av kurset. Foto: Dorte Finstad ved Vea.


Konkret og praktisk rettet

For en anleggsgartner bør det være like naturlig å anlegge et regnbed som å sette opp en støttemur eller plante en hekk. Med kompetansen du får gjennom dette kurset skal du kunne planlegge, dimensjonere, etablere og ikke minst skjøtte mindre regnbed-prosjekter uten å behøve bistand fra en Landskapsarkitekt eller VA-ingeniør, skriver Vea i omtalen sin av kurset «Lær å etablere regnbed som virker».

Kurset arrangeres ved Norges grønne fagskole – Vea i dagene 13. og 15. juni i år. Påmeldingsfristen er 1. juni, men det er få plasser igjen. Kursholdere er faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim fra Vea og  sjefsingeniør Bent Braskerud i Oslo kommune. Kurset består både av praktisk arbeid knyttet til forming av landskap, graving, planting og vanningstester, men også en solid dose teori. Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne planlegge, anlegge og drifte regnbed hvor som helst i landet.

Regnbed kan være alt fra små perler i asfalt-jungelen til store parkanlegg. Forutsetning for funksjonen er korrekt planlegging, etablering og drift. Også dette er et fag som må læres.

Solid kompetanse

Det er første gang fagskolen arrangerer et konkret kurs om anlegging og drift av regnbed, men faglærer og anleggsgartnertekniker Magnus Nyheim har undervist både i LOD og Sirkulærdisponering av vann. I denne Vannfakta-artikkelen sier han blant annet at: «Erfaringsmessig ser han at det er et stort behov for løsningskomptanse, som kan sikre den faglige utførelsen av tiltak som regnbed, både i planlegging, gjennomføring og over i krav til kontroll knyttet til oppfølging, overlevering og vedlikehold.»

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Om å vekke politisk interesse for vann

Om å vekke politisk interesse for vann

Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad, fra Høyre, gikk fra å være en engasjert 17-åring, som kjempet for full barnehagedekning, til å grave seg ned i kunnskap om vann og avløp. Hva skjedde på veien?

De som har ansvar, må ha kunnskap

De som har ansvar, må ha kunnskap

Ingenting er viktigere enn VANN, er tittelen på Norsk Vanns ferske brosjyre til folkevalgte i kommunene. Mangel å kunnskap er en betydelig utfordring for forsvarlig forvaltning av ledningsnettet, som samfunnet er grunnleggende avhengig av.

Innovasjon i vannbransjen – innsats, iver og inspirasjon 

Innovasjon i vannbransjen – innsats, iver og inspirasjon 

– Det er et hav av muligheter i vannbransjen og mye som må gjøres fremover. Innovasjonskonferansen var en fin mulighet til å få faglig påfyll om siste nytt innen innovasjon for hele vannbransjen. Det er inspirerende å møte bransjekollegaer som anerkjenner det enorme behovet og potensiale for løsninger som vi står ovenfor.

[instagram-feed cols=5]