Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Innsjøer har alvorlig miljøtilstand

Men i dette vannet er det blitt bra. En ny rapport viser at halvparten av 366 undersøkte innsjøer fortsatt har, eller står i fare for å utvikle for mye algevekst, beskriver miljødirektoratet i en pressemelding.

av | jul 6, 2022

Næringsstoffene fosfor og nitrogen fra avløp og jordbruk er viktige kilder til oppblomstring av alger i norske innsjøer. De kan være uheldig for både drikkevann, badevann, fisk og annet liv i innsjøen. 

En rapport Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har laget på oppdrag av Miljødirektoratet konkluderer med at om lag halvparten av undersøkte innsjøer har for dårlig tilstand. De fleste av disse ligger i nedbørsfeltene som drenerer til Oslofjorden, samt i vannregionene Rogaland og Vestland. Klimaendringer med varmere vann og mer styrtregn vil kunne forverre algeproblemene ytterligere.

I rapporten pekes det på at særlig viktige tiltak for å bedre tilstanden er å utbedre avløpsanlegg i spredt bebyggelse, og redusere gjødsling og høstpløying i jordbruket. Naturbaserte løsninger, som å plante busker og trær langs vassdrag, vil også blant annet redusere erosjon og hindre at fosfor og nitrogen havner i vannet.

Naturbaserte løsninger som virker

I Hålandsvatnet ved Stavanger har det vært oppblomstringer av giftige cyanobakterier hver sommer siden 2005, står det i pressemeldingen. Husdyr på beite har dødd etter å ha drukket giftig vann, og i fjor døde to hunder etter å ha svømt i Akersvannet i Vestfold. Hos både mennesker og dyr er det dokumentert at gift fra cyanobakterier kan være skadelig for nervesystemet og leveren, og i verste fall føre til død.

Denne rapporten er bestilt som et ledd i regjeringens økte satsning for å bekjempe overgjødsling

I enden av en vei i et byggefelt i Bryne ligger et lite vann, som i mange år har vært preget av algeoppblomstring og dårlig vannkvalitet. Årsaken var at nedbør som opprinnelig ble drenert til vannet, ble ledet vekk i det kommunale avløpsnettet. I forbindelse med en nødvendig oppgradering av avløpsnettet valgte kommunen å gå vekk fra den etablerte løsningen.

Permeable dekker i kombinasjon med regnbed i Tjødnavegen i Bryne. De permeable dekkene infiltrerer effektivt nedbøren til grunnen.

Fremfor å lede alt overvannet inn i rørnettet etablerte kommunen areal med permeable dekker i veien, i tilknytning til regnbed. Dette avlaster det kommunale ledningsnettet, drenerer friskt regnvann til grunnvannet og øker det biologiske mangfoldet og trivselen i bo-miljøet. I tillegg ledes så mye overvann som mulig fra eiendommer inn på en ny ledning, som leder overvannet til vannet i enden av veien.

I artikkelen Inspirerende løsning på vannproblem beskriver kommunens mann bak tiltaket, Øyvind Østbø, detaljene.

Prosjektleder Øyvind Østbø på noe av de permeable dekkene i Tjødnavegen.
Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Til alle som frykter at flomsikring bli dyrt

Til alle som frykter at flomsikring bli dyrt

Foto hovedbilde: Grethe Lohne Hansen. Ingressen er innledningen på en kronikk skrevet av forsker Eivind Lekve Bjelle, forsker Eli Sandberg og sjefsforsker Berit Time, alle ved Sintef. Vi vet at vi må forberede oss på et forverret vær, blant annet med flom og...

Permeable dekker kan kutte kostnader

Permeable dekker kan kutte kostnader

Kostnadene av overvannsskader i samfunnet totalt sett er beregnet til å være mellom 3,3 til 5,8 milliarder 2020-kroner, altså 1 400 og 2 400 kroner per husstand per år. (ref. Oslo Economics, COWI og Kinei, 2022). De tradisjonelle måtene å lede vekk overvann...

Invitasjon til å bidra på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Invitasjon til å bidra på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

VAnnforsk, Vannklyngen og Norsk Vann er medarrangør, sammen med Tekna. De inviterer relevante aktører til å komme med innspill til konferansen. Har du et godt innlegg eller en case? Fra meldingen Bli med og drøft hvordan vannbransjen i Norge kan bli mer innovativ og...