Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Høydepunkt fra Klimatilpasningsdagene

En gang i året arrangerer Storm Aqua, som er et kompetanseselskap for overvann, «Klimatilpasningsdagene.» Dette er en årlig møteplass for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann.

av | okt 6, 2020

Arrangementet ble i år gjennomført for femte gang, og igjen lyktes Storm Aqua i å samle en imponerende rekke kompetente foredragsholdere.

Målet med Klimatilpasningsdagene er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at de øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter. Konferansen har i alle år vært kjennetegnet av en praktisk og konkret tilnærming til utfordringene.

Årets arrangement startet med et tankevekkende foredrag av Hans Olav Hygen, fra Meteorologisk institutt. Gjennom en oversiktlig presentasjon fremkom budskapet hans tydelig; «Utfordringene blir store. Vi må forberede oss på sterke flommer og styrtregn, og den beste klimatilpasningen er utslippskutt.»

Meteorologisk institutt har samarbeidet med NVE for å utvikle datamodeller, som kan benyttes for å beskrive norsk klima i dag, og om hundre år, basert på ulike scenarier.

Bilde fra Klimatilpasningsdagene 2020, foto: Inger Anita Merkesdal
Hans Olav Hygen, fra Meteorologisk institutt benyttet denne tittelen fra Teknisk Ukeblad for å illustrere at et endret nedbørsmønster allerede gir betydelige skader og kostnader.

Kostbare vær-endringer

– Det som gir utfordring er nedbør. Dette vil ikke arte seg som dagens vestlandsregn, som starter svakt og varer i en uke eller to. Nedbøren som kommer blir kraftigere og hyppigere, med dertil hørende skader, beskrev Hyggen.I foredraget viste han blant annet til en overskrift i Teknisk Ukeblad knyttet til regnvær: «Flom koster nesten ingenting sammenlignet med dette.»

Et endret fremtidsklima vil også gi endret flommønster. Det blir nedgang i flomhendelsene forårsaket av smeltevann, til gjengjeld må vi forberede oss på flere og verre regndrevne flomhendelser.

Konkrete, matnyttige tema

Gjennom syv hovedbolker fikk deltakerne på Klimatilpasningsdagene 2020 kjennskap til utfordringer, muligheter og nye verktøy, fra mennesker som arbeider med temaet de snakket om.

Samarbeidsutfordringer mellom aktører ble gjennomgått. En hel bolk var viet drift og vedlikehold. Bygging og overlevering av overvannssystem ble også presentert, med vekt på gode prosesser. Prosjektering av helhetlige løsninger, med eksempler fra konkrete prosjekt, var hovedtema på slutten av den første konferansedagen i år.

Presentasjonen av nye fysiske og digitale verktøy, som kan benyttes i klimatilpasningsarbeidet ble også godt mottatt. Nye digitale løsninger ble presentert av foredragsholderne Rein Anders Apeland fra det nystartede selskapet Soolo, Eirin Kalstø fra Pipelife Norge og Hampus Åkerblom fra det danske selskapet Scalgo.

Utfordringer som må løses

Den siste bolken var i år viet fremtiden; Overvannsdisponering i et femårs-perspektiv. Gjennom presentasjonene fra Oslo kommune, Skanska og Boligprodusentenes Forening fikk deltakerne på Klimatilpasningsdagene innsikt hvordan forholdene er her og nå, og utfordringer som må løses.

Styrken ved Klimatilpasningsdagene er blant annet at temaene belyses fra flere vinkler, og at alle fagene og aktørene samles. Det er konstruktivt når kommunene kan møte entreprenørene, og lufte utfordringer som følge av regelverket, for eksempel.

Vannfakta kommer tilbake til flere av foredragene etterhvert. 

Følg Storm Aqua her.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Kurs: Overvannsdisponering i hagen

Overvann for gartnere: Norges grønne fagskole – Vea arrangerer et høyaktuelt kurs, hvor deltakerne lærer å avdekke og å utnytte tomtens potensiale for overvannsdisponering.

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Åpent for påmelding: Vannbransjens Innovasjonskonferanse

Bildet: Fra Vannbransjens innovasjonskonferanse 2023. Årets konferanse arrangeres 31 oktober. Konferansen gjennomføres i år på Thon Hotel Opra i Oslo, 31. oktober. Konferansens mål er å samle vannbransjen for å presentere innovative prosjekter, inspirere, dele...

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

[instagram-feed cols=5]