Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Hva med overvann i kost nytte-perspektiv?

For å forebygge overvannsskader stiller kommuner i dag sjablongmessige krav til at urbant overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom. Kan dette forsvares ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv?

av | sep 9, 2022

For å forebygge overvannsskader stiller kommuner i dag sjablongmessige krav til at urbant overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom. Kan dette forsvares ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv?

Det er tema for en fagfellevurdert artikkel, som er resultatet av et arbeid fra tre masteroppgaver ved NMBU. Førsteamanuensis ved NMBU, Kim H. Paus, presenterte den oppsummerende artikkelen i et foredrag på Norsk Vanns årskonferanse, og svaret er … nei. 

– Temaet er samfunnsøkonomi, og en samfunnsøkonomisk analyse av sjablongmessige krav til fordrøyning av overvann. I tretrinnsstrategien, som blant annet jeg har snakket mye om, beskrives det at i trinn to skal vi på egen eiendom fordrøye avregning fra store regn, med minimalt påslipp til kommunalt ledningsnett eller vassdrag, for å hindre overbelastning, innledet han og beskrev metoder og resultat av arbeidet. 

Den oppsummerende artikkelen ligger her, på vannforeningen.no

Kim Paus viser at forventet årlig skadekostnad som følge av overvann vil øke med over 500 % når klimafaktoren økes med 50 % fra 1,0 til 1,5 hvis forebyggende ikke tiltak etableres.

Fra artikkelen

Som følge av høye enhetspriser på tiltak er det imidlertid lite lønnsomt å forebygge via sjablongmessige krav til tiltak. For å øke lønnsomheten må krav til tiltak vurderes individuelt for den enkelte utbygging. Skal sjablongmessige krav benyttes, viser resultatene at høyest lønnsomhet oppnås ved å dimensjonere for 2 års regn. Dette under forutsetning av at tiltaket har lang forventet levetid, enhetspriser under 2 000 NOK/m3 og/eller en flerfunksjonalitet som kan forsvare investeringen. 

Oslo går for 1 og 3

Det arbeides nå med endringer i veilederen for overvannshåndtering i Oslo, for å tilpasse denne til nye behov og løsninger. Kommunen arbeider også med å etablere trygge flomveier. 

– Med tanke på ressursbruk og bevaring av naturen, og behovet for rensing av overvannet, trenger vi i større grad tiltak i trinn 1, blant annet i villa-bebyggelsen. Trinn 3 må vi ha for å forebygge store skader. Der må kommunen trå til. Kommunen prioriterer derfor disse to trinnene i sin kommende veileder for overvannshåndtering. Les mer i artikkelen på Vannfakta.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

[instagram-feed cols=5]