Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Forskning; mer kraft, bedre miljø og demping av flom

Fremfor å se etter større og mer, har forskerne i prosjektet for økt kraftproduksjon sett etter bedre.

av | feb 11, 2021

Vi skal ikke ødelegge naturen i vår iver etter å produsere mer miljøvennlig kraft.

Norge kan produsere mer kraft ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Men, er det mulig å gjøre ekstreme oppgraderinger og samtidig få positive miljøeffekter? Det lurte forskere i HydroCen-prosjektet AlternaFuture på.

Svaret er ja.  

I prosjektet har forskerne inkluderte store pumpekraftverk i scenariene sine. Konklusjonen er at det er mulig å få en tredobling av installert effekt, samtidig som resultatet i sum også gir en positiv effekt på miljøet.

Resultatet har biologer, samfunnsforskere og ingeniører kommet til sammen. Konklusjonen er at de fikk et mye bedre resultat enn når de sitter hver for seg.

Mange norske vannkraftverk skal rustes opp i de kommende årene, og forskerne håper at erfaringene fra AlternaFuture kan bidra til et samarbeid på tvers av fagmiljø som gjør at vi også i praksis kan få til løsninger som både gir økt kraftproduksjon og er bedre for miljøet.

Les mer på Forskning.no

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....