Vannfakta: Uavhengig faktaportal om vannrelaterte tema for folk flest

Tips oss

+47 907 666 43

De arbeider for å redusere klimarelaterte vannskader

For eiere av eiendom, banker og forsikringsselskap får konsekvensene av klimaendringene knyttet til vann stor betydning. Samtidig finnes det kunnskap som kan bidra til å forebygge vannskader som følger av et forverret klima. Utfordringen er å ta kunnskapen i bruk.

av | okt 9, 2022

Der kommer Mitigrate inn. Selskapet utvikler en ny data-plattform som integrerer kjent kunnskap, klimadata og ny forskning for å vurdere og redusere den fysiske klimarisikoen knyttet til konkrete eiendommer.

– Målet er å løse et problem ingen har løst før. Selv om vi når 1,5 graders målet globalt, er økningen av vannrelaterte skader allerede likevel dobbelt så mange som i dag. Men det haster å komme i gang, sier Laurent Feuilleaubois. 

Utvikler verktøy

Han er utdannet ingeniør i geovitenskap, og er produktleder i og medgrynder av Mitigrate. Selskapet, etablert i juni 2021, bygger software som gjør det mulig for Mitigrate å gi kunder, både bedrifter og private, kunnskap om hvordan de kan redusere faren for fysiske klimarelaterte skader på bygninger, hovedsakelig gjennom naturbaserte løsninger.

Selskapet har et produkt som viser risiko for flom per eiendom, og relevante løsninger for å redusere denne risikoen. Foreløpig er hovedkundene banker og forsikringsselskap.

– Vi har startet i en norsk by, og skal etter planen senere utvide konseptet til å dekke hele landet. I denne test-perioden har vi valgt å begrense oss til å samarbeide med ett forsikringsselskap, for å kvalitetsheve utviklingsfasen. Men vi er nå i stand til å arbeide med flere selskap, beskriver medgründeren.

Mitigrate er støttet av Innovasjon Norge, Microsoft for Startups og Regionale forskingsfond. De samarbeider med Cicero – Center for International Climate Research, NGI, SINTEF og NTNU, og har Antler, Statrup Lab og Link VC med på investorsiden.

Vannskader hos den enkelte

– Kunnskap om nedbør og skaderisiko finnes. Hva er det dere gjør, som ikke er gjort før?
– Vår rolle er å identifiser, med best mulig sikkerhet, hvilke skader som potensielt kan skje hvor, hva som kan gjøres for å redusere risikoen og så hjelpe forsikringsselskap med å formidle budskapet til kundene. Det er riktig at kunnskapen finnes, men det er for større areal. NVE arbeider med soner, men ikke ned til private eiendommer. Vannskader på private områder har stor betydning både for den enkelte, og samfunnsøkonomisk. Vi vet hvordan tilgjengelig data kan optimaliseres slik at vi kan beskrive løsninger på enkeltadresser, svarer han.

– Og hva er det som driver deg?
– Byene våre blir ødelagt av måten vi lever på, og måten samfunnet fungerer på. I tillegg til å arbeide for skadebegrensing må vi gjøre en solid innsats for å tilpasse oss det nye klimaet. I det arbeidet trenger vi målrettede naturbaserte løsninger. Disse løsningene vil også bidra til økt bærekraft, og her vil vi bidra med forslag til optimaliserte løsninger for de enkelte eiendommene. Det som er riktig ett sted, kan være helt feil på nabotomten. Derfor er det avgjørende med kunnskapsbaserte anbefalinger, understreker Laurent Feuilleaubois.

FAKTA:

Mitigrates foretningside er integrasjon mellom allerede tilgjengelig kunnskap. Deres software utvikles for å hente offentlig informasjon som allerede eksisterer, det være seg kart, vær- og skadedata. Gjennom maskinlæring og optimalisering, satellitt-teknologi, geologi-kunnskap og annet kan de levere beskrivelse av sannsynlighet for skader basert på faktisk kunnskapen.

Inger Anita Merkesdal
Vannfakta tar imot tips, kontakt oss gjerne!

0 kommentarer

Send inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Andre innlegg

De yngres vannpris til Martin!

De yngres vannpris til Martin!

Bildet: Martin Stensland fikk tildelt Dråpen - de yngres vannpris - for 2024. Her sammen med Ingrid Holøyen Skjærbakken i Norsk VAnn og VA-yngre og Knut Stensberg i SG PAM Norge. (Foto: Jørn Søderholm)  – Prisvinneren for 2024 har gjennom sitt arbeid...

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

VA-konferanse og kompetansedeling til felles beste

De er født med 50 års mellomrom, og deler kjærligheten til faget, til kunnskapsdeling og til å lære. I år ledes VA-dagene by Pam for første gang av to engasjerte vann-entusiaster: Christen Ræstad og Charlotte Marie Trovaag.

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Kommunene, KS – klimatilpasning og overvann

Alt av klimatilpasning skal skje i kommunen og KS bidrar etter beste evne. Samtidig angår klimatilpasning oss alle og utfordringene må løses i samarbeid, mener avdelingsdirektøren.

[instagram-feed cols=5]