Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Forskning; mer kraft, bedre miljø og demping av flom

Fremfor å se etter større og mer, har forskerne i prosjektet for økt kraftproduksjon sett etter bedre.

av | feb 11, 2021

Vi skal ikke ødelegge naturen i vår iver etter å produsere mer miljøvennlig kraft.

Norge kan produsere mer kraft ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk. Men, er det mulig å gjøre ekstreme oppgraderinger og samtidig få positive miljøeffekter? Det lurte forskere i HydroCen-prosjektet AlternaFuture på.

Svaret er ja.  

I prosjektet har forskerne inkluderte store pumpekraftverk i scenariene sine. Konklusjonen er at det er mulig å få en tredobling av installert effekt, samtidig som resultatet i sum også gir en positiv effekt på miljøet.

Resultatet har biologer, samfunnsforskere og ingeniører kommet til sammen. Konklusjonen er at de fikk et mye bedre resultat enn når de sitter hver for seg.

Mange norske vannkraftverk skal rustes opp i de kommende årene, og forskerne håper at erfaringene fra AlternaFuture kan bidra til et samarbeid på tvers av fagmiljø som gjør at vi også i praksis kan få til løsninger som både gir økt kraftproduksjon og er bedre for miljøet.

Les mer på Forskning.no

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Klimatilpassing overvann: Verktøy for å gjøre det

Klimatilpassing overvann: Verktøy for å gjøre det

Målet med Rambøll og Teknas kurs i Bærekraftig klimatilpasning og overvannshåndtering er å bidra til å styrke prosjektledere og andre aktører, som spiller en nøkkelrolle i å gjøre byer og tettsteder i Norge klimarobuste, slik at vi som samfunn kan tilpasse oss det...

Om å vekke politisk interesse for vann

Om å vekke politisk interesse for vann

Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad, fra Høyre, gikk fra å være en engasjert 17-åring, som kjempet for full barnehagedekning, til å grave seg ned i kunnskap om vann og avløp. Hva skjedde på veien?

De som har ansvar, må ha kunnskap

De som har ansvar, må ha kunnskap

Ingenting er viktigere enn VANN, er tittelen på Norsk Vanns ferske brosjyre til folkevalgte i kommunene. Mangel å kunnskap er en betydelig utfordring for forsvarlig forvaltning av ledningsnettet, som samfunnet er grunnleggende avhengig av.

[instagram-feed cols=5]