Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Innsjøer har alvorlig miljøtilstand

Men i dette vannet er det blitt bra. En ny rapport viser at halvparten av 366 undersøkte innsjøer fortsatt har, eller står i fare for å utvikle for mye algevekst, beskriver miljødirektoratet i en pressemelding.

av | jul 6, 2022

Næringsstoffene fosfor og nitrogen fra avløp og jordbruk er viktige kilder til oppblomstring av alger i norske innsjøer. De kan være uheldig for både drikkevann, badevann, fisk og annet liv i innsjøen. 

En rapport Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har laget på oppdrag av Miljødirektoratet konkluderer med at om lag halvparten av undersøkte innsjøer har for dårlig tilstand. De fleste av disse ligger i nedbørsfeltene som drenerer til Oslofjorden, samt i vannregionene Rogaland og Vestland. Klimaendringer med varmere vann og mer styrtregn vil kunne forverre algeproblemene ytterligere.

I rapporten pekes det på at særlig viktige tiltak for å bedre tilstanden er å utbedre avløpsanlegg i spredt bebyggelse, og redusere gjødsling og høstpløying i jordbruket. Naturbaserte løsninger, som å plante busker og trær langs vassdrag, vil også blant annet redusere erosjon og hindre at fosfor og nitrogen havner i vannet.

Naturbaserte løsninger som virker

I Hålandsvatnet ved Stavanger har det vært oppblomstringer av giftige cyanobakterier hver sommer siden 2005, står det i pressemeldingen. Husdyr på beite har dødd etter å ha drukket giftig vann, og i fjor døde to hunder etter å ha svømt i Akersvannet i Vestfold. Hos både mennesker og dyr er det dokumentert at gift fra cyanobakterier kan være skadelig for nervesystemet og leveren, og i verste fall føre til død.

Denne rapporten er bestilt som et ledd i regjeringens økte satsning for å bekjempe overgjødsling

I enden av en vei i et byggefelt i Bryne ligger et lite vann, som i mange år har vært preget av algeoppblomstring og dårlig vannkvalitet. Årsaken var at nedbør som opprinnelig ble drenert til vannet, ble ledet vekk i det kommunale avløpsnettet. I forbindelse med en nødvendig oppgradering av avløpsnettet valgte kommunen å gå vekk fra den etablerte løsningen.

Permeable dekker i kombinasjon med regnbed i Tjødnavegen i Bryne. De permeable dekkene infiltrerer effektivt nedbøren til grunnen.

Fremfor å lede alt overvannet inn i rørnettet etablerte kommunen areal med permeable dekker i veien, i tilknytning til regnbed. Dette avlaster det kommunale ledningsnettet, drenerer friskt regnvann til grunnvannet og øker det biologiske mangfoldet og trivselen i bo-miljøet. I tillegg ledes så mye overvann som mulig fra eiendommer inn på en ny ledning, som leder overvannet til vannet i enden av veien.

I artikkelen Inspirerende løsning på vannproblem beskriver kommunens mann bak tiltaket, Øyvind Østbø, detaljene.

Prosjektleder Øyvind Østbø på noe av de permeable dekkene i Tjødnavegen.
Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....