Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Dugnad mot havnespy

Havnespy, eller japansk sjøpung, har spredd seg på Vestlandet. Nå skal Miljødirektoratet undersøke omfanget nærmere. Samtidig oppfordrer direktoratet til felles dugnad for å hindre spredning.

av | nov 30, 2021

Havnespy på en teine på havbunnen. Foto: Ole Christian Meldahl.

Havnespy er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, er giftig og gjør at andre dyr og planter ikke kan leve der.

I en pressemelding fra Miljødirektoratet beskrives det at havnespy foreløpig er oppdaget i Engøysundet i Stavanger, flere steder i Haugesund og ved Askøy utenfor Bergen. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip.

Havnespy sprer seg raskt, og er en stor trussel for naturmangfoldet i norske havområder. 

Foreløpig finnes det ingen gode metoder for å fjerne havnespy permanent. Derfor konsentrerer en nå innsatsen om å begrense spredning. Her ønsker direktoratet at alle er med på dugnaden og gjør det de kan. 

I pressemeldingen, som ligger her, beskrives tre tiltak som kan bidra til å begrense spredning av havnespy.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Vann, renovasjon og ENØK-tilskudd!

Teksten over er hentet fra et innlegg på Norsk Vanns LI-konto. ØyVAR AS drifter vann og renovasjon i Øygarden kommune, og der har nyutdannede Linda Hummervoll (25 år) sin første fulltids arbeidsplass. Tradisjonelle ENØK-tiltak Øygarden kommune oppsto ved...

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vurderer sertifiseringsordning for overvann

Vi vil fortsatt ha mest av normalregnet. Dette må i all hovedsak håndteres på privat eiendom – og vi snakker i realiteten om private hager. Til den oppgaven trengs kunnskap og kunnskapsrike fagfolk. Overvannsdisponeringen kan ikke overlates til tilfeldighetene.

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

Oslo: Bekker, elver og bymiljø

I Oslo Elveforums visjon 2023, En blågrønn visjon for byens vassdrag, beskrives det at byggesonen i våre dagers Oslo for et par hundre år siden hadde 10 hovedvassdrag med til sammen 69 km åpne elvestrekninger, samt 283 km åpne bekker. Nå er tallene henholdsvis 50 km....