Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Innsjøer har alvorlig miljøtilstand

Men i dette vannet er det blitt bra. En ny rapport viser at halvparten av 366 undersøkte innsjøer fortsatt har, eller står i fare for å utvikle for mye algevekst, beskriver miljødirektoratet i en pressemelding.

av | jul 6, 2022

Næringsstoffene fosfor og nitrogen fra avløp og jordbruk er viktige kilder til oppblomstring av alger i norske innsjøer. De kan være uheldig for både drikkevann, badevann, fisk og annet liv i innsjøen. 

En rapport Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har laget på oppdrag av Miljødirektoratet konkluderer med at om lag halvparten av undersøkte innsjøer har for dårlig tilstand. De fleste av disse ligger i nedbørsfeltene som drenerer til Oslofjorden, samt i vannregionene Rogaland og Vestland. Klimaendringer med varmere vann og mer styrtregn vil kunne forverre algeproblemene ytterligere.

I rapporten pekes det på at særlig viktige tiltak for å bedre tilstanden er å utbedre avløpsanlegg i spredt bebyggelse, og redusere gjødsling og høstpløying i jordbruket. Naturbaserte løsninger, som å plante busker og trær langs vassdrag, vil også blant annet redusere erosjon og hindre at fosfor og nitrogen havner i vannet.

Naturbaserte løsninger som virker

I Hålandsvatnet ved Stavanger har det vært oppblomstringer av giftige cyanobakterier hver sommer siden 2005, står det i pressemeldingen. Husdyr på beite har dødd etter å ha drukket giftig vann, og i fjor døde to hunder etter å ha svømt i Akersvannet i Vestfold. Hos både mennesker og dyr er det dokumentert at gift fra cyanobakterier kan være skadelig for nervesystemet og leveren, og i verste fall føre til død.

Denne rapporten er bestilt som et ledd i regjeringens økte satsning for å bekjempe overgjødsling

I enden av en vei i et byggefelt i Bryne ligger et lite vann, som i mange år har vært preget av algeoppblomstring og dårlig vannkvalitet. Årsaken var at nedbør som opprinnelig ble drenert til vannet, ble ledet vekk i det kommunale avløpsnettet. I forbindelse med en nødvendig oppgradering av avløpsnettet valgte kommunen å gå vekk fra den etablerte løsningen.

Permeable dekker i kombinasjon med regnbed i Tjødnavegen i Bryne. De permeable dekkene infiltrerer effektivt nedbøren til grunnen.

Fremfor å lede alt overvannet inn i rørnettet etablerte kommunen areal med permeable dekker i veien, i tilknytning til regnbed. Dette avlaster det kommunale ledningsnettet, drenerer friskt regnvann til grunnvannet og øker det biologiske mangfoldet og trivselen i bo-miljøet. I tillegg ledes så mye overvann som mulig fra eiendommer inn på en ny ledning, som leder overvannet til vannet i enden av veien.

I artikkelen Inspirerende løsning på vannproblem beskriver kommunens mann bak tiltaket, Øyvind Østbø, detaljene.

Prosjektleder Øyvind Østbø på noe av de permeable dekkene i Tjødnavegen.
Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

[instagram-feed cols=5]