Vannfakta: en uavhengig nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Tips oss

+47 907 666 43

Norge har fått standard for grønne tak

Å ønske og initiere gode blå-grønne løsninger på taket er en sak. Å lykkes i dette, og å enes om hva en egentlig snakker om, er en annen. Nå har Standard Norge gjort arbeidet enklere.

av | sep 28, 2020

Standard Norge fastsetter og utgir Norsk Standard. Dette gjelder standarder utarbeidet i Norge, Europa eller internasjonalt. Før det fastsettes en norskspråklig standard, kontrollerer Standard Norge at den er standardiseringsteknisk korrekt og at den ikke strider mot andre standarder.

Utbyggere, eiere, konsulenter, arkitekter, leverandører, entreprenører forvaltere og andre som arbeider tilknyttet sedum og grønne tak er målgruppen for den nye norske standarden, NS 3840.

Standard Norge beskriver dette slik: Standarden gir bestemmelser for planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift av ekstensive grønne tak. Med grønne tak menes plantesamfunn på en konstruksjon uten kontakt med terreng. NS 3840 gir trygghet for at grønne tak-prosjekter blir nødvendig detaljert og utformet på en slik måte at de vil fungere både praktisk og estetisk. Standarden gir veiledning til valg av planter og har en planteliste for grønne tak. Den gir også veiledning til anbudsbeskrivelser etter NS 3420, ved å angi eksempler på postgrunnlag som kan benyttes.

Standarden er viktig i arbeidet med lokal overvannsdisponering (LOD), biologisk mangfold og andre økosystemtjenester. NS 3840 definerer terminologi, målemetode for dekningsgrad og retningslinjer for grønne tak. Den kan benyttes i alle deler av landet, og for både eksisterende og nye byggverk.

Mer informasjon, og tilgang til kjøp av standarden, finner du her.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

For sent når vannet kommer

For sent når vannet kommer

Det er over ti år siden lørdag 2. juli 2011, da København ble rammet av et regn av bibelske dimensjoner. I etterkant har den danske hovedstaden gjennomført et enormt flomsikringsarbeid. Vi andre vet om faren, og gjør lite.  Ekstremværet Lena traff Sør-Vestlandet...

Singapore etterlyser fire innovative vann-løsninger

Singapore etterlyser fire innovative vann-løsninger

Allerede 14. juli arrangeres informasjonsmøte.  Utenlandske bedrifter eller institusjoner kan delta i utfordringen, og vinnende løsninger mottar SG$250,000, hvilket tilsvarer ca. 1,6 millioner norske kroner. Deltakerne trenger ikke å være Singapore-registrert,...

VA-nettet: hullene må tettes

VA-nettet: hullene må tettes

Etterslepet på det norske vann- og avløpsnettet er enormt, og hullene må tettes – både i bokstavelig og overført betydning. Utette og underdimensjonerte rør fører til forurensing, betydelige unødige kostnader, unødig CO2-utslipp, og kan føre til sykdom og...