Vannfakta: formidler kunnskap om gode og robuste løsninger

Tips oss

+47 907 666 43

Dugnad mot havnespy

Havnespy, eller japansk sjøpung, har spredd seg på Vestlandet. Nå skal Miljødirektoratet undersøke omfanget nærmere. Samtidig oppfordrer direktoratet til felles dugnad for å hindre spredning.

av | nov 30, 2021

Havnespy på en teine på havbunnen. Foto: Ole Christian Meldahl.

Havnespy er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, er giftig og gjør at andre dyr og planter ikke kan leve der.

I en pressemelding fra Miljødirektoratet beskrives det at havnespy foreløpig er oppdaget i Engøysundet i Stavanger, flere steder i Haugesund og ved Askøy utenfor Bergen. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip.

Havnespy sprer seg raskt, og er en stor trussel for naturmangfoldet i norske havområder. 

Foreløpig finnes det ingen gode metoder for å fjerne havnespy permanent. Derfor konsentrerer en nå innsatsen om å begrense spredning. Her ønsker direktoratet at alle er med på dugnaden og gjør det de kan. 

I pressemeldingen, som ligger her, beskrives tre tiltak som kan bidra til å begrense spredning av havnespy.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Andre innlegg

Invitasjon til å bidra på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Invitasjon til å bidra på Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

VAnnforsk, Vannklyngen og Norsk Vann er medarrangør, sammen med Tekna. De inviterer relevante aktører til å komme med innspill til konferansen. Har du et godt innlegg eller en case? Fra meldingen Bli med og drøft hvordan vannbransjen i Norge kan bli mer innovativ og...

Kalkulator for beregning av mengde og effekt

Kalkulator for beregning av mengde og effekt

Leca Lettklinker er ekspandert leire, i form av kuler med en åpen porestruktur. Produktet benyttes blant annet til regnvannshåndtering og skadeforebygging. Les mer om Leca Lettklinker i Vannfakta-artikkelen Kuler som suger. Bilder av delt kule Leca Lettklinker sett...

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Ny bærekraftsuke hos Norconsult

Illustrasjonen over er fra Oprerastranden syd for Operaen i Oslo sentrum. Norconsult har utført detaljprosjektering av stranden, med tilhørende grøntarealer, og i dette har sirkulærdisponering og bærekraaft vært et viktig tema. Å lære av hverandre Hvordan skaper vi...