Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

Norge har fått standard for grønne tak

Å ønske og initiere gode blå-grønne løsninger på taket er en sak. Å lykkes i dette, og å enes om hva en egentlig snakker om, er en annen. Nå har Standard Norge gjort arbeidet enklere.

av | sep 28, 2020

Standard Norge fastsetter og utgir Norsk Standard. Dette gjelder standarder utarbeidet i Norge, Europa eller internasjonalt. Før det fastsettes en norskspråklig standard, kontrollerer Standard Norge at den er standardiseringsteknisk korrekt og at den ikke strider mot andre standarder.

Utbyggere, eiere, konsulenter, arkitekter, leverandører, entreprenører forvaltere og andre som arbeider tilknyttet sedum og grønne tak er målgruppen for den nye norske standarden, NS 3840.

Standard Norge beskriver dette slik: Standarden gir bestemmelser for planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift av ekstensive grønne tak. Med grønne tak menes plantesamfunn på en konstruksjon uten kontakt med terreng. NS 3840 gir trygghet for at grønne tak-prosjekter blir nødvendig detaljert og utformet på en slik måte at de vil fungere både praktisk og estetisk. Standarden gir veiledning til valg av planter og har en planteliste for grønne tak. Den gir også veiledning til anbudsbeskrivelser etter NS 3420, ved å angi eksempler på postgrunnlag som kan benyttes.

Standarden er viktig i arbeidet med lokal overvannsdisponering (LOD), biologisk mangfold og andre økosystemtjenester. NS 3840 definerer terminologi, målemetode for dekningsgrad og retningslinjer for grønne tak. Den kan benyttes i alle deler av landet, og for både eksisterende og nye byggverk.

Mer informasjon, og tilgang til kjøp av standarden, finner du her.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Alt av klimatilpasning skal skje i kommunen og KS bidrar etter beste evne. Samtidig angår klimatilpasning oss alle og utfordringene må løses i samarbeid, mener avdelingsdirektøren.

[instagram-feed cols=5]