Vannfakta: en uavhengig nyhetsportal for vannrelaterte tema.

Tips oss

+47 907 666 43

Dugnad mot havnespy

Havnespy, eller japansk sjøpung, har spredd seg på Vestlandet. Nå skal Miljødirektoratet undersøke omfanget nærmere. Samtidig oppfordrer direktoratet til felles dugnad for å hindre spredning.

av | nov 30, 2021

Havnespy på en teine på havbunnen. Foto: Ole Christian Meldahl.

Havnespy er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, er giftig og gjør at andre dyr og planter ikke kan leve der.

I en pressemelding fra Miljødirektoratet beskrives det at havnespy foreløpig er oppdaget i Engøysundet i Stavanger, flere steder i Haugesund og ved Askøy utenfor Bergen. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip.

Havnespy sprer seg raskt, og er en stor trussel for naturmangfoldet i norske havområder. 

Foreløpig finnes det ingen gode metoder for å fjerne havnespy permanent. Derfor konsentrerer en nå innsatsen om å begrense spredning. Her ønsker direktoratet at alle er med på dugnaden og gjør det de kan. 

I pressemeldingen, som ligger her, beskrives tre tiltak som kan bidra til å begrense spredning av havnespy.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

Webinar-deling av kunnskap om klimatilpasningstiltak

Webinar-deling av kunnskap om klimatilpasningstiltak

Nye nedbørsmønster og behov for klimatilpasningstiltak gjør at overvannshåndtering ikke lengre bare er kommunenes VA-avdelings ansvar. Nå angår overflatevann folk flest, også næringsdrivende og privatpersoner. Derfor er temaet overvann og kommunikasjon vesentlig, og...

Her kan du få LOD-kunnskap!

Her kan du få LOD-kunnskap!

Men hva er naturbaserte løsninger? Kan vi være sikre på at disse virker? Hvor skal vi starte og hvordan gjøres dette, egentlig? Det får deltakerne på fagdagen om naturbaserte overvannsløsninger kunnskap om på Prøysenhuset i Ringsaker 3. mars. Erfarne arrangører...

Jentene i kloakken

Jentene i kloakken

– Jeg er så stolt av jobben min og jobben vi gjør. Det er dritkjekt! Det siste innlegget handlet om bakgrunnen for profileringen, og invitasjon til å holde foredrag på Avfall Norges kommunikasjonsseminar i november. Drittstolt! – Det er imponerende. Det er virkelig...