Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Fem års forskning på permeabelt dekke

Permeable betongdekker fungerer ved at overflatevann dreneres ned i grunnen via åpninger i eller mellom betongsteiner. Men hvor stor er effekten, hva skjer over tid og hvordan kan permeable produkt kombineres med andre overvannsløsninger?

av | jul 7, 2020

I Sentral-Europa er permeable dekker benyttet i stort omfang. Her hos oss har vi manglet dokumentert kunnskap om bruk over tid. Derfor etablerte Skjæveland Gruppen i 2015 et test- og demonstrasjonsfelt med blant annet permeabel dekke på Multiblokks område i Sandnes.
Planen ble offentliggjort allerede i 2013, investeringene var i første omgang 5 millioner kroner.

Målet med feltet er å:

  • forske på og dokumentere resultater fra infiltrasjon ved reell bruk over tid
  • å demonstrere nye produkter og løsninger
  • å visualisere effekten av overvann på permeable dekker.

Alle værdata og all transport av overvann i området er kartlagt og dokumentert fortløpende. Feltet er også utvidet med nye produkter undervegs.

Detaljer

Test- og demonstrasjonsfeltet er totalt 1 600 kvadratmeter og er delt inn i fire areal. Det forskes på fire komponenter i en overvannsløsning: regnbed, permeable dekker, infiltrasjonskummer og fordrøyningsmagasin.

Permeabelt dekke testes både som topplag på kjøreareal og for parkering. Det største parkeringsarealet er likevel belagt med ordinær industristein.

Testområde 1 og 2 er to veiseksjoner med permeabelt dekke. Veiseksjonene utsettes for tung belastning fra store kjøretøy, opp til 1000 tonn per dag. På disse to testområder testes infiltrasjonskapasiteten og stabiliteten til det permeable dekket.

Testområde 3 er en del av et parkeringsområde med permeabelt dekke. Resten av parkeringsområdet er belagt med tett stein og avrenningen skjer mot det permeable dekket. Testområde 3 blir således belastet med regnvann fra et område som er 15 ganger så stort som eget område. På dette testområdet testes infiltrasjonskapasiteten til det permeabelt dekket, samt infiltrasjonskapasiteten til et infiltrasjonssandfang, som tar eventuelt overløp fra det permeable dekket.

Testområde 4 er et demonstrasjonsområde hvor effekten av ulike permeable dekker kan demonstreres gjennom kontrollert påslipp av vann.

Test- og demonstrasjonsfeltet er delt inn i fire areal. Illustrasjonen er orientert i Nord-sør-retning.

Her kan du lese Storm Aquas prosjektbeskrivelse fra Test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Invitasjon til å bidra på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Invitasjon til å bidra på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

VAnnforsk, Vannklyngen og Norsk Vann er medarrangør, sammen med Tekna. De inviterer relevante aktører til å komme med innspill til konferansen. Har du et godt innlegg eller en case? Fra meldingen Bli med og drøft hvordan vannbransjen i Norge kan bli mer innovativ og...

Kalkulator for beregning av mengde og effekt

Kalkulator for beregning av mengde og effekt

Leca Lettklinker er ekspandert leire, i form av kuler med en åpen porestruktur. Produktet benyttes blant annet til regnvannshåndtering og skadeforebygging. Les mer om Leca Lettklinker i Vannfakta-artikkelen Kuler som suger. Bilder av delt kule Leca Lettklinker sett...

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Illustrasjonen over er fra Oprerastranden syd for Operaen i Oslo sentrum. Norconsult har utført detaljprosjektering av stranden, med tilhørende grøntarealer, og i dette har sirkulærdisponering og bærekraaft vært et viktig tema. Å lære av hverandre Hvordan skaper vi...